นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pojchanad.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1234 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/23 21:03:36 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/23 21:03:34 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/23 21:03:34 +0700","asset_file_name":"1234.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"1234","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 21:03:36 +0700","member_only_readable":false,"id":61771,"asset_file_size":34959,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_1508764966527 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/23 20:44:27 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/23 20:44:21 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/23 20:44:21 +0700","asset_file_name":"1508764966527.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"66527","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 20:44:27 +0700","member_only_readable":false,"id":61770,"asset_file_size":96862,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_1508764947179 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/23 20:44:00 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/23 20:43:57 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/23 20:43:57 +0700","asset_file_name":"1508764947179.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"7179","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 20:44:00 +0700","member_only_readable":false,"id":61769,"asset_file_size":78614,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_p_20171008_110613 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/08 19:55:45 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/08 19:55:42 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/08 19:55:42 +0700","asset_file_name":"P_20171008_110613.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"613","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 19:55:45 +0700","member_only_readable":false,"id":61753,"asset_file_size":69319,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_p_20171008_110522_1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/08 19:55:18 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/08 19:55:16 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/08 19:55:16 +0700","asset_file_name":"P_20171008_110522_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"5221","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 19:55:18 +0700","member_only_readable":false,"id":61752,"asset_file_size":72716,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_ka-2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/01 20:43:11 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/01 20:43:06 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 20:43:06 +0700","asset_file_name":"ka-2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"ka-2","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:43:11 +0700","member_only_readable":false,"id":61739,"asset_file_size":23281,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_ka-1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/01 20:42:35 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/01 20:42:33 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 20:42:33 +0700","asset_file_name":"ka-1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"ka-1","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:42:35 +0700","member_only_readable":false,"id":61738,"asset_file_size":23926,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_ka {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/01 20:40:39 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/01 20:40:33 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 20:40:33 +0700","asset_file_name":"ka.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"ka","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:40:39 +0700","member_only_readable":false,"id":61737,"asset_file_size":19445,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_p_20170917_103336 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","asset_file_name":"P_20170917_103336.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"3336","media_folder_id":228,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","member_only_readable":false,"id":61694,"asset_file_size":90272,"asset_content_type":"image/jpeg"}
ขนาดย่อ: