นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pojchanad.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1234 {"modified_at":"2017/10/23 21:03:36 +0700","id":61771,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1234.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 21:03:36 +0700","media_folder_id":228,"description":"1234","created_at":"2017/10/23 21:03:34 +0700","asset_updated_at":"2017/10/23 21:03:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34959}
  • Small_1508764966527 {"modified_at":"2017/10/23 20:44:27 +0700","id":61770,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1508764966527.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 20:44:27 +0700","media_folder_id":228,"description":"66527","created_at":"2017/10/23 20:44:21 +0700","asset_updated_at":"2017/10/23 20:44:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96862}
  • Small_1508764947179 {"modified_at":"2017/10/23 20:44:00 +0700","id":61769,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1508764947179.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/23 20:44:00 +0700","media_folder_id":228,"description":"7179","created_at":"2017/10/23 20:43:57 +0700","asset_updated_at":"2017/10/23 20:43:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78614}
  • Small_p_20171008_110613 {"modified_at":"2017/10/08 19:55:45 +0700","id":61753,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P_20171008_110613.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 19:55:45 +0700","media_folder_id":228,"description":"613","created_at":"2017/10/08 19:55:42 +0700","asset_updated_at":"2017/10/08 19:55:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69319}
  • Small_p_20171008_110522_1 {"modified_at":"2017/10/08 19:55:18 +0700","id":61752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P_20171008_110522_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 19:55:18 +0700","media_folder_id":228,"description":"5221","created_at":"2017/10/08 19:55:16 +0700","asset_updated_at":"2017/10/08 19:55:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72716}
  • Small_ka-2 {"modified_at":"2017/10/01 20:43:11 +0700","id":61739,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ka-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:43:11 +0700","media_folder_id":228,"description":"ka-2","created_at":"2017/10/01 20:43:06 +0700","asset_updated_at":"2017/10/01 20:43:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23281}
  • Small_ka-1 {"modified_at":"2017/10/01 20:42:35 +0700","id":61738,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ka-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:42:35 +0700","media_folder_id":228,"description":"ka-1","created_at":"2017/10/01 20:42:33 +0700","asset_updated_at":"2017/10/01 20:42:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23926}
  • Small_ka {"modified_at":"2017/10/01 20:40:39 +0700","id":61737,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ka.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 20:40:39 +0700","media_folder_id":228,"description":"ka","created_at":"2017/10/01 20:40:33 +0700","asset_updated_at":"2017/10/01 20:40:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19445}
  • Small_p_20170917_103336 {"modified_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","id":61694,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P_20170917_103336.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","media_folder_id":228,"description":"3336","created_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","asset_updated_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90272}
ขนาดย่อ: