นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gf211 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_file_name":"GF211.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61544,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF211.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":49552,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf210 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_file_name":"GF210.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61543,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF210.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":62683,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf209 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_file_name":"GF209.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61542,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF209.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40861,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf208 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_file_name":"GF208.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61541,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF208.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":38574,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf207 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_file_name":"GF207.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61540,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF207.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44032,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf206 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_file_name":"GF206.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61539,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF206.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":41608,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf205 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_file_name":"GF205.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61538,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF205.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":45959,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf204 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_file_name":"GF204.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61537,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF204.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":43394,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf203 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_file_name":"GF203.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61536,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GF203.JPG","modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44968,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: