นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_kh04 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","id":62507,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh04.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98652}
  • Small_kh03 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","id":62506,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh03.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81811}
  • Small_kh02 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","id":62505,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh02.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93595}
  • Small_kh01 {"modified_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","id":62504,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh01.jpg","created_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":132008}
  • Small_aasicp6137 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","id":62306,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6137.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6137.jpg","created_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48234}
  • Small_aasicp6136 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","id":62305,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6136.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6136.jpg","created_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51941}
  • Small_aasicp6135 {"modified_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","id":62304,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6135.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6135.jpg","created_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54068}
  • Small_aasicp6127-2 {"modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","id":62303,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127-2.jpg","created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47557}
  • Small_aasicp6127 {"modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","id":62302,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6127.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127.jpg","created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47557}
Thumbnail Size: