นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_aasicp61412 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP61412.jpg","created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP61412.jpg","asset_file_size":994939,"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62287,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aasicp6145 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6145.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6145.jpg","asset_file_size":591898,"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62286,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aasicp6143 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6143.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6143.jpg","asset_file_size":592367,"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62285,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aasicp6141 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6141.jpg","created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6141.jpg","asset_file_size":981583,"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62284,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aasicp6147 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6147.jpg","created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6147.jpg","asset_file_size":684718,"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62283,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aasicp612 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP612.jpg","created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP612.jpg","asset_file_size":914186,"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62282,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_train_conclusion {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"train_conclusion.png","created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"train_conclusion.png","asset_file_size":33816,"modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62243,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_aas-range {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAS-range.jpg","created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAS-range.jpg","asset_file_size":201402,"modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61817,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_khanfca3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KHanfCA3.jpg","asset_file_size":71034,"modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61682,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: