นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_low4 {"member_only_commentable":false,"description":"low4.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 09:47:53 +0700","asset_file_name":"low4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31206,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41741,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 09:47:53 +0700","modified_at":"2011/11/09 09:47:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 09:47:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low3 {"member_only_commentable":false,"description":"low3.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 09:46:49 +0700","asset_file_name":"low3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31205,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49237,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 09:46:49 +0700","modified_at":"2011/11/09 09:46:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 09:46:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low2 {"member_only_commentable":false,"description":"low2.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 09:45:57 +0700","asset_file_name":"low2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45260,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 09:45:57 +0700","modified_at":"2011/11/09 09:46:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 09:46:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low1 {"member_only_commentable":false,"description":"low1.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 09:45:26 +0700","asset_file_name":"low1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66604,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 09:45:26 +0700","modified_at":"2011/11/09 09:45:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 09:45:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl8 {"member_only_commentable":false,"description":"sl8.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 21:00:23 +0700","asset_file_name":"sl8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50672,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 21:00:23 +0700","modified_at":"2011/11/08 21:00:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 21:00:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl7 {"member_only_commentable":false,"description":"sl7.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 20:58:52 +0700","asset_file_name":"sl7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31184,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46763,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 20:58:52 +0700","modified_at":"2011/11/08 20:58:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 20:58:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl6 {"member_only_commentable":false,"description":"sl6.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 20:58:21 +0700","asset_file_name":"sl6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43536,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 20:58:21 +0700","modified_at":"2011/11/08 20:58:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 20:58:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl5 {"member_only_commentable":false,"description":"sl5.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 20:57:25 +0700","asset_file_name":"sl5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40031,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 20:57:25 +0700","modified_at":"2011/11/08 20:57:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 20:57:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl4 {"member_only_commentable":false,"description":"sl4.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 20:57:02 +0700","asset_file_name":"sl4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42317,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 20:57:02 +0700","modified_at":"2011/11/08 20:57:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 20:57:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl3 {"member_only_commentable":false,"description":"sl3.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 20:55:41 +0700","asset_file_name":"sl3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40383,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 20:55:41 +0700","modified_at":"2011/11/08 20:55:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 20:55:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl2 {"member_only_commentable":false,"description":"sl2.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 20:54:13 +0700","asset_file_name":"sl2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34694,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 20:54:13 +0700","modified_at":"2011/11/08 20:54:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 20:54:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sl1 {"member_only_commentable":false,"description":"sl1.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 20:53:38 +0700","asset_file_name":"sl1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66385,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 20:53:38 +0700","modified_at":"2011/11/08 20:53:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 20:53:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"slow00.jpg","asset_updated_at":"2011/11/08 19:55:59 +0700","asset_file_name":"slow00.jpg","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":31177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19398,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 19:55:59 +0700","modified_at":"2011/11/08 19:56:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 19:56:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_slow8-1 {"member_only_commentable":false,"description":"slow8-1.JPG","asset_updated_at":"2011/11/08 19:50:47 +0700","asset_file_name":"slow8-1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50546,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 19:50:47 +0700","modified_at":"2011/11/08 19:50:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 19:50:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_slow7-1 {"member_only_commentable":false,"description":"slow7-1.JPG","asset_updated_at":"2011/11/08 19:49:42 +0700","asset_file_name":"slow7-1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44998,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 19:49:42 +0700","modified_at":"2011/11/08 19:49:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 19:49:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_slow5-1 {"member_only_commentable":false,"description":"slow5-1.JPG","asset_updated_at":"2011/11/08 19:49:17 +0700","asset_file_name":"slow5-1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28941,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 19:49:17 +0700","modified_at":"2011/11/08 19:49:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 19:49:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_slow3-1 {"member_only_commentable":false,"description":"slow3-1.JPG","asset_updated_at":"2011/11/08 19:48:14 +0700","asset_file_name":"slow3-1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41985,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 19:48:14 +0700","modified_at":"2011/11/08 19:48:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 19:48:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"slow.bmp","asset_updated_at":"2011/11/08 19:47:32 +0700","asset_file_name":"slow.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":31172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19398,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 19:47:32 +0700","modified_at":"2011/11/08 19:47:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 19:47:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_slow1-1 {"member_only_commentable":false,"description":"slow1-1.JPG","asset_updated_at":"2011/11/08 19:45:52 +0700","asset_file_name":"slow1-1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120062,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/08 19:45:52 +0700","modified_at":"2011/11/08 19:45:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 19:45:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_photo-0048 {"member_only_commentable":false,"description":"Photo-0048.jpg","asset_updated_at":"2011/11/03 18:32:23 +0700","asset_file_name":"Photo-0048.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31102,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240527,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/03 18:32:23 +0700","modified_at":"2011/11/03 18:32:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/03 18:32:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t11 {"member_only_commentable":false,"description":"t11.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:25:14 +0700","asset_file_name":"t11.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30993,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105095,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:25:14 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:25:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:25:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t10 {"member_only_commentable":false,"description":"t10.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:25:07 +0700","asset_file_name":"t10.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85436,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:25:07 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:25:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:25:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t09 {"member_only_commentable":false,"description":"t09.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:59 +0700","asset_file_name":"t09.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101983,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:59 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:25:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:25:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t08 {"member_only_commentable":false,"description":"t08.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:44 +0700","asset_file_name":"t08.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94290,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:44 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t07 {"member_only_commentable":false,"description":"t07.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:37 +0700","asset_file_name":"t07.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97522,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:37 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t06 {"member_only_commentable":false,"description":"t06.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:30 +0700","asset_file_name":"t06.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98590,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:30 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t05 {"member_only_commentable":false,"description":"t05.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:22 +0700","asset_file_name":"t05.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108109,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:22 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t04 {"member_only_commentable":false,"description":"t04.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:15 +0700","asset_file_name":"t04.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84406,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:15 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t03 {"member_only_commentable":false,"description":"t03.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:08 +0700","asset_file_name":"t03.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85971,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:08 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t02 {"member_only_commentable":false,"description":"t02.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:01 +0700","asset_file_name":"t02.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92809,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:01 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_t01 {"member_only_commentable":false,"description":"t01.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:23:51 +0700","asset_file_name":"t01.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94454,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:23:51 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:23:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:23:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_google_chrome {"member_only_commentable":false,"description":"Google_Chrome.jpg","asset_updated_at":"2011/10/27 09:58:05 +0700","asset_file_name":"Google_Chrome.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22100,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 09:58:05 +0700","modified_at":"2011/10/27 09:58:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 09:58:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_firefox_image {"member_only_commentable":false,"description":"firefox_image.png","asset_updated_at":"2011/10/27 09:57:56 +0700","asset_file_name":"firefox_image.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":30973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107711,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 09:57:56 +0700","modified_at":"2011/10/27 09:58:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 09:58:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cats {"member_only_commentable":false,"description":"cats.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:12:58 +0700","asset_file_name":"cats.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328572,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:12:58 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:13:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:13:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f29 {"member_only_commentable":false,"description":"f29.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:09:10 +0700","asset_file_name":"f29.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197563,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:09:10 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:09:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:09:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f28 {"member_only_commentable":false,"description":"f28.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:09:03 +0700","asset_file_name":"f28.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93121,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:09:03 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:09:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:09:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: