นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_penang19 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang19.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:35 +0700","asset_file_name":"Penang19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169726,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:44:35 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang18 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang18.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:25 +0700","asset_file_name":"Penang18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37426,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132895,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:44:25 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang17 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang17.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:13 +0700","asset_file_name":"Penang17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174970,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:44:13 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang16 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang16.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:03 +0700","asset_file_name":"Penang16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142978,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:44:03 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang15 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang15.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:54 +0700","asset_file_name":"Penang15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37423,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146973,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:43:54 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang14 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang14.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:44 +0700","asset_file_name":"Penang14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149118,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:43:44 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang13 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang13.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:33 +0700","asset_file_name":"Penang13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37421,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173723,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:43:33 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang12 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang12.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:23 +0700","asset_file_name":"Penang12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37420,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159877,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:43:23 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang11 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang11.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:14 +0700","asset_file_name":"Penang11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37419,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143103,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:43:14 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang10 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang10.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:06 +0700","asset_file_name":"Penang10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133271,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:43:06 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang09 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang09.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:52 +0700","asset_file_name":"Penang09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159896,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:42:53 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang08 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang08.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:42 +0700","asset_file_name":"Penang08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131429,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:42:43 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang07 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang07.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:33 +0700","asset_file_name":"Penang07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165469,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:42:33 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang06 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang06.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:26 +0700","asset_file_name":"Penang06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156003,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:42:26 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang05 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang05.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:16 +0700","asset_file_name":"Penang05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142830,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:42:16 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:04:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:04:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang04 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang04.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:53 +0700","asset_file_name":"Penang04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133509,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:41:53 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:03:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:03:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang03 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang03.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:45 +0700","asset_file_name":"Penang03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136950,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:41:45 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:03:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang02 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang02.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:37 +0700","asset_file_name":"Penang02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37410,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149707,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:41:37 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:03:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:03:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_penang01 {"member_only_commentable":false,"description":"Penang01.jpg","asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:30 +0700","asset_file_name":"Penang01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164494,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/12/28 11:41:30 +0700","modified_at":"2012/12/28 12:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 12:03:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_newday01 {"member_only_commentable":false,"description":"Newday01.jpg","asset_updated_at":"2012/10/24 11:55:29 +0700","asset_file_name":"Newday01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36476,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102693,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/10/24 11:55:29 +0700","modified_at":"2012/10/24 12:02:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/24 12:02:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20120907_202442 {"member_only_commentable":false,"description":"20120907_202442.jpg","asset_updated_at":"2012/09/07 22:33:06 +0700","asset_file_name":"20120907_202442.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31595,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/09/07 22:33:06 +0700","modified_at":"2012/09/07 23:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/07 23:01:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20120907_202418 {"member_only_commentable":false,"description":"20120907_202418.jpg","asset_updated_at":"2012/09/07 22:32:40 +0700","asset_file_name":"20120907_202418.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29865,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/09/07 22:32:40 +0700","modified_at":"2012/09/07 23:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/07 23:01:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20120907_121102 {"member_only_commentable":false,"description":"20120907_121102.jpg","asset_updated_at":"2012/09/07 22:32:16 +0700","asset_file_name":"20120907_121102.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23287,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/09/07 22:32:16 +0700","modified_at":"2012/09/07 23:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/07 23:01:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20120907_120256 {"member_only_commentable":false,"description":"20120907_120256.jpg","asset_updated_at":"2012/09/07 22:30:14 +0700","asset_file_name":"20120907_120256.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19562,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/09/07 22:30:14 +0700","modified_at":"2012/09/07 23:01:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/07 23:01:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20120907_120249 {"member_only_commentable":false,"description":"20120907_120249.jpg","asset_updated_at":"2012/09/07 22:26:43 +0700","asset_file_name":"20120907_120249.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19734,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/09/07 22:26:43 +0700","modified_at":"2012/09/07 23:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/07 23:01:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: