นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"001.jpg","created_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"001.jpg","asset_file_size":312136,"modified_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30726,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_diag {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Diag.JPG","created_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Diag.JPG","asset_file_size":99683,"modified_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30725,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rate {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Rate.jpg","created_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Rate.jpg","asset_file_size":15833,"modified_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30724,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"pulse1.bmp","created_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pulse1.bmp","asset_file_size":500310,"modified_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30723,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Plain.bmp","created_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Plain.bmp","asset_file_size":643902,"modified_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30722,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1060575-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060575-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060575-2.jpg","asset_file_size":323041,"modified_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30716,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1060567 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060567.JPG","created_at":"2011/10/14 13:38:53 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060567.JPG","asset_file_size":285049,"modified_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30715,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1060557-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060557-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060557-2.jpg","asset_file_size":274030,"modified_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30714,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1060548-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060548-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060548-2.jpg","asset_file_size":308301,"modified_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30713,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_flood54 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"flood54.jpg","created_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"flood54.jpg","asset_file_size":48636,"modified_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30702,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20844_002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"20844_002.jpg","created_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20844_002.jpg","asset_file_size":56539,"modified_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30688,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ken {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Ken.JPG","created_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Ken.JPG","asset_file_size":10551,"modified_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30687,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11100380 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100380.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100380.jpg","asset_file_size":265926,"modified_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30595,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11100322 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100322.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100322.jpg","asset_file_size":251787,"modified_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30594,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11100306 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100306.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100306.jpg","asset_file_size":252926,"modified_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30593,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11100302 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100302.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100302.jpg","asset_file_size":294145,"modified_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30592,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","created_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"untitled.bmp","asset_file_size":480054,"modified_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30591,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tsc-001_sma {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"TSC-001_sma.jpg","created_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"TSC-001_sma.jpg","asset_file_size":8741,"modified_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30590,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cup {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"cup.jpg","created_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cup.jpg","asset_file_size":31788,"modified_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30507,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_v-set3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"v-set3.jpg","created_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"v-set3.jpg","asset_file_size":105140,"modified_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30504,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1.jpg","asset_file_size":9919,"modified_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30499,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_world-trade-center2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"world-trade-center2.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"world-trade-center2.jpg","asset_file_size":41442,"modified_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30492,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_newworldtradecenter {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"newworldtradecenter.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"newworldtradecenter.jpg","asset_file_size":18295,"modified_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30491,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1lgcrmma6qinhd7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","asset_file_size":85345,"modified_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30490,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dscf0031 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF0031.JPG","created_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DSCF0031.JPG","asset_file_size":321995,"modified_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30489,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: