นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_explorekohtao-s004 {"asset_file_name":"ExploreKohTao-S004.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/11 16:21:50 +0700","media_folder_id":202,"description":"Explore Koh Tao, Thailand : \u0e16\u0e36\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e15\u0e48\u0e32 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2f \u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35","updated_at":"2013/06/11 16:21:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/11 16:21:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106501,"id":40509,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/11 16:21:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_explorekohtao-s003 {"asset_file_name":"ExploreKohTao-S003.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/11 16:19:44 +0700","media_folder_id":202,"description":"Explore Koh Tao, Thailand : \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e22\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e15\u0e48\u0e32 \u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08","updated_at":"2013/06/11 16:19:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/11 16:19:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111942,"id":40508,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/11 16:19:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_explorekohtao-s002 {"asset_file_name":"ExploreKohTao-S002.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/11 16:18:33 +0700","media_folder_id":202,"description":"Explore Koh Tao, Thailand : \u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e04 \u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e22\u0e32 \u0e44\u0e1b\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e15\u0e48\u0e32","updated_at":"2013/06/11 16:18:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/11 16:18:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79789,"id":40507,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/11 16:18:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_explorekohtao-s001 {"asset_file_name":"ExploreKohTao-S001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/11 16:16:34 +0700","media_folder_id":202,"description":"Explore Koh Tao, Thailand : \u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e22\u0e32\u0e07\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e14 \u0e41\u0e16\u0e27\u0e41\u0e22\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e23","updated_at":"2013/06/11 16:16:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/11 16:16:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100657,"id":40505,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/11 16:16:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_coreyrichadventurephotograp {"asset_file_name":"CoreyRichAdventurePhotograp.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/05 12:58:53 +0700","media_folder_id":202,"description":"Adventure Photographer/Filmmaker Corey Rich goes to all extremes with the Photo Sport AW.","updated_at":"2013/06/05 12:58:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/05 12:58:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":213984,"id":40404,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/05 12:58:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_mixer700 {"asset_file_name":"mixer700.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/04 12:47:14 +0700","media_folder_id":202,"description":"MIXER","updated_at":"2013/06/04 12:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/04 12:47:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79270,"id":40362,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/04 12:47:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_mixer {"asset_file_name":"mixer.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/04 12:21:15 +0700","media_folder_id":202,"description":"mixer","updated_at":"2013/06/04 12:21:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/04 12:21:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105044,"id":40361,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/04 12:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nikons800c02 {"asset_file_name":"NikonS800C02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/28 15:45:59 +0700","media_folder_id":202,"description":"Android Nikon","updated_at":"2013/05/28 15:45:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/28 15:45:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122208,"id":40113,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/28 15:45:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nikons800c01 {"asset_file_name":"NikonS800C01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/28 15:44:17 +0700","media_folder_id":202,"description":"NikonS800C","updated_at":"2013/05/28 15:44:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/28 15:44:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45471,"id":40112,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/28 15:44:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: