นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p1060575-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060575-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060575-2.jpg","asset_file_size":323041,"modified_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30716,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1060567 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060567.JPG","created_at":"2011/10/14 13:38:53 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060567.JPG","asset_file_size":285049,"modified_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30715,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1060557-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060557-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060557-2.jpg","asset_file_size":274030,"modified_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30714,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1060548-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"P1060548-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P1060548-2.jpg","asset_file_size":308301,"modified_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30713,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flood54 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"flood54.jpg","created_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"flood54.jpg","asset_file_size":48636,"modified_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30702,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_20844_002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"20844_002.jpg","created_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20844_002.jpg","asset_file_size":56539,"modified_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30688,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ken {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Ken.JPG","created_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Ken.JPG","asset_file_size":10551,"modified_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30687,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_11100380 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100380.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100380.jpg","asset_file_size":265926,"modified_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30595,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_11100322 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100322.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100322.jpg","asset_file_size":251787,"modified_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30594,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_11100306 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100306.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100306.jpg","asset_file_size":252926,"modified_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30593,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_11100302 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11100302.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11100302.jpg","asset_file_size":294145,"modified_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30592,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","created_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"untitled.bmp","asset_file_size":480054,"modified_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30591,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tsc-001_sma {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"TSC-001_sma.jpg","created_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"TSC-001_sma.jpg","asset_file_size":8741,"modified_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30590,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cup {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"cup.jpg","created_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cup.jpg","asset_file_size":31788,"modified_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30507,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_v-set3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"v-set3.jpg","created_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"v-set3.jpg","asset_file_size":105140,"modified_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30504,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1.jpg","asset_file_size":9919,"modified_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30499,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_world-trade-center2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"world-trade-center2.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"world-trade-center2.jpg","asset_file_size":41442,"modified_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30492,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_newworldtradecenter {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"newworldtradecenter.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"newworldtradecenter.jpg","asset_file_size":18295,"modified_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30491,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1lgcrmma6qinhd7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","created_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","asset_file_size":85345,"modified_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30490,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf0031 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF0031.JPG","created_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DSCF0031.JPG","asset_file_size":321995,"modified_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30489,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pattani2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattani2.jpg","created_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pattani2.jpg","asset_file_size":164300,"modified_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30444,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pattani {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattani.jpg","created_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pattani.jpg","asset_file_size":119531,"modified_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30443,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pattanibay {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattanibay.jpg","created_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pattanibay.jpg","asset_file_size":133696,"modified_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30442,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_e-mc2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"e-mc2.jpg","created_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"e-mc2.jpg","asset_file_size":48724,"modified_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30436,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_einstein_e_mc2formula {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"einstein_e_mc2formula.jpg","created_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"einstein_e_mc2formula.jpg","asset_file_size":67028,"modified_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30435,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pantheratigrisbalicaheineman {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","created_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","asset_file_size":34482,"modified_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30434,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_15152323jh0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"15152323jh0.gif","created_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"15152323jh0.gif","asset_file_size":103620,"modified_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30433,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_images {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"images.jpg","created_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"images.jpg","asset_file_size":10949,"modified_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30432,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_222 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"222.jpg","created_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"222.jpg","asset_file_size":108144,"modified_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_111 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"111.jpg","created_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"111.jpg","asset_file_size":37415,"modified_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30401,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ico256-3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ico256-3.jpg","created_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","asset_updated_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ico256-3.jpg","asset_file_size":69398,"modified_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30144,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ico256-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ico256-1.jpg","created_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","asset_updated_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ico256-1.jpg","asset_file_size":8931,"modified_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30143,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ico256 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ico256.jpg","created_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","asset_updated_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ico256.jpg","asset_file_size":31828,"modified_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30142,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sad-cat2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sad-cat2.jpg","created_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sad-cat2.jpg","asset_file_size":78327,"modified_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30037,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_teamviewer2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"teamviewer2.png","created_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"teamviewer2.png","asset_file_size":14162,"modified_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30036,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"p2.jpg","created_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p2.jpg","asset_file_size":216982,"modified_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30035,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: