นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mo10 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:51:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":138415,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42279,"created_at":"2013/08/21 08:51:18 +0700","asset_file_name":"MO10.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:51:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:18 +0700","description":"MO10.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo09 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:51:16 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":138584,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42278,"created_at":"2013/08/21 08:51:09 +0700","asset_file_name":"MO09.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:09 +0700","description":"MO09.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo08 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:51:03 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":118868,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42277,"created_at":"2013/08/21 08:50:59 +0700","asset_file_name":"MO08.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:51:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:59 +0700","description":"MO08.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo07 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:50:56 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":134689,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42276,"created_at":"2013/08/21 08:50:50 +0700","asset_file_name":"MO07.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:50:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:50 +0700","description":"MO07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo06 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:50:47 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":127815,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42275,"created_at":"2013/08/21 08:50:42 +0700","asset_file_name":"MO06.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:50:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:42 +0700","description":"MO06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo05 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:50:38 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":132210,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42274,"created_at":"2013/08/21 08:50:32 +0700","asset_file_name":"MO05.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:50:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:32 +0700","description":"MO05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:50:30 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":131615,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42273,"created_at":"2013/08/21 08:50:23 +0700","asset_file_name":"MO04.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:50:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:23 +0700","description":"MO04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:50:17 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":125196,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42272,"created_at":"2013/08/21 08:50:14 +0700","asset_file_name":"MO03.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:50:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:14 +0700","description":"MO03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:50:09 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":120337,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42271,"created_at":"2013/08/21 08:50:05 +0700","asset_file_name":"MO02.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:50:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:05 +0700","description":"MO02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mo01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/21 08:50:01 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":133061,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42270,"created_at":"2013/08/21 08:49:55 +0700","asset_file_name":"MO01.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:50:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:49:55 +0700","description":"MO01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flower06 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 20:57:40 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":93432,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42217,"created_at":"2013/08/18 20:57:35 +0700","asset_file_name":"Flower06.jpg","updated_at":"2013/08/18 20:57:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 20:57:35 +0700","description":"Flower06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flower15 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 20:57:18 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":395107,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42216,"created_at":"2013/08/18 20:57:12 +0700","asset_file_name":"flower15.jpg","updated_at":"2013/08/18 20:57:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 20:57:12 +0700","description":"flower15.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flower14 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 20:56:21 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":366823,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42215,"created_at":"2013/08/18 20:56:16 +0700","asset_file_name":"flower14.jpg","updated_at":"2013/08/18 20:56:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 20:56:16 +0700","description":"flower14.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flower13 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 20:55:48 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":465789,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42214,"created_at":"2013/08/18 20:55:42 +0700","asset_file_name":"flower13.jpg","updated_at":"2013/08/18 20:55:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 20:55:42 +0700","description":"flower13.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flower12 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 20:55:10 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":475352,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42213,"created_at":"2013/08/18 20:55:05 +0700","asset_file_name":"flower12.jpg","updated_at":"2013/08/18 20:55:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 20:55:05 +0700","description":"flower12.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flower11 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 20:54:41 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":355557,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42212,"created_at":"2013/08/18 20:54:35 +0700","asset_file_name":"Flower11.jpg","updated_at":"2013/08/18 20:54:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 20:54:35 +0700","description":"Flower11.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_outreach15-01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 13:24:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":116407,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42206,"created_at":"2013/08/18 13:24:11 +0700","asset_file_name":"Outreach15-01.jpg","updated_at":"2013/08/18 13:24:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 13:24:11 +0700","description":"Outreach15-01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_outreach15-02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 13:24:06 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":160553,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42205,"created_at":"2013/08/18 13:24:00 +0700","asset_file_name":"Outreach15-02.jpg","updated_at":"2013/08/18 13:24:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 13:24:00 +0700","description":"Outreach15-02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rubber_con03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 12:53:45 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":112007,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42204,"created_at":"2013/08/18 12:53:41 +0700","asset_file_name":"Rubber_con03.jpg","updated_at":"2013/08/18 12:53:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 12:53:41 +0700","description":"Rubber_con03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rubber_con02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 12:53:38 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":110005,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42203,"created_at":"2013/08/18 12:53:34 +0700","asset_file_name":"Rubber_con02.jpg","updated_at":"2013/08/18 12:53:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 12:53:34 +0700","description":"Rubber_con02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rubber_conference01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/18 12:53:31 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":104694,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42202,"created_at":"2013/08/18 12:53:26 +0700","asset_file_name":"Rubber_conference01.jpg","updated_at":"2013/08/18 12:53:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/18 12:53:26 +0700","description":"Rubber_conference01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_student_hat01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/17 20:08:40 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":77667,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42196,"created_at":"2013/08/17 20:08:38 +0700","asset_file_name":"student_hat01.jpg","updated_at":"2013/08/17 20:08:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/17 20:08:38 +0700","description":"student_hat01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rubber_meeting01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/16 16:22:25 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":102367,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42163,"created_at":"2013/08/16 16:22:21 +0700","asset_file_name":"Rubber_Meeting01.jpg","updated_at":"2013/08/16 16:22:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/16 16:22:21 +0700","description":"Rubber_Meeting01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_champion2013 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/15 10:37:59 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":254535,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42132,"created_at":"2013/08/15 10:37:53 +0700","asset_file_name":"Champion2013.jpg","updated_at":"2013/08/15 10:37:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/15 10:37:53 +0700","description":"Champion2013.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mohr_burette {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/10 10:59:57 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":26662,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42001,"created_at":"2013/08/10 10:59:51 +0700","asset_file_name":"Mohr_burette.jpg","updated_at":"2013/08/10 10:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/10 10:59:51 +0700","description":"Mohr_burette.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: