นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pojchanad.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p_20170917_103336 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","updated_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/17 20:53:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170917_103336.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/17 20:53:04 +0700","id":61694,"member_only_commentable":false,"description":"3336","comment_counter":0,"asset_file_size":90272}
  • Small_p_20170820_123916 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 21:00:11 +0700","updated_at":"2017/08/20 21:00:14 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 21:00:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_123916.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 21:00:11 +0700","id":61602,"member_only_commentable":false,"description":"3916","comment_counter":0,"asset_file_size":65236}
  • Small_p_20170820_123855 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 20:59:47 +0700","updated_at":"2017/08/20 20:59:53 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 20:59:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_123855.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 20:59:47 +0700","id":61601,"member_only_commentable":false,"description":"3855","comment_counter":0,"asset_file_size":80186}
  • Small_p_20170820_123328 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 20:59:24 +0700","updated_at":"2017/08/20 20:59:27 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 20:59:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_123328.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 20:59:24 +0700","id":61600,"member_only_commentable":false,"description":"3328","comment_counter":0,"asset_file_size":85857}
  • Small_p_20170820_102233 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 20:59:02 +0700","updated_at":"2017/08/20 20:59:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 20:59:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_102233.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 20:59:02 +0700","id":61599,"member_only_commentable":false,"description":"2233","comment_counter":0,"asset_file_size":75311}
  • Small_p_20170820_102223 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 20:58:42 +0700","updated_at":"2017/08/20 20:58:44 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 20:58:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_102223.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 20:58:42 +0700","id":61598,"member_only_commentable":false,"description":"2223","comment_counter":0,"asset_file_size":70681}
  • Small_p_20170820_092345 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 20:58:20 +0700","updated_at":"2017/08/20 20:58:23 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 20:58:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_092345.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 20:58:20 +0700","id":61597,"member_only_commentable":false,"description":"2345","comment_counter":0,"asset_file_size":86197}
  • Small_p_20170820_085717 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 20:57:54 +0700","updated_at":"2017/08/20 20:57:57 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 20:57:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_085717.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 20:57:54 +0700","id":61596,"member_only_commentable":false,"description":"5717","comment_counter":0,"asset_file_size":83392}
  • Small_p_20170820_084443 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/20 20:57:30 +0700","updated_at":"2017/08/20 20:57:35 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/20 20:57:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170820_084443.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/20 20:57:30 +0700","id":61595,"member_only_commentable":false,"description":"4443","comment_counter":0,"asset_file_size":99879}
ขนาดย่อ: