นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_gf5 {"modified_at":"2015/04/15 21:03:36 +0700","id":52092,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:03:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF5.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:33 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":337545}
 • Tiny_gf4 {"modified_at":"2015/04/15 21:03:20 +0700","id":52090,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:03:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF4.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:17 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":215202}
 • Tiny_gf3 {"modified_at":"2015/04/15 21:03:04 +0700","id":52089,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:03:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF3.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:02 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":212280}
 • Tiny_gf2 {"modified_at":"2015/04/15 21:02:50 +0700","id":52088,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:02:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF2.jpg","created_at":"2015/04/15 21:02:48 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:02:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":208888}
 • Tiny_gf1 {"modified_at":"2015/04/15 21:02:38 +0700","id":52087,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:02:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF1.jpg","created_at":"2015/04/15 21:02:34 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:02:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":269752}
 • Tiny_gf0 {"modified_at":"2015/04/15 21:02:21 +0700","id":52085,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF0.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:02:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF0.jpg","created_at":"2015/04/15 21:02:15 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:02:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":203463}
 • Tiny_kam04 {"modified_at":"2015/04/12 14:45:45 +0700","id":52048,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kam04.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/12 14:45:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kam04.JPG","created_at":"2015/04/12 14:45:40 +0700","asset_updated_at":"2015/04/12 14:45:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91540}
 • Tiny_kam03 {"modified_at":"2015/04/12 09:05:02 +0700","id":52017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kam03.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/12 09:05:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kam03.JPG","created_at":"2015/04/12 09:05:01 +0700","asset_updated_at":"2015/04/12 09:05:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105314}
 • Tiny_kam02 {"modified_at":"2015/04/12 09:01:27 +0700","id":52016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kam02.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/12 09:01:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kam02.JPG","created_at":"2015/04/12 09:01:23 +0700","asset_updated_at":"2015/04/12 09:01:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192640}
 • Tiny_kam01 {"modified_at":"2015/04/12 09:01:04 +0700","id":52015,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kam01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/12 09:01:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kam01.jpg","created_at":"2015/04/12 09:01:00 +0700","asset_updated_at":"2015/04/12 09:01:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158158}
 • Tiny_toiletino {"modified_at":"2015/04/08 10:12:58 +0700","id":51979,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToiletIno.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 10:12:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ToiletIno.JPG","created_at":"2015/04/08 10:12:54 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 10:12:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60972}
 • Tiny_ph_paper01 {"modified_at":"2015/04/03 22:02:57 +0700","id":51900,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pH_Paper01.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/03 22:02:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"pH_Paper01.JPG","created_at":"2015/04/03 22:02:55 +0700","asset_updated_at":"2015/04/03 22:02:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":243322}
 • Tiny_h_paper02 {"modified_at":"2015/04/03 22:02:44 +0700","id":51899,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"H_Paper02.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/03 22:02:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"H_Paper02.JPG","created_at":"2015/04/03 22:02:38 +0700","asset_updated_at":"2015/04/03 22:02:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":222634}
 • Tiny_bad001 {"modified_at":"2015/03/29 23:11:12 +0700","id":51778,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bad001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/29 23:11:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Bad001.jpg","created_at":"2015/03/29 23:11:06 +0700","asset_updated_at":"2015/03/29 23:11:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":134797}
 • Tiny_bad01 {"modified_at":"2015/03/29 18:51:50 +0700","id":51777,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bad01.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/29 18:51:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Bad01.JPG","created_at":"2015/03/29 18:51:48 +0700","asset_updated_at":"2015/03/29 18:51:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":307068}
 • Tiny_2403_05 {"modified_at":"2015/03/25 22:43:54 +0700","id":51701,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2403_05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/25 22:43:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_05.jpg","created_at":"2015/03/25 22:43:50 +0700","asset_updated_at":"2015/03/25 22:43:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181469}
 • Tiny_2403_04 {"modified_at":"2015/03/25 22:36:20 +0700","id":51700,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2403_04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/25 22:36:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_04.jpg","created_at":"2015/03/25 22:36:16 +0700","asset_updated_at":"2015/03/25 22:36:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":283711}
 • Tiny_2403_03 {"modified_at":"2015/03/25 22:35:17 +0700","id":51699,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2403_03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/25 22:35:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_03.jpg","created_at":"2015/03/25 22:35:15 +0700","asset_updated_at":"2015/03/25 22:35:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":232278}
 • Tiny_2403_02 {"modified_at":"2015/03/25 22:35:00 +0700","id":51698,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2403_02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/25 22:35:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_02.jpg","created_at":"2015/03/25 22:34:57 +0700","asset_updated_at":"2015/03/25 22:34:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":202216}
 • Tiny_2403_01 {"modified_at":"2015/03/25 22:34:47 +0700","id":51697,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2403_01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/25 22:34:47 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_01.jpg","created_at":"2015/03/25 22:34:43 +0700","asset_updated_at":"2015/03/25 22:34:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":305243}
 • Tiny_pattaniteam01 {"modified_at":"2015/03/19 22:31:11 +0700","id":51620,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PattaniTeam01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/19 22:31:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PattaniTeam01.jpg","created_at":"2015/03/19 22:31:05 +0700","asset_updated_at":"2015/03/19 22:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110102}
 • Tiny_baby06 {"modified_at":"2015/03/11 21:24:34 +0700","id":51518,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2015/03/12 11:06:34 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"baby06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/12 11:06:34 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby06.jpg","created_at":"2015/03/11 21:24:28 +0700","asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52704}
 • Tiny_baby05 {"modified_at":"2015/03/11 21:24:21 +0700","id":51517,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"baby05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/11 21:24:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby05.jpg","created_at":"2015/03/11 21:24:17 +0700","asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46988}
 • Tiny_baby04 {"modified_at":"2015/03/11 21:24:08 +0700","id":51516,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"baby04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/11 21:24:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby04.jpg","created_at":"2015/03/11 21:24:04 +0700","asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62497}
 • Tiny_baby03 {"modified_at":"2015/03/11 21:23:45 +0700","id":51515,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"baby03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/11 21:23:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby03.jpg","created_at":"2015/03/11 21:23:38 +0700","asset_updated_at":"2015/03/11 21:23:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57345}
ขนาดย่อ: