นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_aasicp61412 {"asset_file_name":"AASICP61412.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP61412.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":994939,"id":62287,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aasicp6145 {"asset_file_name":"AASICP6145.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6145.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":591898,"id":62286,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aasicp6143 {"asset_file_name":"AASICP6143.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6143.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":592367,"id":62285,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aasicp6141 {"asset_file_name":"AASICP6141.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6141.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":981583,"id":62284,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aasicp6147 {"asset_file_name":"AASICP6147.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6147.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":684718,"id":62283,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aasicp612 {"asset_file_name":"AASICP612.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP612.jpg","updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":914186,"id":62282,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_train_conclusion {"asset_file_name":"train_conclusion.png","visibility":null,"modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"train_conclusion.png","updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33816,"id":62243,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aas-range {"asset_file_name":"AAS-range.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AAS-range.jpg","updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201402,"id":61817,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_khanfca3 {"asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"KHanfCA3.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71034,"id":61682,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: