นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_6mount021 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","id":54729,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount021.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount021.png","created_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":793243}
 • Tiny_6mount019 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:29 +0700","id":54728,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount019.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount019.png","created_at":"2015/09/10 11:26:24 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":877770}
 • Tiny_6mount18 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:21 +0700","id":54727,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount18.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount18.png","created_at":"2015/09/10 11:26:14 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":574254}
 • Tiny_6mount015 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:59 +0700","id":54726,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount015.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:59 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount015.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:52 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103313}
 • Tiny_6mount014 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:46 +0700","id":54725,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount014.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount014.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:41 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143789}
 • Tiny_6mount12 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:39 +0700","id":54724,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount12.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount12.png","created_at":"2015/09/10 11:25:33 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":766161}
 • Tiny_6mount012 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:26 +0700","id":54723,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount012.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount012.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:22 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111289}
 • Tiny_6mount011 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:04 +0700","id":54722,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount011.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121466}
 • Tiny_6mount09 {"modified_at":"2015/09/10 11:24:56 +0700","id":54721,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount09.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:50 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127703}
 • Tiny_6mount3 {"modified_at":"2015/09/10 11:24:44 +0700","id":54720,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount3.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:40 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135189}
 • Tiny_6mount2 {"modified_at":"2015/09/10 11:24:37 +0700","id":54719,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount2.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:30 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149539}
 • Tiny_6mount1 {"modified_at":"2015/09/10 11:24:19 +0700","id":54718,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:15 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":156440}
 • Tiny_6mount0 {"modified_at":"2015/09/10 11:24:12 +0700","id":54717,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2015/09/11 17:05:37 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount0.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/11 17:05:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount0.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:05 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":108096}
 • Tiny_6m {"modified_at":"2015/09/07 13:30:59 +0700","id":54642,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6M.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/07 13:30:59 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6M.jpg","created_at":"2015/09/07 13:30:40 +0700","asset_updated_at":"2015/09/07 13:30:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65973}
 • Tiny_18aug01-1 {"modified_at":"2015/08/19 17:33:39 +0700","id":54442,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"18Aug01-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 17:33:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"18Aug01-1.jpg","created_at":"2015/08/19 17:33:32 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 17:33:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28139}
 • Tiny_18aug03 {"modified_at":"2015/08/19 13:08:56 +0700","id":54434,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"18Aug03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 13:08:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"18Aug03.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:53 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69446}
 • Tiny_18aug02 {"modified_at":"2015/08/19 13:08:49 +0700","id":54433,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"18Aug02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 13:08:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"18Aug02.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:46 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64243}
 • Tiny_18aug01 {"modified_at":"2015/08/19 13:08:41 +0700","id":54432,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"18Aug01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 13:08:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"18Aug01.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:38 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64226}
 • Tiny_mycoff01 {"modified_at":"2015/08/03 11:31:49 +0700","id":54092,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MyCoff01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 11:31:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"MyCoff01.jpg","created_at":"2015/08/03 11:31:46 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 11:31:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69267}
 • Tiny_offeetable02 {"modified_at":"2015/08/03 11:31:37 +0700","id":54091,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"offeeTable02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 11:31:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"offeeTable02.jpg","created_at":"2015/08/03 11:31:31 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 11:31:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":139107}
 • Tiny_coffeetable01 {"modified_at":"2015/08/03 11:31:25 +0700","id":54090,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CoffeeTable01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 11:31:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"CoffeeTable01.jpg","created_at":"2015/08/03 11:31:19 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 11:31:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154678}
 • Tiny_supergold00 {"modified_at":"2015/08/03 10:42:24 +0700","id":54089,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SuperGold00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 10:42:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"SuperGold00.jpg","created_at":"2015/08/03 10:42:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 10:42:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127785}
 • Tiny_residual00 {"modified_at":"2015/08/03 10:42:07 +0700","id":54088,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Residual00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 10:42:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Residual00.jpg","created_at":"2015/08/03 10:42:01 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 10:42:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105333}
 • Tiny_nes01 {"modified_at":"2015/08/03 10:42:00 +0700","id":54087,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nes01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 10:42:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nes01.jpg","created_at":"2015/08/03 10:41:53 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 10:41:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172037}
 • Tiny_arabus01 {"modified_at":"2015/07/30 14:15:29 +0700","id":54032,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"arabus01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/30 14:15:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"arabus01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:15:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/30 14:15:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118733}
ขนาดย่อ: