นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_daimond14 {"modified_at":"2015/09/17 21:30:38 +0700","id":54869,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond14.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:33 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68177}
 • Tiny_daimond13 {"modified_at":"2015/09/17 21:30:25 +0700","id":54868,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond13.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:20 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74474}
 • Tiny_daimond12 {"modified_at":"2015/09/17 21:30:08 +0700","id":54867,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond12.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:03 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82838}
 • Tiny_daimond11 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:43 +0700","id":54866,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond11.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:41 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":209461}
 • Tiny_daimond10 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:36 +0700","id":54865,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond10.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:28 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":215248}
 • Tiny_daimond09 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:18 +0700","id":54864,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond09.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:15 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":205118}
 • Tiny_daimond07 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:05 +0700","id":54863,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond07.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:02 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88976}
 • Tiny_daimond06 {"modified_at":"2015/09/17 21:28:48 +0700","id":54862,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:28:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond06.jpg","created_at":"2015/09/17 21:28:44 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:28:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81304}
 • Tiny_daimond04 {"modified_at":"2015/09/17 21:28:10 +0700","id":54861,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:28:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond04.jpg","created_at":"2015/09/17 21:28:06 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:28:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69072}
 • Tiny_daimond03 {"modified_at":"2015/09/17 21:27:58 +0700","id":54860,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:27:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond03.jpg","created_at":"2015/09/17 21:27:54 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78047}
 • Tiny_daimond02 {"modified_at":"2015/09/17 21:27:46 +0700","id":54859,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:27:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond02.jpg","created_at":"2015/09/17 21:27:40 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":77643}
 • Tiny_daimon01 {"modified_at":"2015/09/17 21:27:33 +0700","id":54858,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimon01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:27:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimon01.jpg","created_at":"2015/09/17 21:27:29 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68792}
 • Tiny_6mount38 {"modified_at":"2015/09/10 11:30:06 +0700","id":54742,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount38.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:30:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount38.jpg","created_at":"2015/09/10 11:30:01 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:30:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74435}
 • Tiny_6mount30eat {"modified_at":"2015/09/10 11:29:54 +0700","id":54741,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount30Eat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount30Eat.jpg","created_at":"2015/09/10 11:29:50 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105919}
 • Tiny_6mount37 {"modified_at":"2015/09/10 11:29:42 +0700","id":54740,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount37.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount37.jpg","created_at":"2015/09/10 11:29:38 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81885}
 • Tiny_6mount31 {"modified_at":"2015/09/10 11:29:30 +0700","id":54739,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount31.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount31.jpg","created_at":"2015/09/10 11:29:26 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143118}
 • Tiny_6mount030 {"modified_at":"2015/09/10 11:29:02 +0700","id":54738,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount030.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount030.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:58 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118632}
 • Tiny_6mount029 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","id":54737,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount029.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount029.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119615}
 • Tiny_6mount028 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","id":54736,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount028.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount028.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:29 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112155}
 • Tiny_6mount27-1 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","id":54735,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount27-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount27-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81161}
 • Tiny_6mount27 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","id":54734,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount27.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount27.png","created_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":695805}
 • Tiny_6mount026 {"modified_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","id":54733,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount026.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount026.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87246}
 • Tiny_6mount23-1 {"modified_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","id":54732,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount23-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount23-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127490}
 • Tiny_6mount023 {"modified_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","id":54731,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount023.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount023.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143078}
 • Tiny_6mount022 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","id":54730,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount022.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount022.png","created_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":779328}
ขนาดย่อ: