นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kh21 {"modified_at":"2015/07/27 15:00:32 +0700","id":53945,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KH21.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:00:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"KH21.PNG","created_at":"2015/07/27 15:00:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":594975}
 • Tiny_rabbit01 {"modified_at":"2015/07/07 21:52:33 +0700","id":53653,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Rabbit01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/07 21:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Rabbit01.jpg","created_at":"2015/07/07 21:52:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/07 21:52:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137777}
 • Tiny_mail12 {"modified_at":"2015/07/01 11:44:26 +0700","id":53532,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mail12.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/01 11:44:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"mail12.png","created_at":"2015/07/01 11:44:20 +0700","asset_updated_at":"2015/07/01 11:44:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":182831}
 • Tiny_mail11 {"modified_at":"2015/07/01 11:32:31 +0700","id":53531,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mail11.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/01 11:32:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"mail11.png","created_at":"2015/07/01 11:32:23 +0700","asset_updated_at":"2015/07/01 11:32:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114010}
 • Tiny_logo11 {"modified_at":"2015/06/26 09:05:39 +0700","id":53459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Logo11.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/26 09:05:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Logo11.png","created_at":"2015/06/26 09:05:37 +0700","asset_updated_at":"2015/06/26 09:05:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27128}
 • Tiny_take_out_logo01 {"modified_at":"2015/06/26 09:03:23 +0700","id":53458,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Take_out_Logo01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/26 09:03:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Take_out_Logo01.jpg","created_at":"2015/06/26 09:03:20 +0700","asset_updated_at":"2015/06/26 09:03:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106210}
 • Tiny_kanhom09 {"modified_at":"2015/04/24 15:50:31 +0700","id":52388,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kanhom09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kanhom09.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:28 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82361}
 • Tiny_electriccut03 {"modified_at":"2015/04/24 15:50:24 +0700","id":52387,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ElectricCut03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ElectricCut03.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:21 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62731}
 • Tiny_electriccut02 {"modified_at":"2015/04/24 15:50:16 +0700","id":52386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ElectricCut02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ElectricCut02.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:13 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60610}
 • Tiny_electriccut01 {"modified_at":"2015/04/24 15:50:09 +0700","id":52385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ElectricCut01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ElectricCut01.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:07 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158478}
 • Tiny_chiangmai02 {"modified_at":"2015/04/24 15:50:02 +0700","id":52384,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ChiangMai02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:50:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ChiangMai02.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:00 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":205815}
 • Tiny_chiangmai01 {"modified_at":"2015/04/24 15:49:55 +0700","id":52383,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ChiangMai01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 15:49:55 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ChiangMai01.jpg","created_at":"2015/04/24 15:49:52 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 15:49:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143773}
 • Tiny_eppendorf_centrifuge_57022 {"modified_at":"2015/04/24 11:28:10 +0700","id":52382,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"eppendorf_centrifuge_57022.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 11:28:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"eppendorf_centrifuge_57022.jpg","created_at":"2015/04/24 11:28:05 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 11:28:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20815}
 • Tiny_eppendorf_centrifuge_5702r {"modified_at":"2015/04/24 11:26:17 +0700","id":52381,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"eppendorf_centrifuge_5702r.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 11:26:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"eppendorf_centrifuge_5702r.jpg","created_at":"2015/04/24 11:26:11 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 11:26:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28546}
 • Tiny_kamhom11 {"modified_at":"2015/04/24 10:46:21 +0700","id":52380,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kamhom11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 10:46:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kamhom11.JPG","created_at":"2015/04/24 10:46:14 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 10:46:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":178961}
 • Tiny_stabilizerandups {"modified_at":"2015/04/24 10:46:09 +0700","id":52379,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"StabilizerandUPS.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 10:46:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"StabilizerandUPS.JPG","created_at":"2015/04/24 10:46:02 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 10:46:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86516}
 • Tiny_kitchen11 {"modified_at":"2015/04/24 10:45:42 +0700","id":52378,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kitchen11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 10:45:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kitchen11.JPG","created_at":"2015/04/24 10:45:36 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 10:45:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":189374}
 • Tiny_stickrich01 {"modified_at":"2015/04/24 08:01:25 +0700","id":52377,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"StickRich01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:01:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"StickRich01.jpg","created_at":"2015/04/24 08:01:20 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:01:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89084}
 • Tiny_flamercompare {"modified_at":"2015/04/24 08:01:07 +0700","id":52376,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FlamerCompare.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:01:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FlamerCompare.jpg","created_at":"2015/04/24 08:01:02 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:01:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163625}
 • Tiny_cr02 {"modified_at":"2015/04/24 08:00:45 +0700","id":52375,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Cr02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:00:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Cr02.jpg","created_at":"2015/04/24 08:00:40 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:00:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154525}
 • Tiny_burnercompare {"modified_at":"2015/04/24 08:00:13 +0700","id":52374,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BurnerCompare.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:00:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"BurnerCompare.jpg","created_at":"2015/04/24 08:00:11 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 08:00:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":190306}
 • Tiny_al01 {"modified_at":"2015/04/24 08:00:01 +0700","id":52373,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Al01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 08:00:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Al01.jpg","created_at":"2015/04/24 07:59:56 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 07:59:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":164816}
 • Tiny_3burners {"modified_at":"2015/04/24 07:58:44 +0700","id":52372,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3Burners.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/24 07:58:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"3Burners.jpg","created_at":"2015/04/24 07:58:40 +0700","asset_updated_at":"2015/04/24 07:58:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":196050}
 • Tiny_gf7 {"modified_at":"2015/04/15 21:04:08 +0700","id":52095,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:04:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF7.jpg","created_at":"2015/04/15 21:04:05 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:04:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":282172}
 • Tiny_gf6 {"modified_at":"2015/04/15 21:03:53 +0700","id":52093,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/15 21:03:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF6.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:50 +0700","asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261897}
ขนาดย่อ: