นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pr_training01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PR_Training01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"PR_Training01.jpg","created_at":"2014/12/23 20:58:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/23 20:58:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/23 20:59:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/23 20:59:03 +0700","id":49968,"asset_file_size":238374}
 • Ico64_cell02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cell02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Cell02.jpg","created_at":"2014/12/22 20:35:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/22 20:35:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/22 20:35:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/22 20:35:39 +0700","id":49942,"asset_file_size":114813}
 • Ico64_cell01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cell01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Cell01.jpg","created_at":"2014/12/22 20:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/22 20:35:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/22 20:35:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/22 20:35:26 +0700","id":49941,"asset_file_size":245391}
 • Ico64_cell00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cell00.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Cell00.jpg","created_at":"2014/12/22 20:35:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/22 20:35:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/22 20:35:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/22 20:35:09 +0700","id":49940,"asset_file_size":111114}
 • Ico64_duck01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Duck01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Duck01.png","created_at":"2014/12/21 21:55:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/21 21:55:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/21 21:55:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/21 21:55:46 +0700","id":49929,"asset_file_size":827287}
 • Ico64_training2015_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Training2015_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Training2015_01.jpg","created_at":"2014/12/21 20:56:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/21 20:56:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/21 20:56:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/21 20:56:38 +0700","id":49928,"asset_file_size":368772}
 • Ico64_repairhp2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RepairHP2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"RepairHP2.jpg","created_at":"2014/12/18 20:23:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/18 20:23:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/18 20:23:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/18 20:23:46 +0700","id":49903,"asset_file_size":312059}
 • Ico64_repairhp1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RepairHP1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"RepairHP1.jpg","created_at":"2014/12/18 20:23:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/18 20:23:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/18 20:23:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/18 20:23:30 +0700","id":49902,"asset_file_size":221845}
 • Ico64_icp02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ICP02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ICP02.jpg","created_at":"2014/12/17 10:22:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/17 10:22:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/17 10:22:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/17 10:22:22 +0700","id":49885,"asset_file_size":80020}
 • Ico64_icp01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ICP01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ICP01.jpg","created_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/17 10:22:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/17 10:22:15 +0700","id":49884,"asset_file_size":84539}
 • Ico64_icp03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ICP03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ICP03.jpg","created_at":"2014/12/17 10:22:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/17 10:22:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","id":49883,"asset_file_size":93867}
 • Ico64_loveking {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loveking.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"loveking.jpg","created_at":"2014/12/09 21:03:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 21:03:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/09 21:03:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/09 21:03:57 +0700","id":49797,"asset_file_size":36222}
 • Ico64_digital-signage2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"digital-signage2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"digital-signage2.jpg","created_at":"2014/12/09 15:32:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 15:32:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/09 15:32:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/09 15:32:48 +0700","id":49795,"asset_file_size":276024}
 • Ico64_xibo4 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xibo4.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"xibo4.png","created_at":"2014/12/09 11:33:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 11:33:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/09 11:33:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/09 11:33:31 +0700","id":49794,"asset_file_size":481394}
 • Ico64_xibo3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xibo3.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"xibo3.png","created_at":"2014/12/09 11:33:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 11:33:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/09 11:33:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/09 11:33:17 +0700","id":49793,"asset_file_size":146547}
 • Ico64_xibo2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xibo2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"xibo2.png","created_at":"2014/12/09 11:33:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 11:33:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/09 11:33:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/09 11:33:10 +0700","id":49792,"asset_file_size":110542}
 • Ico64_xibo2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xibo2.2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"xibo2.2.png","created_at":"2014/12/09 11:32:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 11:32:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/09 11:32:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/09 11:32:57 +0700","id":49791,"asset_file_size":138219}
 • Ico64_xibo {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xibo.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"xibo.png","created_at":"2014/12/09 11:14:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 11:14:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/09 11:14:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/09 11:14:11 +0700","id":49790,"asset_file_size":519927}
 • Ico64_1dec2014_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1Dec2014_2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1Dec2014_2.JPG","created_at":"2014/12/01 08:59:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/01 08:59:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/01 08:59:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/01 08:59:08 +0700","id":49542,"asset_file_size":56500}
 • Ico64_1dec2014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1Dec2014.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1Dec2014.JPG","created_at":"2014/12/01 08:50:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/01 08:50:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/01 08:50:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/01 08:50:51 +0700","id":49541,"asset_file_size":55794}
 • Ico64_bod_b01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BOD_B01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"BOD_B01.JPG","created_at":"2014/11/21 22:18:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/21 22:18:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/21 22:19:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/21 22:19:03 +0700","id":49453,"asset_file_size":76872}
 • Ico64_bod_b00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BOD_B00.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"BOD_B00.JPG","created_at":"2014/11/21 22:18:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/21 22:18:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/21 22:18:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/21 22:18:51 +0700","id":49452,"asset_file_size":65533}
 • Ico64_lood24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lood24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"lood24.jpg","created_at":"2014/11/13 21:21:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 21:21:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/13 21:21:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/13 21:21:46 +0700","id":49345,"asset_file_size":78122}
 • Ico64_flood23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flood23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Flood23.jpg","created_at":"2014/11/13 21:21:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 21:21:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/13 21:21:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/13 21:21:38 +0700","id":49344,"asset_file_size":95952}
 • Ico64_flood22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flood22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Flood22.jpg","created_at":"2014/11/13 21:21:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 21:21:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/13 21:21:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/13 21:21:30 +0700","id":49343,"asset_file_size":54243}
 • Ico64_flood21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flood21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Flood21.jpg","created_at":"2014/11/13 21:20:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 21:20:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/13 21:21:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/13 21:21:11 +0700","id":49342,"asset_file_size":79423}
 • Ico64_why_cat01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"why_cat01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"why_cat01.png","created_at":"2014/11/07 09:31:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/07 09:31:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/07 09:31:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/07 09:31:37 +0700","id":49253,"asset_file_size":130879}
 • Ico64_sueng01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sueng01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Sueng01.jpg","created_at":"2014/11/06 15:19:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 15:19:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 15:19:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 15:19:37 +0700","id":49252,"asset_file_size":32626}
 • Ico64_cat_in_home02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cat_in_Home02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Cat_in_Home02.jpg","created_at":"2014/10/31 14:20:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/31 14:20:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/31 14:20:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/31 14:20:17 +0700","id":49184,"asset_file_size":83080}
 • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Pet022.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Pet022.bmp","created_at":"2014/10/31 14:18:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/31 14:18:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/31 14:18:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/31 14:18:38 +0700","id":49183,"asset_file_size":998742}
 • Ico64_pet01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pet01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Pet01.jpg","created_at":"2014/10/31 14:11:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/31 14:11:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/31 14:11:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/31 14:11:36 +0700","id":49182,"asset_file_size":163166}
 • Ico64_cat_in_home01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cat_in_Home01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Cat_in_Home01.jpg","created_at":"2014/10/31 14:09:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/31 14:09:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/31 14:10:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/31 14:10:03 +0700","id":49181,"asset_file_size":132996}
 • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Kaizen_2015-1.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kaizen_2015-1.bmp","created_at":"2014/10/31 09:21:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/31 09:21:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/31 09:21:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/31 09:21:21 +0700","id":49180,"asset_file_size":867894}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Kaizen_2015.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kaizen_2015.pdf","created_at":"2014/10/31 08:56:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/31 08:56:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/31 09:07:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/31 09:07:36 +0700","id":49179,"asset_file_size":532710}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Kaizen2015.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kaizen2015.pdf","created_at":"2014/10/31 08:55:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/31 08:55:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/31 09:07:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/31 09:07:15 +0700","id":49178,"asset_file_size":532710}
 • Ico64_bomb03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bomb03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"bomb03.jpg","created_at":"2014/10/23 09:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/23 09:40:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/23 10:03:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/23 10:03:29 +0700","id":49096,"asset_file_size":114621}
ขนาดย่อ: