นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_gg9 {"member_only_commentable":false,"description":"GG9.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:12 +0700","asset_file_name":"GG9.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":391008,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:18:12 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:18:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:18:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg8 {"member_only_commentable":false,"description":"GG8.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:02 +0700","asset_file_name":"GG8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":445774,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:18:02 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:18:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:18:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg7 {"member_only_commentable":false,"description":"GG7.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:54 +0700","asset_file_name":"GG7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":381819,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:17:54 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:17:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:17:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg5 {"member_only_commentable":false,"description":"GG5.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:36 +0700","asset_file_name":"GG5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":393783,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:17:36 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:17:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:17:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg4 {"member_only_commentable":false,"description":"GG4.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:26 +0700","asset_file_name":"GG4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":377296,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:17:26 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:17:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:17:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg3 {"member_only_commentable":false,"description":"GG3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:19 +0700","asset_file_name":"GG3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":377118,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:17:19 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:17:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:17:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg2 {"member_only_commentable":false,"description":"GG2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:12 +0700","asset_file_name":"GG2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":394371,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:17:12 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:17:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:17:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg1 {"member_only_commentable":false,"description":"GG1.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:04 +0700","asset_file_name":"GG1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":361557,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:17:04 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:17:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:17:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_page4 {"member_only_commentable":false,"description":"page4.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:18 +0700","asset_file_name":"page4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67087,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 16:26:18 +0700","modified_at":"2011/10/19 16:26:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:26:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_page3 {"member_only_commentable":false,"description":"page3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","asset_file_name":"page3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84118,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","modified_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_page2 {"member_only_commentable":false,"description":"page2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","asset_file_name":"page2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76741,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","modified_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_page1 {"member_only_commentable":false,"description":"page1.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","asset_file_name":"page1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79797,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","modified_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"IT.bmp","asset_updated_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","asset_file_name":"IT.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30774,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":921654,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","modified_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ok3 {"member_only_commentable":false,"description":"ok3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","asset_file_name":"ok3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30773,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96465,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ok2 {"member_only_commentable":false,"description":"ok2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","asset_file_name":"ok2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30772,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74070,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ok1 {"member_only_commentable":false,"description":"ok1.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","asset_file_name":"ok1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30771,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45571,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ok0 {"member_only_commentable":false,"description":"ok0.JPG","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","asset_file_name":"ok0.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30770,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158072,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f5 {"member_only_commentable":false,"description":"f5.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","asset_file_name":"f5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30744,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112354,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","modified_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f4 {"member_only_commentable":false,"description":"f4.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","asset_file_name":"f4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30743,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80883,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","modified_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f2 {"member_only_commentable":false,"description":"f2.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","asset_file_name":"f2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30742,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112859,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","modified_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f1 {"member_only_commentable":false,"description":"f1.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","asset_file_name":"f1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30741,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96441,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","modified_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060617 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060617.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","asset_file_name":"P1060617.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30740,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112348,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","modified_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060614 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060614.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","asset_file_name":"P1060614.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30739,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112949,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060611 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060611.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","asset_file_name":"P1060611.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30738,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80643,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060609 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060609.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","asset_file_name":"P1060609.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30737,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94737,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060608 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060608.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:55:57 +0700","asset_file_name":"P1060608.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30736,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113687,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 17:55:57 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:55:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:55:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060607 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060607.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:55:19 +0700","asset_file_name":"P1060607.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30735,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112911,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 17:55:19 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:55:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:55:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060603 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060603.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","asset_file_name":"P1060603.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30734,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96576,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060594 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060594.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","asset_file_name":"P1060594.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30733,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110122,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_001-3 {"member_only_commentable":false,"description":"001-3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","asset_file_name":"001-3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":257882,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_001-2 {"member_only_commentable":false,"description":"001-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","asset_file_name":"001-2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219068,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_001 {"member_only_commentable":false,"description":"001.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","asset_file_name":"001.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":312136,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_diag {"member_only_commentable":false,"description":"Diag.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","asset_file_name":"Diag.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30725,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99683,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rate {"member_only_commentable":false,"description":"Rate.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","asset_file_name":"Rate.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30724,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15833,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","modified_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"pulse1.bmp","asset_updated_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","asset_file_name":"pulse1.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":500310,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","modified_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Plain.bmp","asset_updated_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","asset_file_name":"Plain.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30722,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":643902,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","modified_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: