นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_cleanburnner11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CleanBurnner11.jpg","created_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CleanBurnner11.jpg","asset_file_size":42364,"modified_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61676,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_changedrainvalve11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChangeDrainValve11.jpg","created_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ChangeDrainValve11.jpg","asset_file_size":65369,"modified_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61675,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_changedrainvalve02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChangeDrainValve02.jpg","created_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ChangeDrainValve02.jpg","asset_file_size":49298,"modified_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61674,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_changedrainvalve01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChangeDrainValve01.jpg","created_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ChangeDrainValve01.jpg","asset_file_size":65140,"modified_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61673,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf221 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF221.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF221.JPG","asset_file_size":38392,"modified_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61553,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf220 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF220.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF220.JPG","asset_file_size":45917,"modified_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61552,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf219 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF219.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF219.JPG","asset_file_size":43178,"modified_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61551,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf218 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF218.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF218.JPG","asset_file_size":42558,"modified_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61550,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf217 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF217.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF217.JPG","asset_file_size":41440,"modified_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61549,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf216 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF216.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF216.JPG","asset_file_size":49376,"modified_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61548,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf215 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF215.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF215.JPG","asset_file_size":40649,"modified_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61547,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf214 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF214.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF214.JPG","asset_file_size":41676,"modified_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61546,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf213 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF213.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF213.JPG","asset_file_size":47264,"modified_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61545,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf211 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF211.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF211.JPG","asset_file_size":49552,"modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61544,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf210 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF210.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF210.JPG","asset_file_size":62683,"modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61543,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf209 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF209.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF209.JPG","asset_file_size":40861,"modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61542,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf208 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF208.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF208.JPG","asset_file_size":38574,"modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61541,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf207 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF207.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF207.JPG","asset_file_size":44032,"modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61540,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf206 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF206.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF206.JPG","asset_file_size":41608,"modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61539,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf205 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF205.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF205.JPG","asset_file_size":45959,"modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61538,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf204 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF204.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF204.JPG","asset_file_size":43394,"modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61537,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf203 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF203.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF203.JPG","asset_file_size":44968,"modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61536,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf202 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF202.JPG","created_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF202.JPG","asset_file_size":50315,"modified_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61535,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gf201 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF201.JPG","created_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GF201.JPG","asset_file_size":40315,"modified_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61534,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aagf03-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF03-2.jpg","created_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF03-2.jpg","asset_file_size":98734,"modified_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61247,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: