นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gf202 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF202.JPG","created_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF202.JPG","asset_file_size":50315,"modified_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61535,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf201 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF201.JPG","created_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF201.JPG","asset_file_size":40315,"modified_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61534,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aagf03-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF03-2.jpg","created_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF03-2.jpg","asset_file_size":98734,"modified_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61247,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aagf03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF03.jpg","created_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF03.jpg","asset_file_size":97757,"modified_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61246,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aagf05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF05.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF05.JPG","asset_file_size":256052,"modified_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61245,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aagf04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF04.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF04.JPG","asset_file_size":246816,"modified_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61244,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aagf02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF02.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF02.JPG","asset_file_size":134401,"modified_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61243,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aagf01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF01.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF01.JPG","asset_file_size":178134,"modified_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61242,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lean20161 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LEAN20161.JPG","created_at":"2016/07/13 20:49:32 +0700","asset_updated_at":"2016/07/13 20:49:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/13 21:08:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LEAN20161.JPG","asset_file_size":82308,"modified_at":"2016/07/13 21:08:28 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58729,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: