นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p1060575-2 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060575-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_file_name":"P1060575-2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":323041,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060567 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060567.JPG","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:52 +0700","asset_file_name":"P1060567.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30715,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":285049,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/14 13:38:53 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060557-2 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060557-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_file_name":"P1060557-2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":274030,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060548-2 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060548-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_file_name":"P1060548-2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":308301,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_flood54 {"member_only_commentable":false,"description":"flood54.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_file_name":"flood54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48636,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","modified_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_20844_002 {"member_only_commentable":false,"description":"20844_002.jpg","asset_updated_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_file_name":"20844_002.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56539,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","modified_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ken {"member_only_commentable":false,"description":"Ken.JPG","asset_updated_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_file_name":"Ken.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10551,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","modified_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11100380 {"member_only_commentable":false,"description":"11100380.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_file_name":"11100380.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265926,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11100322 {"member_only_commentable":false,"description":"11100322.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_file_name":"11100322.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30594,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":251787,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11100306 {"member_only_commentable":false,"description":"11100306.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_file_name":"11100306.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252926,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11100302 {"member_only_commentable":false,"description":"11100302.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_file_name":"11100302.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30592,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":294145,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"untitled.bmp","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30591,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":480054,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","modified_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tsc-001_sma {"member_only_commentable":false,"description":"TSC-001_sma.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_file_name":"TSC-001_sma.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30590,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8741,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","modified_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cup {"member_only_commentable":false,"description":"cup.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_file_name":"cup.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31788,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","modified_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_v-set3 {"member_only_commentable":false,"description":"v-set3.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_file_name":"v-set3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105140,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","modified_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1 {"member_only_commentable":false,"description":"1.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30499,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9919,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","modified_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_world-trade-center2 {"member_only_commentable":false,"description":"world-trade-center2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_file_name":"world-trade-center2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41442,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_newworldtradecenter {"member_only_commentable":false,"description":"newworldtradecenter.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_file_name":"newworldtradecenter.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18295,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1lgcrmma6qinhd7 {"member_only_commentable":false,"description":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_file_name":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30490,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85345,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscf0031 {"member_only_commentable":false,"description":"DSCF0031.JPG","asset_updated_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_file_name":"DSCF0031.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":321995,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pattani2 {"member_only_commentable":false,"description":"pattani2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","asset_file_name":"pattani2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164300,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","modified_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pattani {"member_only_commentable":false,"description":"pattani.jpg","asset_updated_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","asset_file_name":"pattani.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119531,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","modified_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pattanibay {"member_only_commentable":false,"description":"pattanibay.jpg","asset_updated_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","asset_file_name":"pattanibay.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133696,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","modified_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_e-mc2 {"member_only_commentable":false,"description":"e-mc2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","asset_file_name":"e-mc2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30436,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48724,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_einstein_e_mc2formula {"member_only_commentable":false,"description":"einstein_e_mc2formula.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","asset_file_name":"einstein_e_mc2formula.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30435,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67028,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pantheratigrisbalicaheineman {"member_only_commentable":false,"description":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","asset_file_name":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30434,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34482,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_15152323jh0 {"member_only_commentable":false,"description":"15152323jh0.gif","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","asset_file_name":"15152323jh0.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":30433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103620,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_images {"member_only_commentable":false,"description":"images.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","asset_file_name":"images.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30432,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10949,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_222 {"member_only_commentable":false,"description":"222.jpg","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","asset_file_name":"222.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108144,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","modified_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_111 {"member_only_commentable":false,"description":"111.jpg","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","asset_file_name":"111.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37415,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","modified_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ico256-3 {"member_only_commentable":false,"description":"ico256-3.jpg","asset_updated_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","asset_file_name":"ico256-3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69398,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","modified_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ico256-1 {"member_only_commentable":false,"description":"ico256-1.jpg","asset_updated_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","asset_file_name":"ico256-1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8931,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","modified_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ico256 {"member_only_commentable":false,"description":"ico256.jpg","asset_updated_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","asset_file_name":"ico256.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31828,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","modified_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sad-cat2 {"member_only_commentable":false,"description":"sad-cat2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","asset_file_name":"sad-cat2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78327,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_teamviewer2 {"member_only_commentable":false,"description":"teamviewer2.png","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","asset_file_name":"teamviewer2.png","asset_content_type":"image/x-png","member_only_readable":false,"id":30036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14162,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p2 {"member_only_commentable":false,"description":"p2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","asset_file_name":"p2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30035,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216982,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: