นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_proslim01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ProSlim01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:15:14 +0700","asset_updated_at":"2015/07/30 14:15:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/30 14:15:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ProSlim01.jpg","asset_file_size":52565,"modified_at":"2015/07/30 14:15:17 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54031,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_miccona01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"miccona01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:14:52 +0700","asset_updated_at":"2015/07/30 14:14:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/30 14:14:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"miccona01.jpg","asset_file_size":135301,"modified_at":"2015/07/30 14:14:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54030,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_super_cof01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"super_Cof01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:14:22 +0700","asset_updated_at":"2015/07/30 14:14:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/30 14:14:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"super_Cof01.jpg","asset_file_size":21349,"modified_at":"2015/07/30 14:14:28 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54029,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh51 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh51.jpg","created_at":"2015/07/29 17:46:33 +0700","asset_updated_at":"2015/07/29 17:46:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/29 17:46:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh51.jpg","asset_file_size":61813,"modified_at":"2015/07/29 17:46:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54023,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh50 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh50.jpg","created_at":"2015/07/29 17:46:17 +0700","asset_updated_at":"2015/07/29 17:46:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/29 17:46:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh50.jpg","asset_file_size":24547,"modified_at":"2015/07/29 17:46:24 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54022,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sweet_salt01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sweet_Salt01.JPG","created_at":"2015/07/27 15:06:07 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:06:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:06:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sweet_Salt01.JPG","asset_file_size":101603,"modified_at":"2015/07/27 15:06:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53965,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh4.5.2.JPG","created_at":"2015/07/27 15:03:09 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:03:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh4.5.2.JPG","asset_file_size":81788,"modified_at":"2015/07/27 15:03:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53964,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh4.5.1.JPG","created_at":"2015/07/27 15:03:02 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:03:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh4.5.1.JPG","asset_file_size":91560,"modified_at":"2015/07/27 15:03:06 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53963,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh411 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh411.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:55 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh411.JPG","asset_file_size":113492,"modified_at":"2015/07/27 15:02:58 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53962,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh410 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh410.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:48 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh410.JPG","asset_file_size":137902,"modified_at":"2015/07/27 15:02:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53961,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh49 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh49.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:39 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh49.JPG","asset_file_size":132398,"modified_at":"2015/07/27 15:02:40 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53960,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh48 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh48.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:31 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh48.JPG","asset_file_size":87248,"modified_at":"2015/07/27 15:02:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53959,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh47 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh47.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:23 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh47.JPG","asset_file_size":108586,"modified_at":"2015/07/27 15:02:24 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53958,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh46 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh46.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:15 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh46.JPG","asset_file_size":89488,"modified_at":"2015/07/27 15:02:18 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53957,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh45 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh45.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:07 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh45.JPG","asset_file_size":93363,"modified_at":"2015/07/27 15:02:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53956,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh43 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh43.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:59 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:02:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh43.JPG","asset_file_size":82037,"modified_at":"2015/07/27 15:02:02 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53955,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh42 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh42.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:01:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh42.JPG","asset_file_size":136645,"modified_at":"2015/07/27 15:01:58 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53954,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh41 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh41.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh41.JPG","asset_file_size":115021,"modified_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53953,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh34 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh34.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:38 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh34.JPG","asset_file_size":90865,"modified_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53952,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh33 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh33.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:31 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh33.JPG","asset_file_size":64420,"modified_at":"2015/07/27 15:01:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53951,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh32 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh32.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:24 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh32.JPG","asset_file_size":92368,"modified_at":"2015/07/27 15:01:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53950,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh31 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh31.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:15 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh31.JPG","asset_file_size":72453,"modified_at":"2015/07/27 15:01:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53949,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh24 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh24.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:06 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh24.JPG","asset_file_size":74390,"modified_at":"2015/07/27 15:01:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53948,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh23 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh23.JPG","created_at":"2015/07/27 15:00:41 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:00:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:00:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh23.JPG","asset_file_size":85011,"modified_at":"2015/07/27 15:00:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53947,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kh22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh22.JPG","created_at":"2015/07/27 15:00:34 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 15:00:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 15:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kh22.JPG","asset_file_size":79656,"modified_at":"2015/07/27 15:00:39 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":53946,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: