นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_rubberdry02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RubberDry02.jpg","created_at":"2015/01/24 20:31:54 +0700","asset_updated_at":"2015/01/24 20:31:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/24 20:31:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"RubberDry02.jpg","asset_file_size":184662,"modified_at":"2015/01/24 20:31:56 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50662,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_rubberdry01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RubberDry01.jpg","created_at":"2015/01/24 20:31:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/24 20:31:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/24 20:31:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"RubberDry01.jpg","asset_file_size":167601,"modified_at":"2015/01/24 20:31:39 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50661,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_checkposit004 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CheckPosit004.jpg","created_at":"2015/01/22 23:23:42 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 23:23:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 23:23:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CheckPosit004.jpg","asset_file_size":176492,"modified_at":"2015/01/22 23:23:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50573,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_checkposit003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CheckPosit003.jpg","created_at":"2015/01/22 23:23:29 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 23:23:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 23:23:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CheckPosit003.jpg","asset_file_size":176926,"modified_at":"2015/01/22 23:23:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50572,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_checkposit002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CheckPosit002.jpg","created_at":"2015/01/22 23:23:09 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 23:23:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 23:23:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CheckPosit002.jpg","asset_file_size":179161,"modified_at":"2015/01/22 23:23:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50571,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_checkposit01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CheckPosit01.jpg","created_at":"2015/01/22 23:22:57 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 23:22:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 23:23:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CheckPosit01.jpg","asset_file_size":112863,"modified_at":"2015/01/22 23:23:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50570,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_miss001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Miss001.jpg","created_at":"2015/01/20 11:48:47 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 11:48:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 11:48:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Miss001.jpg","asset_file_size":198792,"modified_at":"2015/01/20 11:48:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50473,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_roo_market00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Roo_Market00.jpg","created_at":"2015/01/19 12:01:49 +0700","asset_updated_at":"2015/01/19 12:01:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/19 12:01:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Roo_Market00.jpg","asset_file_size":86066,"modified_at":"2015/01/19 12:01:56 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50452,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl41 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL41.jpg","created_at":"2015/01/19 11:54:34 +0700","asset_updated_at":"2015/01/19 11:54:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/19 11:54:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL41.jpg","asset_file_size":97441,"modified_at":"2015/01/19 11:54:38 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50451,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl40 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL40.jpg","created_at":"2015/01/18 21:11:52 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 21:11:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 21:11:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL40.jpg","asset_file_size":168600,"modified_at":"2015/01/18 21:11:59 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50444,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL08.jpg","created_at":"2015/01/18 15:08:47 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:08:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:08:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL08.jpg","asset_file_size":101143,"modified_at":"2015/01/18 15:08:50 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50442,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL07.jpg","created_at":"2015/01/18 15:08:29 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:08:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:08:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL07.jpg","asset_file_size":101837,"modified_at":"2015/01/18 15:08:34 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50441,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL06.jpg","created_at":"2015/01/18 15:08:14 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:08:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:08:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL06.jpg","asset_file_size":93401,"modified_at":"2015/01/18 15:08:17 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50440,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL05.jpg","created_at":"2015/01/18 15:08:01 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:08:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:08:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL05.jpg","asset_file_size":102033,"modified_at":"2015/01/18 15:08:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50439,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL04.jpg","created_at":"2015/01/18 15:07:44 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:07:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:07:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL04.jpg","asset_file_size":168921,"modified_at":"2015/01/18 15:07:48 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50438,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL03.jpg","created_at":"2015/01/18 15:07:30 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:07:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:07:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL03.jpg","asset_file_size":122818,"modified_at":"2015/01/18 15:07:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50437,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL02.jpg","created_at":"2015/01/18 15:06:34 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:06:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:06:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL02.jpg","asset_file_size":108981,"modified_at":"2015/01/18 15:06:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50436,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gl01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GL01.jpg","created_at":"2015/01/18 15:06:20 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 15:06:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 15:06:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GL01.jpg","asset_file_size":115004,"modified_at":"2015/01/18 15:06:25 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50435,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_badminton01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Badminton01.jpg","created_at":"2015/01/16 20:45:37 +0700","asset_updated_at":"2015/01/16 20:45:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/16 20:45:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Badminton01.jpg","asset_file_size":119590,"modified_at":"2015/01/16 20:45:44 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50424,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_negative_peak02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Negative_Peak02.jpg","created_at":"2015/01/15 22:28:42 +0700","asset_updated_at":"2015/01/15 22:28:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/15 22:28:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Negative_Peak02.jpg","asset_file_size":53958,"modified_at":"2015/01/15 22:28:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50414,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_negative_peak01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Negative_Peak01.jpg","created_at":"2015/01/15 22:28:19 +0700","asset_updated_at":"2015/01/15 22:28:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/15 22:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Negative_Peak01.jpg","asset_file_size":36908,"modified_at":"2015/01/15 22:28:24 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50413,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_film07clear {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"film07clear.jpg","created_at":"2015/01/09 21:27:50 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:27:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"film07clear.jpg","asset_file_size":59535,"modified_at":"2015/01/09 21:27:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50293,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_film06blue {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"film06blue.jpg","created_at":"2015/01/09 21:27:35 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:27:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:27:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"film06blue.jpg","asset_file_size":71166,"modified_at":"2015/01/09 21:27:38 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50292,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_film05green {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"film05green.jpg","created_at":"2015/01/09 21:27:19 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:27:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:27:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"film05green.jpg","asset_file_size":68206,"modified_at":"2015/01/09 21:27:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50291,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_film04red {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"film04red.jpg","created_at":"2015/01/09 21:27:03 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:27:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:27:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"film04red.jpg","asset_file_size":65603,"modified_at":"2015/01/09 21:27:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50290,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_film03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"film03.jpg","created_at":"2015/01/09 21:26:43 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:26:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:26:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"film03.jpg","asset_file_size":12930,"modified_at":"2015/01/09 21:26:47 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50289,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_film02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Film02.jpg","created_at":"2015/01/09 21:26:13 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:26:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:26:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Film02.jpg","asset_file_size":70159,"modified_at":"2015/01/09 21:26:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50288,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_film01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Film01.jpg","created_at":"2015/01/09 21:25:45 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:25:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:25:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Film01.jpg","asset_file_size":65050,"modified_at":"2015/01/09 21:25:48 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50287,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kid000 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kid000.jpg","created_at":"2015/01/05 22:09:06 +0700","asset_updated_at":"2015/01/05 22:09:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/05 22:09:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kid000.jpg","asset_file_size":57752,"modified_at":"2015/01/05 22:09:11 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50160,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kid00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kid00.jpg","created_at":"2015/01/05 22:08:04 +0700","asset_updated_at":"2015/01/05 22:08:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/05 22:08:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kid00.jpg","asset_file_size":31931,"modified_at":"2015/01/05 22:08:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50159,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_web34_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Web34_2.png","created_at":"2015/01/01 09:07:32 +0700","asset_updated_at":"2015/01/01 09:07:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/01 09:07:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Web34_2.png","asset_file_size":530773,"modified_at":"2015/01/01 09:07:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50095,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hoodaas02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HoodAAS02.jpg","created_at":"2014/12/31 22:28:08 +0700","asset_updated_at":"2014/12/31 22:28:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/31 22:28:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HoodAAS02.jpg","asset_file_size":149876,"modified_at":"2014/12/31 22:28:16 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50084,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hoodaas01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HoodAAS01.jpg","created_at":"2014/12/31 22:27:24 +0700","asset_updated_at":"2014/12/31 22:27:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/31 22:27:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HoodAAS01.jpg","asset_file_size":210940,"modified_at":"2014/12/31 22:27:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50083,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_form12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Form12.png","created_at":"2014/12/26 21:49:33 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 21:49:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:49:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Form12.png","asset_file_size":213288,"modified_at":"2014/12/26 21:49:39 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50019,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_web34 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Web34.png","created_at":"2014/12/26 21:48:59 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 21:48:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:49:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Web34.png","asset_file_size":517298,"modified_at":"2014/12/26 21:49:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50018,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_web33 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Web33.png","created_at":"2014/12/26 21:47:36 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 21:47:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:47:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Web33.png","asset_file_size":496141,"modified_at":"2014/12/26 21:47:40 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50017,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: