นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_khanfca2 {"asset_file_name":"KHanfCA2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"KHanfCA2.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71481,"id":61681,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_khanfca {"asset_file_name":"KHanfCA.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"KHanfCA.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82124,"id":61680,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pressurear_icp01 {"asset_file_name":"PressureAr_ICP01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PressureAr_ICP01.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55527,"id":61679,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_cleanburnner13 {"asset_file_name":"CleanBurnner13.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"CleanBurnner13.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51086,"id":61678,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_cleanburnner12 {"asset_file_name":"CleanBurnner12.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"CleanBurnner12.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54100,"id":61677,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_cleanburnner11 {"asset_file_name":"CleanBurnner11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"CleanBurnner11.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42364,"id":61676,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_changedrainvalve11 {"asset_file_name":"ChangeDrainValve11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ChangeDrainValve11.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65369,"id":61675,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_changedrainvalve02 {"asset_file_name":"ChangeDrainValve02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ChangeDrainValve02.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49298,"id":61674,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_changedrainvalve01 {"asset_file_name":"ChangeDrainValve01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ChangeDrainValve01.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65140,"id":61673,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: