นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_2403_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2403_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2403_04.jpg","created_at":"2015/03/25 22:36:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:36:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/25 22:36:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/25 22:36:20 +0700","id":51700,"asset_file_size":283711}
 • Ico64_2403_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2403_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2403_03.jpg","created_at":"2015/03/25 22:35:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:35:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/25 22:35:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/25 22:35:17 +0700","id":51699,"asset_file_size":232278}
 • Ico64_2403_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2403_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2403_02.jpg","created_at":"2015/03/25 22:34:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:34:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/25 22:35:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/25 22:35:00 +0700","id":51698,"asset_file_size":202216}
 • Ico64_2403_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2403_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2403_01.jpg","created_at":"2015/03/25 22:34:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/25 22:34:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/25 22:34:47 +0700","id":51697,"asset_file_size":305243}
 • Ico64_pattaniteam01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PattaniTeam01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"PattaniTeam01.jpg","created_at":"2015/03/19 22:31:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/19 22:31:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/19 22:31:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/19 22:31:11 +0700","id":51620,"asset_file_size":110102}
 • Ico64_baby06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"baby06.jpg","created_at":"2015/03/11 21:24:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2015/03/12 11:06:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2015/03/12 11:06:34 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/11 21:24:34 +0700","id":51518,"asset_file_size":52704}
 • Ico64_baby05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"baby05.jpg","created_at":"2015/03/11 21:24:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/11 21:24:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/11 21:24:21 +0700","id":51517,"asset_file_size":46988}
 • Ico64_baby04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"baby04.jpg","created_at":"2015/03/11 21:24:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/11 21:24:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/11 21:24:08 +0700","id":51516,"asset_file_size":62497}
 • Ico64_baby03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"baby03.jpg","created_at":"2015/03/11 21:23:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:23:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/11 21:23:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/11 21:23:45 +0700","id":51515,"asset_file_size":57345}
 • Ico64_baby02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"baby02.jpg","created_at":"2015/03/11 21:23:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:23:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2015/03/14 16:19:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2015/03/14 16:19:35 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/11 21:23:33 +0700","id":51514,"asset_file_size":43200}
 • Ico64_baby01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"baby01.jpg","created_at":"2015/03/11 21:23:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:23:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/11 21:23:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/11 21:23:20 +0700","id":51513,"asset_file_size":51186}
 • Ico64_giftbaby01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GiftBaby01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GiftBaby01.jpg","created_at":"2015/03/11 21:23:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:23:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/11 21:23:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/11 21:23:07 +0700","id":51512,"asset_file_size":67065}
 • Ico64_morning03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Morning03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Morning03.jpg","created_at":"2015/02/28 20:43:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/28 20:43:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/28 20:43:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/28 20:43:57 +0700","id":51346,"asset_file_size":238146}
 • Ico64_infaredthermo01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"InfaredThermo01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"InfaredThermo01.jpg","created_at":"2015/02/28 20:35:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/28 20:35:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/28 20:35:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/28 20:35:16 +0700","id":51345,"asset_file_size":95981}
 • Ico64_curtain03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"curtain03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"curtain03.jpg","created_at":"2015/02/28 20:34:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/28 20:34:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/28 20:35:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/28 20:35:04 +0700","id":51344,"asset_file_size":90701}
 • Ico64_curtain01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"curtain01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"curtain01.jpg","created_at":"2015/02/28 20:34:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/28 20:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/28 20:34:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/28 20:34:47 +0700","id":51343,"asset_file_size":88098}
 • Ico64_morning02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Morning02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Morning02.jpg","created_at":"2015/02/28 20:34:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/28 20:34:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/28 20:34:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/28 20:34:15 +0700","id":51342,"asset_file_size":293678}
 • Ico64_gast06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gast06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Gast06.jpg","created_at":"2015/02/20 14:33:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/20 14:33:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/20 14:33:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/20 14:33:40 +0700","id":51263,"asset_file_size":76210}
 • Ico64_gast05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gast05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Gast05.jpg","created_at":"2015/02/20 14:33:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/20 14:33:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/20 14:33:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/20 14:33:33 +0700","id":51262,"asset_file_size":118337}
 • Ico64_gast04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gast04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Gast04.jpg","created_at":"2015/02/20 14:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/20 14:33:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/20 14:33:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/20 14:33:25 +0700","id":51261,"asset_file_size":87310}
 • Ico64_gast02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gast02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Gast02.jpg","created_at":"2015/02/20 14:33:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/20 14:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/20 14:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/20 14:33:16 +0700","id":51260,"asset_file_size":57762}
 • Ico64_gast01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gast01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Gast01.jpg","created_at":"2015/02/20 14:33:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/20 14:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/20 14:33:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/20 14:33:07 +0700","id":51259,"asset_file_size":83253}
 • Ico64_mou5813 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5813.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5813.JPG","created_at":"2015/02/18 11:59:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 11:59:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 11:59:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 11:59:15 +0700","id":51244,"asset_file_size":135893}
 • Ico64_mou5811 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5811.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5811.jpg","created_at":"2015/02/18 10:37:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:37:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:37:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:37:49 +0700","id":51241,"asset_file_size":139238}
 • Ico64_mou5810 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5810.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5810.jpg","created_at":"2015/02/18 10:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:37:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:37:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:37:37 +0700","id":51240,"asset_file_size":261012}
 • Ico64_mou5809 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5809.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5809.jpg","created_at":"2015/02/18 10:37:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:37:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:37:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:37:30 +0700","id":51239,"asset_file_size":281362}
 • Ico64_mou5808 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5808.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5808.jpg","created_at":"2015/02/18 10:37:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:37:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:37:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:37:23 +0700","id":51238,"asset_file_size":256126}
 • Ico64_mou5807 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5807.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5807.jpg","created_at":"2015/02/18 10:37:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:37:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:37:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:37:11 +0700","id":51237,"asset_file_size":162880}
 • Ico64_mou5806 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5806.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5806.jpg","created_at":"2015/02/18 10:37:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:36:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:37:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:37:04 +0700","id":51236,"asset_file_size":93476}
 • Ico64_mou5805 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5805.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5805.jpg","created_at":"2015/02/18 10:36:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:36:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:36:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:36:47 +0700","id":51235,"asset_file_size":95656}
 • Ico64_mou5804 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5804.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5804.jpg","created_at":"2015/02/18 10:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:36:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:36:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:36:40 +0700","id":51234,"asset_file_size":101850}
 • Ico64_mou5803 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5803.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5803.jpg","created_at":"2015/02/18 10:36:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:36:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:36:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:36:28 +0700","id":51233,"asset_file_size":128363}
 • Ico64_mou5802 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU5802.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MOU5802.jpg","created_at":"2015/02/18 10:36:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 10:36:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 10:36:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 10:36:21 +0700","id":51232,"asset_file_size":128780}
 • Ico64_inthepast01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"inthepast01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"inthepast01.jpg","created_at":"2015/02/06 21:39:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/06 21:39:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/06 21:39:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/06 21:39:20 +0700","id":50947,"asset_file_size":341798}
 • Ico64_80 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"80.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"80.jpg","created_at":"2015/02/05 22:35:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/05 22:35:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/05 22:35:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/05 22:35:08 +0700","id":50930,"asset_file_size":130745}
 • Ico64_my_team2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"My_Team2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"My_Team2.jpg","created_at":"2015/02/05 11:16:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/05 11:16:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/05 11:16:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/05 11:16:44 +0700","id":50910,"asset_file_size":223741}
ขนาดย่อ: