นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_f26 {"member_only_commentable":false,"description":"f26.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","asset_file_name":"f26.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":357823,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f27 {"member_only_commentable":false,"description":"f27.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","asset_file_name":"f27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157923,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f25 {"member_only_commentable":false,"description":"f25.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","asset_file_name":"f25.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172757,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f24 {"member_only_commentable":false,"description":"f24.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","asset_file_name":"f24.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152504,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f23 {"member_only_commentable":false,"description":"f23.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","asset_file_name":"f23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238592,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f22 {"member_only_commentable":false,"description":"f22.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","asset_file_name":"f22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30951,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210667,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f21 {"member_only_commentable":false,"description":"f21.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","asset_file_name":"f21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193591,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f20 {"member_only_commentable":false,"description":"f20.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","asset_file_name":"f20.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30949,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192047,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f19 {"member_only_commentable":false,"description":"f19.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","asset_file_name":"f19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255932,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f17 {"member_only_commentable":false,"description":"f17.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","asset_file_name":"f17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111666,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f16 {"member_only_commentable":false,"description":"f16.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","asset_file_name":"f16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204003,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f14 {"member_only_commentable":false,"description":"f14.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","asset_file_name":"f14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246220,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f12 {"member_only_commentable":false,"description":"f12.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","asset_file_name":"f12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148610,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f9 {"member_only_commentable":false,"description":"f9.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","asset_file_name":"f9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95811,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f05 {"member_only_commentable":false,"description":"f05.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","asset_file_name":"f05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":176956,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f02 {"member_only_commentable":false,"description":"f02.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","asset_file_name":"f02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80700,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f01 {"member_only_commentable":false,"description":"f01.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","asset_file_name":"f01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193132,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_woman {"member_only_commentable":false,"description":"woman.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","asset_file_name":"woman.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30844,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8910,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","modified_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_man {"member_only_commentable":false,"description":"man.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:52:11 +0700","asset_file_name":"man.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30843,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8823,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/23 12:52:11 +0700","modified_at":"2011/10/23 12:52:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/23 12:52:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fly3 {"member_only_commentable":false,"description":"fly3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:47:32 +0700","asset_file_name":"fly3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30842,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1187,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/23 12:47:32 +0700","modified_at":"2011/10/23 12:47:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/23 12:47:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fly2 {"member_only_commentable":false,"description":"fly2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:45:56 +0700","asset_file_name":"fly2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30841,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2805,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/23 12:45:56 +0700","modified_at":"2011/10/23 12:45:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/23 12:45:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fly {"member_only_commentable":false,"description":"fly.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:44:44 +0700","asset_file_name":"fly.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30840,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12080,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/23 12:44:44 +0700","modified_at":"2011/10/23 12:44:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/23 12:44:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060584 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060584.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:48:00 +0700","asset_file_name":"P1060584.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30837,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201278,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 13:48:00 +0700","modified_at":"2011/10/22 13:48:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 13:48:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060583 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060583.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:53 +0700","asset_file_name":"P1060583.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30836,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260206,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 13:47:53 +0700","modified_at":"2011/10/22 13:47:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 13:47:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060585 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060585.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:46 +0700","asset_file_name":"P1060585.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30835,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":239731,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 13:47:46 +0700","modified_at":"2011/10/22 13:47:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 13:47:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060582 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060582.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:39 +0700","asset_file_name":"P1060582.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30834,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227617,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 13:47:39 +0700","modified_at":"2011/10/22 13:47:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 13:47:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060580 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060580.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:28 +0700","asset_file_name":"P1060580.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30833,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203949,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 13:47:28 +0700","modified_at":"2011/10/22 13:47:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 13:47:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060579 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060579.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:46:59 +0700","asset_file_name":"P1060579.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30832,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216895,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 13:46:59 +0700","modified_at":"2011/10/22 13:47:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 13:47:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1060578 {"member_only_commentable":false,"description":"P1060578.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:46:52 +0700","asset_file_name":"P1060578.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211416,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 13:46:52 +0700","modified_at":"2011/10/22 13:46:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 13:46:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ico48 {"member_only_commentable":false,"description":"ico48.jpg","asset_updated_at":"2011/10/22 10:07:49 +0700","asset_file_name":"ico48.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30828,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33816,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/22 10:07:50 +0700","modified_at":"2011/10/22 10:07:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/22 10:07:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_g06 {"member_only_commentable":false,"description":"G06.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 16:21:08 +0700","asset_file_name":"G06.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30816,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299025,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 16:21:08 +0700","modified_at":"2011/10/21 16:21:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 16:21:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg6 {"member_only_commentable":false,"description":"GG6.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:19:28 +0700","asset_file_name":"GG6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":381447,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:19:28 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:19:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:19:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg13 {"member_only_commentable":false,"description":"GG13.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:45 +0700","asset_file_name":"GG13.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30808,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246808,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:18:45 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:18:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:18:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg12 {"member_only_commentable":false,"description":"GG12.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:37 +0700","asset_file_name":"GG12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353237,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:18:37 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:18:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:18:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg11 {"member_only_commentable":false,"description":"GG11.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:29 +0700","asset_file_name":"GG11.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":439409,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:18:29 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:18:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:18:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gg10 {"member_only_commentable":false,"description":"GG10.jpg","asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:21 +0700","asset_file_name":"GG10.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":380658,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/21 09:18:21 +0700","modified_at":"2011/10/21 09:18:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/21 09:18:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: