นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_001 {"modified_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","id":30726,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"001.jpg","created_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":312136}
 • Tiny_diag {"modified_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","id":30725,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Diag.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Diag.JPG","created_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99683}
 • Tiny_rate {"modified_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","id":30724,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Rate.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Rate.jpg","created_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15833}
 • {"modified_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","id":30723,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pulse1.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"pulse1.bmp","created_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500310}
 • {"modified_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","id":30722,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Plain.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Plain.bmp","created_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":643902}
 • Tiny_p1060575-2 {"modified_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","id":30716,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060575-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060575-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":323041}
 • Tiny_p1060567 {"modified_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","id":30715,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060567.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060567.JPG","created_at":"2011/10/14 13:38:53 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":285049}
 • Tiny_p1060557-2 {"modified_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","id":30714,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060557-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060557-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":274030}
 • Tiny_p1060548-2 {"modified_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","id":30713,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060548-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060548-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":308301}
 • Tiny_flood54 {"modified_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","id":30702,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"flood54.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"flood54.jpg","created_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48636}
 • Tiny_20844_002 {"modified_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","id":30688,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20844_002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20844_002.jpg","created_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56539}
 • Tiny_ken {"modified_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","id":30687,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Ken.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Ken.JPG","created_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10551}
 • Tiny_11100380 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","id":30595,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100380.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100380.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":265926}
 • Tiny_11100322 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","id":30594,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100322.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100322.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":251787}
 • Tiny_11100306 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","id":30593,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100306.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100306.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":252926}
 • Tiny_11100302 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","id":30592,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100302.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100302.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":294145}
 • {"modified_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","id":30591,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"untitled.bmp","created_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":480054}
 • Tiny_tsc-001_sma {"modified_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","id":30590,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TSC-001_sma.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TSC-001_sma.jpg","created_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8741}
 • Tiny_cup {"modified_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","id":30507,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cup.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"cup.jpg","created_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31788}
 • Tiny_v-set3 {"modified_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","id":30504,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"v-set3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"v-set3.jpg","created_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105140}
 • Tiny_1 {"modified_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","id":30499,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"1.jpg","created_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9919}
 • Tiny_world-trade-center2 {"modified_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","id":30492,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"world-trade-center2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"world-trade-center2.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41442}
 • Tiny_newworldtradecenter {"modified_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","id":30491,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newworldtradecenter.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"newworldtradecenter.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18295}
 • Tiny_1lgcrmma6qinhd7 {"modified_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","id":30490,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85345}
 • Tiny_dscf0031 {"modified_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","id":30489,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0031.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"DSCF0031.JPG","created_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":321995}
ขนาดย่อ: