นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_isharebypongbaworn03 {"asset_file_name":"iShareByPongbaworn03.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/23 16:47:39 +0700","media_folder_id":202,"description":"ishare photo","updated_at":"2013/05/23 16:47:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/23 16:47:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78390,"id":40019,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/23 16:47:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_isharebypongbaworn01 {"asset_file_name":"iShareByPongbaworn01.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/23 16:46:42 +0700","media_folder_id":202,"description":"ishare photo","updated_at":"2013/05/23 16:46:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/23 16:46:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115502,"id":40018,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/23 16:46:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ishare {"asset_file_name":"iShare.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/23 16:20:29 +0700","media_folder_id":202,"description":"ishare","updated_at":"2013/05/23 16:20:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/23 16:20:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105433,"id":40011,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/23 16:20:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: