นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kh21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"KH21.PNG","created_at":"2015/07/27 15:00:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:00:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:00:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KH21.PNG","asset_file_size":594975,"modified_at":"2015/07/27 15:00:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53945,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rabbit01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Rabbit01.jpg","created_at":"2015/07/07 21:52:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/07 21:52:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/07 21:52:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Rabbit01.jpg","asset_file_size":137777,"modified_at":"2015/07/07 21:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53653,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mail12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mail12.png","created_at":"2015/07/01 11:44:20 +0700","asset_updated_at":"2015/07/01 11:44:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/01 11:44:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mail12.png","asset_file_size":182831,"modified_at":"2015/07/01 11:44:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53532,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mail11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mail11.png","created_at":"2015/07/01 11:32:23 +0700","asset_updated_at":"2015/07/01 11:32:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/01 11:32:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mail11.png","asset_file_size":114010,"modified_at":"2015/07/01 11:32:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53531,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_logo11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Logo11.png","created_at":"2015/06/26 09:05:37 +0700","asset_updated_at":"2015/06/26 09:05:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/26 09:05:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Logo11.png","asset_file_size":27128,"modified_at":"2015/06/26 09:05:39 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53459,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_take_out_logo01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Take_out_Logo01.jpg","created_at":"2015/06/26 09:03:20 +0700","asset_updated_at":"2015/06/26 09:03:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/26 09:03:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Take_out_Logo01.jpg","asset_file_size":106210,"modified_at":"2015/06/26 09:03:23 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53458,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kanhom09 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kanhom09.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:28 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kanhom09.jpg","asset_file_size":82361,"modified_at":"2015/04/24 15:50:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52388,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_electriccut03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ElectricCut03.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:21 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ElectricCut03.jpg","asset_file_size":62731,"modified_at":"2015/04/24 15:50:24 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52387,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_electriccut02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ElectricCut02.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:13 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ElectricCut02.jpg","asset_file_size":60610,"modified_at":"2015/04/24 15:50:16 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52386,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_electriccut01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ElectricCut01.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:07 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ElectricCut01.jpg","asset_file_size":158478,"modified_at":"2015/04/24 15:50:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52385,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chiangmai02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChiangMai02.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:00 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ChiangMai02.jpg","asset_file_size":205815,"modified_at":"2015/04/24 15:50:02 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52384,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chiangmai01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChiangMai01.jpg","created_at":"2015/04/24 15:49:52 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:49:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ChiangMai01.jpg","asset_file_size":143773,"modified_at":"2015/04/24 15:49:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52383,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_eppendorf_centrifuge_57022 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eppendorf_centrifuge_57022.jpg","created_at":"2015/04/24 11:28:05 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 11:28:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 11:28:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"eppendorf_centrifuge_57022.jpg","asset_file_size":20815,"modified_at":"2015/04/24 11:28:10 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52382,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_eppendorf_centrifuge_5702r {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eppendorf_centrifuge_5702r.jpg","created_at":"2015/04/24 11:26:11 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 11:26:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 11:26:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"eppendorf_centrifuge_5702r.jpg","asset_file_size":28546,"modified_at":"2015/04/24 11:26:17 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52381,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kamhom11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kamhom11.JPG","created_at":"2015/04/24 10:46:14 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 10:46:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 10:46:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kamhom11.JPG","asset_file_size":178961,"modified_at":"2015/04/24 10:46:21 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52380,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_stabilizerandups {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"StabilizerandUPS.JPG","created_at":"2015/04/24 10:46:02 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 10:46:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 10:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"StabilizerandUPS.JPG","asset_file_size":86516,"modified_at":"2015/04/24 10:46:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52379,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kitchen11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kitchen11.JPG","created_at":"2015/04/24 10:45:36 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 10:45:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 10:45:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kitchen11.JPG","asset_file_size":189374,"modified_at":"2015/04/24 10:45:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52378,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_stickrich01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"StickRich01.jpg","created_at":"2015/04/24 08:01:20 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:01:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"StickRich01.jpg","asset_file_size":89084,"modified_at":"2015/04/24 08:01:25 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52377,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_flamercompare {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FlamerCompare.jpg","created_at":"2015/04/24 08:01:02 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:01:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"FlamerCompare.jpg","asset_file_size":163625,"modified_at":"2015/04/24 08:01:07 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52376,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cr02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cr02.jpg","created_at":"2015/04/24 08:00:40 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:00:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:00:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Cr02.jpg","asset_file_size":154525,"modified_at":"2015/04/24 08:00:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52375,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_burnercompare {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BurnerCompare.jpg","created_at":"2015/04/24 08:00:11 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:00:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BurnerCompare.jpg","asset_file_size":190306,"modified_at":"2015/04/24 08:00:13 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52374,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_al01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Al01.jpg","created_at":"2015/04/24 07:59:56 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 07:59:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:00:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Al01.jpg","asset_file_size":164816,"modified_at":"2015/04/24 08:00:01 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52373,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3burners {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3Burners.jpg","created_at":"2015/04/24 07:58:40 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 07:58:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 07:58:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3Burners.jpg","asset_file_size":196050,"modified_at":"2015/04/24 07:58:44 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52372,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF7.jpg","created_at":"2015/04/15 21:04:05 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:04:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:04:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF7.jpg","asset_file_size":282172,"modified_at":"2015/04/15 21:04:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52095,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF6.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:50 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF6.jpg","asset_file_size":261897,"modified_at":"2015/04/15 21:03:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52093,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: