นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_the04 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:58 +0700","id":42465,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"The04.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/30 22:32:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/30 22:31:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/30 22:32:03 +0700","description":"The04.jpg","asset_file_size":260248}
 • Tiny_the03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:40 +0700","id":42464,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"The03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/30 22:31:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/30 22:31:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/30 22:31:45 +0700","description":"The03.jpg","asset_file_size":231901}
 • Tiny_the02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:18 +0700","id":42462,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"The02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/30 22:31:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/30 22:31:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/30 22:31:22 +0700","description":"The02.jpg","asset_file_size":280347}
 • Tiny_the01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:30:56 +0700","id":42460,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"The01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/30 22:30:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/30 22:30:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/30 22:30:59 +0700","description":"The01.jpg","asset_file_size":323178}
 • Tiny_aas1_02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 22:43:55 +0700","id":42414,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AAS1_02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 22:44:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 22:43:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 22:44:00 +0700","description":"AAS1_02.jpg","asset_file_size":329955}
 • Tiny_aas1_01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 22:43:00 +0700","id":42413,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AAS1_01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 22:43:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 22:43:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 22:43:07 +0700","description":"AAS1_01.jpg","asset_file_size":296099}
 • Tiny_a21 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:26 +0700","id":42404,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A21.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:32 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:32:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:32:32 +0700","description":"A21.jpg","asset_file_size":117469}
 • Tiny_a19 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:17 +0700","id":42403,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A19.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:32:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:32:25 +0700","description":"A19.jpg","asset_file_size":136258}
 • Tiny_a18 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:09 +0700","id":42402,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A18.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:16 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:32:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:32:16 +0700","description":"A18.jpg","asset_file_size":133603}
 • Tiny_a17 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:01 +0700","id":42401,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A17.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:32:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:32:08 +0700","description":"A17.jpg","asset_file_size":245368}
 • Tiny_a16 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:54 +0700","id":42400,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A16.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:31:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:31:59 +0700","description":"A16.jpg","asset_file_size":102350}
 • Tiny_a15 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:46 +0700","id":42399,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A15.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:31:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:31:52 +0700","description":"A15.jpg","asset_file_size":113038}
 • Tiny_a14 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:40 +0700","id":42398,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A14.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:31:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:31:45 +0700","description":"A14.jpg","asset_file_size":113776}
 • Tiny_a13 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:33 +0700","id":42397,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A13.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:31:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:31:37 +0700","description":"A13.jpg","asset_file_size":90704}
 • Tiny_a12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","id":42396,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:31:29 +0700","description":"A12.jpg","asset_file_size":111319}
 • Tiny_a11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","id":42395,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","description":"A11.jpg","asset_file_size":267188}
 • Tiny_a10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:12 +0700","id":42394,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"A10.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/28 10:31:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","description":"A10.jpg","asset_file_size":113726}
 • Tiny_rubberex07 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/24 20:06:10 +0700","id":42347,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"RubberEx07.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/24 20:06:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/24 20:06:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/24 20:06:14 +0700","description":"RubberEx07.jpg","asset_file_size":117104}
 • Tiny_rubberex06 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:59 +0700","id":42346,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"RubberEx06.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/24 20:06:02 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/24 20:05:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/24 20:06:02 +0700","description":"RubberEx06.jpg","asset_file_size":127465}
 • Tiny_rubberex04 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:49 +0700","id":42345,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"RubberEx04.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/24 20:05:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/24 20:05:51 +0700","description":"RubberEx04.jpg","asset_file_size":110984}
 • Tiny_rubberex03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:38 +0700","id":42344,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"RubberEx03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/24 20:05:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/24 20:05:40 +0700","description":"RubberEx03.jpg","asset_file_size":123589}
 • Tiny_rubberex02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:26 +0700","id":42343,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"RubberEx02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/24 20:05:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/24 20:05:29 +0700","description":"RubberEx02.jpg","asset_file_size":116970}
 • Tiny_rubberex01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:16 +0700","id":42342,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"RubberEx01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/24 20:05:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/24 20:05:19 +0700","description":"RubberEx01.jpg","asset_file_size":126517}
 • Tiny_mo12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:37 +0700","id":42281,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"MO12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/21 08:51:43 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/21 08:51:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/21 08:51:43 +0700","description":"MO12.jpg","asset_file_size":199244}
 • Tiny_mo11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:28 +0700","id":42280,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"MO11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/08/21 08:51:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/08/21 08:51:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/08/21 08:51:33 +0700","description":"MO11.jpg","asset_file_size":149431}
ขนาดย่อ: