นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_gf221 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","id":61553,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF221.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF221.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38392}
  • Small_gf220 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","id":61552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF220.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF220.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45917}
  • Small_gf219 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","id":61551,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF219.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF219.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43178}
  • Small_gf218 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","id":61550,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF218.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF218.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42558}
  • Small_gf217 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","id":61549,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF217.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF217.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41440}
  • Small_gf216 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","id":61548,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF216.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF216.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49376}
  • Small_gf215 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","id":61547,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF215.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF215.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40649}
  • Small_gf214 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","id":61546,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF214.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF214.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41676}
  • Small_gf213 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","id":61545,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GF213.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GF213.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47264}
Thumbnail Size: