นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gf211 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF211.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF211.JPG","asset_file_size":49552,"modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61544,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf210 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF210.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF210.JPG","asset_file_size":62683,"modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61543,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf209 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF209.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF209.JPG","asset_file_size":40861,"modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61542,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf208 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF208.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF208.JPG","asset_file_size":38574,"modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61541,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf207 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF207.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF207.JPG","asset_file_size":44032,"modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61540,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf206 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF206.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF206.JPG","asset_file_size":41608,"modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61539,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf205 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF205.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF205.JPG","asset_file_size":45959,"modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61538,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf204 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF204.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF204.JPG","asset_file_size":43394,"modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61537,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gf203 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF203.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF203.JPG","asset_file_size":44968,"modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61536,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: