นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_take_out_logo01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Take_out_Logo01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Take_out_Logo01.jpg","created_at":"2015/06/26 09:03:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/06/26 09:03:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/26 09:03:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/26 09:03:23 +0700","id":53458,"asset_file_size":106210}
 • Ico64_kanhom09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kanhom09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kanhom09.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 15:50:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 15:50:31 +0700","id":52388,"asset_file_size":82361}
 • Ico64_electriccut03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ElectricCut03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ElectricCut03.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 15:50:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 15:50:24 +0700","id":52387,"asset_file_size":62731}
 • Ico64_electriccut02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ElectricCut02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ElectricCut02.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 15:50:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 15:50:16 +0700","id":52386,"asset_file_size":60610}
 • Ico64_electriccut01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ElectricCut01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ElectricCut01.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 15:50:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 15:50:09 +0700","id":52385,"asset_file_size":158478}
 • Ico64_chiangmai02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChiangMai02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ChiangMai02.jpg","created_at":"2015/04/24 15:50:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 15:50:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 15:50:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 15:50:02 +0700","id":52384,"asset_file_size":205815}
 • Ico64_chiangmai01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChiangMai01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ChiangMai01.jpg","created_at":"2015/04/24 15:49:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 15:49:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 15:49:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 15:49:55 +0700","id":52383,"asset_file_size":143773}
 • Ico64_eppendorf_centrifuge_57022 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eppendorf_centrifuge_57022.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"eppendorf_centrifuge_57022.jpg","created_at":"2015/04/24 11:28:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 11:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 11:28:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 11:28:10 +0700","id":52382,"asset_file_size":20815}
 • Ico64_eppendorf_centrifuge_5702r {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eppendorf_centrifuge_5702r.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"eppendorf_centrifuge_5702r.jpg","created_at":"2015/04/24 11:26:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 11:26:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 11:26:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 11:26:17 +0700","id":52381,"asset_file_size":28546}
 • Ico64_kamhom11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kamhom11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kamhom11.JPG","created_at":"2015/04/24 10:46:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 10:46:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 10:46:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 10:46:21 +0700","id":52380,"asset_file_size":178961}
 • Ico64_stabilizerandups {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"StabilizerandUPS.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"StabilizerandUPS.JPG","created_at":"2015/04/24 10:46:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 10:46:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 10:46:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 10:46:09 +0700","id":52379,"asset_file_size":86516}
 • Ico64_kitchen11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kitchen11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kitchen11.JPG","created_at":"2015/04/24 10:45:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 10:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 10:45:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 10:45:42 +0700","id":52378,"asset_file_size":189374}
 • Ico64_stickrich01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"StickRich01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"StickRich01.jpg","created_at":"2015/04/24 08:01:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 08:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 08:01:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 08:01:25 +0700","id":52377,"asset_file_size":89084}
 • Ico64_flamercompare {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FlamerCompare.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"FlamerCompare.jpg","created_at":"2015/04/24 08:01:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 08:01:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 08:01:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 08:01:07 +0700","id":52376,"asset_file_size":163625}
 • Ico64_cr02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cr02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Cr02.jpg","created_at":"2015/04/24 08:00:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 08:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 08:00:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 08:00:45 +0700","id":52375,"asset_file_size":154525}
 • Ico64_burnercompare {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BurnerCompare.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"BurnerCompare.jpg","created_at":"2015/04/24 08:00:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 08:00:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 08:00:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 08:00:13 +0700","id":52374,"asset_file_size":190306}
 • Ico64_al01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Al01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Al01.jpg","created_at":"2015/04/24 07:59:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 07:59:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 08:00:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 08:00:01 +0700","id":52373,"asset_file_size":164816}
 • Ico64_3burners {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3Burners.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"3Burners.jpg","created_at":"2015/04/24 07:58:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/24 07:58:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/24 07:58:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/24 07:58:44 +0700","id":52372,"asset_file_size":196050}
 • Ico64_gf7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF7.jpg","created_at":"2015/04/15 21:04:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:04:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:04:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:04:08 +0700","id":52095,"asset_file_size":282172}
 • Ico64_gf6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF6.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:03:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:03:53 +0700","id":52093,"asset_file_size":261897}
 • Ico64_gf5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF5.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:03:36 +0700","id":52092,"asset_file_size":337545}
 • Ico64_gf4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF4.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:03:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:03:20 +0700","id":52090,"asset_file_size":215202}
 • Ico64_gf3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF3.jpg","created_at":"2015/04/15 21:03:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:03:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:03:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:03:04 +0700","id":52089,"asset_file_size":212280}
 • Ico64_gf2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF2.jpg","created_at":"2015/04/15 21:02:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:02:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:02:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:02:50 +0700","id":52088,"asset_file_size":208888}
 • Ico64_gf1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF1.jpg","created_at":"2015/04/15 21:02:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:02:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:02:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:02:38 +0700","id":52087,"asset_file_size":269752}
 • Ico64_gf0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF0.jpg","created_at":"2015/04/15 21:02:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 21:02:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 21:02:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 21:02:21 +0700","id":52085,"asset_file_size":203463}
 • Ico64_kam04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kam04.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kam04.JPG","created_at":"2015/04/12 14:45:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/12 14:45:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/12 14:45:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/12 14:45:45 +0700","id":52048,"asset_file_size":91540}
 • Ico64_kam03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kam03.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kam03.JPG","created_at":"2015/04/12 09:05:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/12 09:05:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/12 09:05:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/12 09:05:02 +0700","id":52017,"asset_file_size":105314}
 • Ico64_kam02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kam02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kam02.JPG","created_at":"2015/04/12 09:01:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/12 09:01:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/12 09:01:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/12 09:01:27 +0700","id":52016,"asset_file_size":192640}
 • Ico64_kam01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kam01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Kam01.jpg","created_at":"2015/04/12 09:01:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/12 09:01:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/12 09:01:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/12 09:01:04 +0700","id":52015,"asset_file_size":158158}
 • Ico64_toiletino {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ToiletIno.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ToiletIno.JPG","created_at":"2015/04/08 10:12:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/08 10:12:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/08 10:12:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/08 10:12:58 +0700","id":51979,"asset_file_size":60972}
 • Ico64_ph_paper01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pH_Paper01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"pH_Paper01.JPG","created_at":"2015/04/03 22:02:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/03 22:02:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/03 22:02:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/03 22:02:57 +0700","id":51900,"asset_file_size":243322}
 • Ico64_h_paper02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"H_Paper02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"H_Paper02.JPG","created_at":"2015/04/03 22:02:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/03 22:02:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/03 22:02:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/03 22:02:44 +0700","id":51899,"asset_file_size":222634}
 • Ico64_bad001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Bad001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Bad001.jpg","created_at":"2015/03/29 23:11:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/29 23:11:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/29 23:11:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/29 23:11:12 +0700","id":51778,"asset_file_size":134797}
 • Ico64_bad01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Bad01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Bad01.JPG","created_at":"2015/03/29 18:51:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/29 18:51:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/29 18:51:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/29 18:51:50 +0700","id":51777,"asset_file_size":307068}
 • Ico64_2403_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2403_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2403_05.jpg","created_at":"2015/03/25 22:43:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:43:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/25 22:43:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/25 22:43:54 +0700","id":51701,"asset_file_size":181469}
ขนาดย่อ: