นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pojchanad.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1234 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1234.jpg","created_at":"2017/10/23 21:03:34 +0700","asset_updated_at":"2017/10/23 21:03:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 21:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1234","asset_file_size":34959,"modified_at":"2017/10/23 21:03:36 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61771,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1508764966527 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508764966527.jpg","created_at":"2017/10/23 20:44:21 +0700","asset_updated_at":"2017/10/23 20:44:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 20:44:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"66527","asset_file_size":96862,"modified_at":"2017/10/23 20:44:27 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61770,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1508764947179 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508764947179.jpg","created_at":"2017/10/23 20:43:57 +0700","asset_updated_at":"2017/10/23 20:43:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 20:44:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7179","asset_file_size":78614,"modified_at":"2017/10/23 20:44:00 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61769,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p_20171008_110613 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P_20171008_110613.jpg","created_at":"2017/10/08 19:55:42 +0700","asset_updated_at":"2017/10/08 19:55:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 19:55:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"613","asset_file_size":69319,"modified_at":"2017/10/08 19:55:45 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61753,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p_20171008_110522_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P_20171008_110522_1.jpg","created_at":"2017/10/08 19:55:16 +0700","asset_updated_at":"2017/10/08 19:55:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 19:55:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5221","asset_file_size":72716,"modified_at":"2017/10/08 19:55:18 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61752,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ka-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ka-2.jpg","created_at":"2017/10/01 20:43:06 +0700","asset_updated_at":"2017/10/01 20:43:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ka-2","asset_file_size":23281,"modified_at":"2017/10/01 20:43:11 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61739,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ka-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ka-1.jpg","created_at":"2017/10/01 20:42:33 +0700","asset_updated_at":"2017/10/01 20:42:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:42:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ka-1","asset_file_size":23926,"modified_at":"2017/10/01 20:42:35 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61738,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ka {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ka.jpg","created_at":"2017/10/01 20:40:33 +0700","asset_updated_at":"2017/10/01 20:40:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:40:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ka","asset_file_size":19445,"modified_at":"2017/10/01 20:40:39 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61737,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p_20170917_103336 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P_20170917_103336.jpg","created_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","asset_updated_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3336","asset_file_size":90272,"modified_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","media_folder_id":228,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61694,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: