นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gf221 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","id":61553,"asset_file_size":38392,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","comment_counter":0,"description":"GF221.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","asset_file_name":"GF221.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf220 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","id":61552,"asset_file_size":45917,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","comment_counter":0,"description":"GF220.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","asset_file_name":"GF220.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf219 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","id":61551,"asset_file_size":43178,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","comment_counter":0,"description":"GF219.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","asset_file_name":"GF219.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf218 {"modified_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","id":61550,"asset_file_size":42558,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","comment_counter":0,"description":"GF218.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","asset_file_name":"GF218.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf217 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","id":61549,"asset_file_size":41440,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","comment_counter":0,"description":"GF217.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","asset_file_name":"GF217.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf216 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","id":61548,"asset_file_size":49376,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","comment_counter":0,"description":"GF216.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","asset_file_name":"GF216.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf215 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","id":61547,"asset_file_size":40649,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","comment_counter":0,"description":"GF215.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","asset_file_name":"GF215.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf214 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","id":61546,"asset_file_size":41676,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","comment_counter":0,"description":"GF214.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","asset_file_name":"GF214.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gf213 {"modified_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","id":61545,"asset_file_size":47264,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","comment_counter":0,"description":"GF213.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","asset_file_name":"GF213.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: