นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mohr_karl_friedrich {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/10 10:58:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":51402,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42000,"created_at":"2013/08/10 10:58:22 +0700","asset_file_name":"Mohr_Karl_Friedrich.jpg","updated_at":"2013/08/10 10:58:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/10 10:58:22 +0700","description":"Mohr_Karl_Friedrich.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mohrstitration {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/10 10:54:37 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":34127,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":41999,"created_at":"2013/08/10 10:54:34 +0700","asset_file_name":"MohrsTitration.png","updated_at":"2013/08/10 10:54:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/10 10:54:34 +0700","description":"MohrsTitration.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_budu01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/09 15:15:44 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":49955,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41978,"created_at":"2013/08/09 15:15:42 +0700","asset_file_name":"budu01.jpg","updated_at":"2013/08/09 15:15:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/09 15:15:42 +0700","description":"budu01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_excel01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/09 08:59:47 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":113597,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":41972,"created_at":"2013/08/09 08:59:43 +0700","asset_file_name":"Excel01.png","updated_at":"2013/08/09 08:59:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/09 08:59:43 +0700","description":"Excel01.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hh01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/04 20:28:06 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":15121,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41838,"created_at":"2013/08/04 20:28:00 +0700","asset_file_name":"HH01.jpg","updated_at":"2013/08/04 20:28:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/04 20:28:00 +0700","description":"HH01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_love-blog2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/31 13:47:50 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":105549,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":41759,"created_at":"2013/07/31 13:47:45 +0700","asset_file_name":"love-blog2.png","updated_at":"2013/07/31 13:47:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/31 13:47:45 +0700","description":"love-blog2.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec09 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:58:07 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":135806,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41725,"created_at":"2013/07/29 11:58:06 +0700","asset_file_name":"AEC09.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:58:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:58:06 +0700","description":"AEC09.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec08 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:58:01 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":223324,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41724,"created_at":"2013/07/29 11:57:56 +0700","asset_file_name":"AEC08.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:58:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:57:55 +0700","description":"AEC08.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec07 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:58:00 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":256585,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41723,"created_at":"2013/07/29 11:57:46 +0700","asset_file_name":"AEC07.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:58:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:57:46 +0700","description":"AEC07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec06 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:57:41 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":138271,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41722,"created_at":"2013/07/29 11:57:36 +0700","asset_file_name":"AEC06.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:57:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:57:36 +0700","description":"AEC06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec05 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:57:27 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":246537,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41721,"created_at":"2013/07/29 11:57:23 +0700","asset_file_name":"AEC05.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:57:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:57:23 +0700","description":"AEC05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:57:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":95156,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41720,"created_at":"2013/07/29 11:57:13 +0700","asset_file_name":"AEC04.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:57:13 +0700","description":"AEC04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:57:08 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":216160,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41719,"created_at":"2013/07/29 11:57:04 +0700","asset_file_name":"AEC03.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:57:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:57:04 +0700","description":"AEC03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:57:01 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":231554,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41718,"created_at":"2013/07/29 11:56:56 +0700","asset_file_name":"AEC02.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:57:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:56:56 +0700","description":"AEC02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aec01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/29 11:56:54 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":91764,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41717,"created_at":"2013/07/29 11:56:46 +0700","asset_file_name":"AEC01.jpg","updated_at":"2013/07/29 11:56:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:56:46 +0700","description":"AEC01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_friendship01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/27 08:43:41 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":56176,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41646,"created_at":"2013/07/27 08:43:35 +0700","asset_file_name":"friendship01.jpg","updated_at":"2013/07/27 08:43:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/27 08:43:35 +0700","description":"friendship01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_khu_kam {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/26 22:15:47 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":125989,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41645,"created_at":"2013/07/26 22:15:45 +0700","asset_file_name":"Khu_kam.jpg","updated_at":"2013/07/26 22:15:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/26 22:15:44 +0700","description":"Khu_kam.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newneb05 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:29:31 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":352348,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41620,"created_at":"2013/07/25 22:29:26 +0700","asset_file_name":"newneb05.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:29:26 +0700","description":"newneb05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newneb04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:29:09 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":261594,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41619,"created_at":"2013/07/25 22:29:06 +0700","asset_file_name":"newneb04.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:29:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:29:06 +0700","description":"newneb04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newneb03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:28:42 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":270170,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41618,"created_at":"2013/07/25 22:28:40 +0700","asset_file_name":"newneb03.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:28:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:28:40 +0700","description":"newneb03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newneb02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:28:27 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":215648,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41617,"created_at":"2013/07/25 22:28:22 +0700","asset_file_name":"newneb02.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:28:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:28:22 +0700","description":"newneb02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newneb01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:28:10 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":319924,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41616,"created_at":"2013/07/25 22:28:05 +0700","asset_file_name":"newneb01.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:28:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:28:05 +0700","description":"newneb01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aas10 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:27:49 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":344460,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41615,"created_at":"2013/07/25 22:27:43 +0700","asset_file_name":"aas10.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:27:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:27:43 +0700","description":"aas10.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_safe16 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:27:27 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":320947,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41614,"created_at":"2013/07/25 22:27:25 +0700","asset_file_name":"safe16.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:27:25 +0700","description":"safe16.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_safe15 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/25 22:27:11 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":333663,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41613,"created_at":"2013/07/25 22:27:07 +0700","asset_file_name":"safe15.jpg","updated_at":"2013/07/25 22:27:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/25 22:27:07 +0700","description":"safe15.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: