นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20150813av02 {"asset_file_name":"20150813av02.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 11:07:11 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e : Photography 02","updated_at":"2015/08/13 11:07:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 11:07:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115083,"id":54287,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 11:07:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150813av01 {"asset_file_name":"20150813av01.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 11:06:15 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e : Photography 01","updated_at":"2015/08/13 11:06:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 11:06:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133490,"id":54286,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 11:06:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_light_page9 {"asset_file_name":"Light_Page9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/16 14:45:29 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d_p9","updated_at":"2015/07/16 14:45:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/16 14:45:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80041,"id":53809,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/16 14:45:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_light_page8 {"asset_file_name":"Light_Page8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/16 14:44:58 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d_p8","updated_at":"2015/07/16 14:44:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/16 14:44:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86936,"id":53808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/16 14:44:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_light_page7 {"asset_file_name":"Light_Page7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/16 14:44:22 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d_p7","updated_at":"2015/07/16 14:44:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/16 14:44:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62384,"id":53807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/16 14:44:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_light_page6 {"asset_file_name":"Light_Page6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/16 14:43:51 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d_p6","updated_at":"2015/07/16 14:43:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/16 14:43:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57706,"id":53806,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/16 14:43:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_light_page5 {"asset_file_name":"Light_Page5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/16 14:43:20 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d_p5","updated_at":"2015/07/16 14:43:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/16 14:43:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49663,"id":53805,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/16 14:43:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_light_page4 {"asset_file_name":"Light_Page4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/16 14:42:49 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d_p4","updated_at":"2015/07/16 14:42:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/16 14:42:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79073,"id":53804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/16 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_light_page3 {"asset_file_name":"Light_Page3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/16 14:42:14 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d_p3","updated_at":"2015/07/16 14:42:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/16 14:42:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49503,"id":53803,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/16 14:42:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: