นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_gf211 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","id":61544,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF211.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF211.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49552}
  • Small_gf210 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","id":61543,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF210.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF210.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62683}
  • Small_gf209 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","id":61542,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF209.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF209.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40861}
  • Small_gf208 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","id":61541,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF208.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF208.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38574}
  • Small_gf207 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","id":61540,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF207.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF207.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44032}
  • Small_gf206 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","id":61539,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF206.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF206.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41608}
  • Small_gf205 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","id":61538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF205.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF205.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45959}
  • Small_gf204 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","id":61537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF204.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF204.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43394}
  • Small_gf203 {"modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","id":61536,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF203.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF203.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44968}
Thumbnail Size: