นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_offeetable02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"offeeTable02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"offeeTable02.jpg","created_at":"2015/08/03 11:31:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 11:31:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/03 11:31:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/03 11:31:37 +0700","id":54091,"asset_file_size":139107}
 • Ico64_coffeetable01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoffeeTable01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"CoffeeTable01.jpg","created_at":"2015/08/03 11:31:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 11:31:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/03 11:31:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/03 11:31:25 +0700","id":54090,"asset_file_size":154678}
 • Ico64_supergold00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SuperGold00.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"SuperGold00.jpg","created_at":"2015/08/03 10:42:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 10:42:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/03 10:42:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/03 10:42:24 +0700","id":54089,"asset_file_size":127785}
 • Ico64_residual00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Residual00.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Residual00.jpg","created_at":"2015/08/03 10:42:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 10:42:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/03 10:42:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/03 10:42:07 +0700","id":54088,"asset_file_size":105333}
 • Ico64_nes01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nes01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nes01.jpg","created_at":"2015/08/03 10:41:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 10:41:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/03 10:42:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/03 10:42:00 +0700","id":54087,"asset_file_size":172037}
 • Ico64_arabus01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arabus01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"arabus01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:15:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/30 14:15:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/30 14:15:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/30 14:15:29 +0700","id":54032,"asset_file_size":118733}
 • Ico64_proslim01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ProSlim01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ProSlim01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:15:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/30 14:15:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/30 14:15:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/30 14:15:17 +0700","id":54031,"asset_file_size":52565}
 • Ico64_miccona01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"miccona01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"miccona01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:14:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/30 14:14:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/30 14:14:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/30 14:14:55 +0700","id":54030,"asset_file_size":135301}
 • Ico64_super_cof01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"super_Cof01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"super_Cof01.jpg","created_at":"2015/07/30 14:14:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/30 14:14:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/30 14:14:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/30 14:14:28 +0700","id":54029,"asset_file_size":21349}
 • Ico64_kh51 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh51.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh51.jpg","created_at":"2015/07/29 17:46:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/29 17:46:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/29 17:46:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/29 17:46:36 +0700","id":54023,"asset_file_size":61813}
 • Ico64_kh50 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh50.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh50.jpg","created_at":"2015/07/29 17:46:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/29 17:46:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/29 17:46:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/29 17:46:24 +0700","id":54022,"asset_file_size":24547}
 • Ico64_sweet_salt01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sweet_Salt01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"sweet_Salt01.JPG","created_at":"2015/07/27 15:06:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:06:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:06:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:06:09 +0700","id":53965,"asset_file_size":101603}
 • Ico64_kh4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh4.5.2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh4.5.2.JPG","created_at":"2015/07/27 15:03:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:03:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:03:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:03:12 +0700","id":53964,"asset_file_size":81788}
 • Ico64_kh4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh4.5.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh4.5.1.JPG","created_at":"2015/07/27 15:03:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:03:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:03:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:03:06 +0700","id":53963,"asset_file_size":91560}
 • Ico64_kh411 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh411.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh411.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:58 +0700","id":53962,"asset_file_size":113492}
 • Ico64_kh410 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh410.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh410.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:49 +0700","id":53961,"asset_file_size":137902}
 • Ico64_kh49 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh49.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh49.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:40 +0700","id":53960,"asset_file_size":132398}
 • Ico64_kh48 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh48.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh48.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:33 +0700","id":53959,"asset_file_size":87248}
 • Ico64_kh47 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh47.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh47.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:24 +0700","id":53958,"asset_file_size":108586}
 • Ico64_kh46 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh46.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh46.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:18 +0700","id":53957,"asset_file_size":89488}
 • Ico64_kh45 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh45.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh45.JPG","created_at":"2015/07/27 15:02:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:02:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:09 +0700","id":53956,"asset_file_size":93363}
 • Ico64_kh43 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh43.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh43.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:02:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:02:02 +0700","id":53955,"asset_file_size":82037}
 • Ico64_kh42 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh42.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh42.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:01:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:01:58 +0700","id":53954,"asset_file_size":136645}
 • Ico64_kh41 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh41.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh41.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:01:52 +0700","id":53953,"asset_file_size":115021}
 • Ico64_kh34 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh34.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh34.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:01:45 +0700","id":53952,"asset_file_size":90865}
 • Ico64_kh33 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh33.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh33.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:01:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:01:33 +0700","id":53951,"asset_file_size":64420}
 • Ico64_kh32 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh32.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh32.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:01:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:01:26 +0700","id":53950,"asset_file_size":92368}
 • Ico64_kh31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh31.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh31.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:01:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:01:19 +0700","id":53949,"asset_file_size":72453}
 • Ico64_kh24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh24.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh24.JPG","created_at":"2015/07/27 15:01:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:01:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:01:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:01:12 +0700","id":53948,"asset_file_size":74390}
 • Ico64_kh23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh23.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh23.JPG","created_at":"2015/07/27 15:00:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:00:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:00:45 +0700","id":53947,"asset_file_size":85011}
 • Ico64_kh22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh22.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh22.JPG","created_at":"2015/07/27 15:00:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:00:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:00:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:00:39 +0700","id":53946,"asset_file_size":79656}
 • Ico64_kh21 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"KH21.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"KH21.PNG","created_at":"2015/07/27 15:00:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 15:00:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 15:00:32 +0700","id":53945,"asset_file_size":594975}
 • Ico64_rabbit01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Rabbit01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Rabbit01.jpg","created_at":"2015/07/07 21:52:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/07 21:52:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/07 21:52:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/07 21:52:33 +0700","id":53653,"asset_file_size":137777}
 • Ico64_mail12 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mail12.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"mail12.png","created_at":"2015/07/01 11:44:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/01 11:44:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/01 11:44:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/01 11:44:26 +0700","id":53532,"asset_file_size":182831}
 • Ico64_mail11 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mail11.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"mail11.png","created_at":"2015/07/01 11:32:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/07/01 11:32:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/01 11:32:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/01 11:32:31 +0700","id":53531,"asset_file_size":114010}
 • Ico64_logo11 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Logo11.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Logo11.png","created_at":"2015/06/26 09:05:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/06/26 09:05:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/26 09:05:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/26 09:05:39 +0700","id":53459,"asset_file_size":27128}
ขนาดย่อ: