นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_daimond04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Daimond04.jpg","created_at":"2015/09/17 21:28:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/17 21:28:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/17 21:28:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/17 21:28:10 +0700","id":54861,"asset_file_size":69072}
 • Ico64_daimond03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Daimond03.jpg","created_at":"2015/09/17 21:27:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/17 21:27:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/17 21:27:58 +0700","id":54860,"asset_file_size":78047}
 • Ico64_daimond02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Daimond02.jpg","created_at":"2015/09/17 21:27:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/17 21:27:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/17 21:27:46 +0700","id":54859,"asset_file_size":77643}
 • Ico64_daimon01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimon01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Daimon01.jpg","created_at":"2015/09/17 21:27:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/17 21:27:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/17 21:27:33 +0700","id":54858,"asset_file_size":68792}
 • Ico64_6mount38 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount38.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount38.jpg","created_at":"2015/09/10 11:30:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:30:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:30:06 +0700","id":54742,"asset_file_size":74435}
 • Ico64_6mount30eat {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount30Eat.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount30Eat.jpg","created_at":"2015/09/10 11:29:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:29:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:29:54 +0700","id":54741,"asset_file_size":105919}
 • Ico64_6mount37 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount37.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount37.jpg","created_at":"2015/09/10 11:29:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:29:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:29:42 +0700","id":54740,"asset_file_size":81885}
 • Ico64_6mount31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount31.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount31.jpg","created_at":"2015/09/10 11:29:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:29:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:29:30 +0700","id":54739,"asset_file_size":143118}
 • Ico64_6mount030 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount030.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount030.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:29:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:29:02 +0700","id":54738,"asset_file_size":118632}
 • Ico64_6mount029 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount029.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount029.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","id":54737,"asset_file_size":119615}
 • Ico64_6mount028 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount028.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount028.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","id":54736,"asset_file_size":112155}
 • Ico64_6mount27-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount27-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount27-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","id":54735,"asset_file_size":81161}
 • Ico64_6mount27 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount27.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount27.png","created_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","id":54734,"asset_file_size":695805}
 • Ico64_6mount026 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount026.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount026.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","id":54733,"asset_file_size":87246}
 • Ico64_6mount23-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount23-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount23-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","id":54732,"asset_file_size":127490}
 • Ico64_6mount023 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount023.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount023.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","id":54731,"asset_file_size":143078}
 • Ico64_6mount022 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount022.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount022.png","created_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","id":54730,"asset_file_size":779328}
 • Ico64_6mount021 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount021.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount021.png","created_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","id":54729,"asset_file_size":793243}
 • Ico64_6mount019 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount019.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount019.png","created_at":"2015/09/10 11:26:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:26:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:26:29 +0700","id":54728,"asset_file_size":877770}
 • Ico64_6mount18 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount18.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount18.png","created_at":"2015/09/10 11:26:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:26:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:26:21 +0700","id":54727,"asset_file_size":574254}
 • Ico64_6mount015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount015.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount015.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:25:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:25:59 +0700","id":54726,"asset_file_size":103313}
 • Ico64_6mount014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount014.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:25:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:25:46 +0700","id":54725,"asset_file_size":143789}
 • Ico64_6mount12 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount12.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount12.png","created_at":"2015/09/10 11:25:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:25:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:25:39 +0700","id":54724,"asset_file_size":766161}
 • Ico64_6mount012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount012.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:25:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:25:26 +0700","id":54723,"asset_file_size":111289}
 • Ico64_6mount011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount011.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount011.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:25:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:25:04 +0700","id":54722,"asset_file_size":121466}
 • Ico64_6mount09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount09.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:24:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:24:56 +0700","id":54721,"asset_file_size":127703}
 • Ico64_6mount3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount3.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:24:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:24:44 +0700","id":54720,"asset_file_size":135189}
 • Ico64_6mount2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount2.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:24:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:24:37 +0700","id":54719,"asset_file_size":149539}
 • Ico64_6mount1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:24:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:24:19 +0700","id":54718,"asset_file_size":156440}
 • Ico64_6mount0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6Mount0.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2015/09/11 17:05:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2015/09/11 17:05:37 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:24:12 +0700","id":54717,"asset_file_size":108096}
 • Ico64_6m {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6M.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"6M.jpg","created_at":"2015/09/07 13:30:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 13:30:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 13:30:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 13:30:59 +0700","id":54642,"asset_file_size":65973}
 • Ico64_18aug01-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug01-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"18Aug01-1.jpg","created_at":"2015/08/19 17:33:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/19 17:33:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/19 17:33:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/19 17:33:39 +0700","id":54442,"asset_file_size":28139}
 • Ico64_18aug03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"18Aug03.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/19 13:08:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/19 13:08:56 +0700","id":54434,"asset_file_size":69446}
 • Ico64_18aug02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"18Aug02.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/19 13:08:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/19 13:08:49 +0700","id":54433,"asset_file_size":64243}
 • Ico64_18aug01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"18Aug01.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/19 13:08:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/19 13:08:41 +0700","id":54432,"asset_file_size":64226}
 • Ico64_mycoff01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MyCoff01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MyCoff01.jpg","created_at":"2015/08/03 11:31:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 11:31:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/03 11:31:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/03 11:31:49 +0700","id":54092,"asset_file_size":69267}
ขนาดย่อ: