นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gf202 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","created_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","asset_file_name":"GF202.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61535,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF202.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":50315,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf201 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","created_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","asset_file_name":"GF201.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61534,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF201.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40315,"group_member_commentable":false}
  • Small_aagf03-2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","created_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","asset_file_name":"AAGF03-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61247,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"AAGF03-2.jpg","modified_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":98734,"group_member_commentable":false}
  • Small_aagf03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","created_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","asset_file_name":"AAGF03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61246,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"AAGF03.jpg","modified_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":97757,"group_member_commentable":false}
  • Small_aagf05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","created_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","asset_file_name":"AAGF05.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61245,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"AAGF05.JPG","modified_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":256052,"group_member_commentable":false}
  • Small_aagf04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","created_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","asset_file_name":"AAGF04.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61244,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"AAGF04.JPG","modified_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":246816,"group_member_commentable":false}
  • Small_aagf02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","created_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","asset_file_name":"AAGF02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61243,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"AAGF02.JPG","modified_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":134401,"group_member_commentable":false}
  • Small_aagf01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","created_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","asset_file_name":"AAGF01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61242,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"AAGF01.JPG","modified_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":178134,"group_member_commentable":false}
  • Small_lean20161 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/13 20:49:32 +0700","updated_at":"2016/07/13 21:08:28 +0700","created_at":"2016/07/13 20:49:32 +0700","asset_file_name":"LEAN20161.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58729,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"LEAN20161.JPG","modified_at":"2016/07/13 21:08:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":82308,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: