นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_film01 {"member_only_commentable":false,"description":"Film01.jpg","asset_updated_at":"2015/01/09 21:25:45 +0700","asset_file_name":"Film01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50287,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65050,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/01/09 21:25:45 +0700","modified_at":"2015/01/09 21:25:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:25:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kid000 {"member_only_commentable":false,"description":"kid000.jpg","asset_updated_at":"2015/01/05 22:09:06 +0700","asset_file_name":"kid000.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50160,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57752,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/01/05 22:09:06 +0700","modified_at":"2015/01/05 22:09:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/05 22:09:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kid00 {"member_only_commentable":false,"description":"kid00.jpg","asset_updated_at":"2015/01/05 22:08:04 +0700","asset_file_name":"kid00.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50159,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31931,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/01/05 22:08:04 +0700","modified_at":"2015/01/05 22:08:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/05 22:08:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_web34_2 {"member_only_commentable":false,"description":"Web34_2.png","asset_updated_at":"2015/01/01 09:07:32 +0700","asset_file_name":"Web34_2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":50095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":530773,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/01/01 09:07:32 +0700","modified_at":"2015/01/01 09:07:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/01 09:07:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_hoodaas02 {"member_only_commentable":false,"description":"HoodAAS02.jpg","asset_updated_at":"2014/12/31 22:28:08 +0700","asset_file_name":"HoodAAS02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149876,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/12/31 22:28:08 +0700","modified_at":"2014/12/31 22:28:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/31 22:28:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_hoodaas01 {"member_only_commentable":false,"description":"HoodAAS01.jpg","asset_updated_at":"2014/12/31 22:27:24 +0700","asset_file_name":"HoodAAS01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50083,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210940,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/12/31 22:27:24 +0700","modified_at":"2014/12/31 22:27:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/31 22:27:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_form12 {"member_only_commentable":false,"description":"Form12.png","asset_updated_at":"2014/12/26 21:49:33 +0700","asset_file_name":"Form12.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":50019,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213288,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/12/26 21:49:33 +0700","modified_at":"2014/12/26 21:49:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:49:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_web34 {"member_only_commentable":false,"description":"Web34.png","asset_updated_at":"2014/12/26 21:48:59 +0700","asset_file_name":"Web34.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":50018,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":517298,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/12/26 21:48:59 +0700","modified_at":"2014/12/26 21:49:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:49:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_web33 {"member_only_commentable":false,"description":"Web33.png","asset_updated_at":"2014/12/26 21:47:36 +0700","asset_file_name":"Web33.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":50017,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":496141,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/12/26 21:47:36 +0700","modified_at":"2014/12/26 21:47:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:47:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: