นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_aasicp6116-2 {"modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","id":62301,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116-2.jpg","created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56237}
  • Small_aasicp6116 {"modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","id":62300,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6116.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41033}
  • Small_aasicp6115 {"modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","id":62299,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6115.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6115.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57321}
  • Small_aasicp6114 {"modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","id":62298,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6114.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6114.jpg","created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57112}
  • Small_aasicp6149 {"modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","id":62297,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6149.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6149.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47256}
  • Small_aasicp6123 {"modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","id":62296,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6123.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6123.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47439}
  • Small_aasicp6131 {"modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","id":62290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6131.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6131.jpg","created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":876530}
  • Small_aasicp6129 {"modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","id":62289,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6129.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6129.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":853874}
  • Small_aasicp6126 {"modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","id":62288,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6126.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6126.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":686385}
Thumbnail Size: