นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_wed08 {"member_only_commentable":false,"description":"wed08.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:29:47 +0700","asset_file_name":"wed08.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186695,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:29:47 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:29:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:29:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wed07 {"member_only_commentable":false,"description":"wed07.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:28:24 +0700","asset_file_name":"wed07.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122534,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:28:24 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:28:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:28:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wed06 {"member_only_commentable":false,"description":"wed06.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:24:44 +0700","asset_file_name":"wed06.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174556,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:24:44 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:24:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:24:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wed05 {"member_only_commentable":false,"description":"wed05.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:23:44 +0700","asset_file_name":"wed05.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138368,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:23:44 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:23:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:23:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wed04 {"member_only_commentable":false,"description":"wed04.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:23:23 +0700","asset_file_name":"wed04.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147222,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:23:23 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:23:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:23:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wed03 {"member_only_commentable":false,"description":"wed03.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:21:58 +0700","asset_file_name":"wed03.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152735,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:21:58 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:22:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:22:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wed02 {"member_only_commentable":false,"description":"wed02.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:17:49 +0700","asset_file_name":"wed02.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150745,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:17:49 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:17:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:17:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wed01 {"member_only_commentable":false,"description":"wed01.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 22:17:12 +0700","asset_file_name":"wed01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197909,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 22:17:12 +0700","modified_at":"2011/11/17 22:17:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 22:17:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dsc_0313 {"member_only_commentable":false,"description":"DSC_0313.jpg","asset_updated_at":"2011/11/17 21:53:25 +0700","asset_file_name":"DSC_0313.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31410,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225746,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/17 21:53:25 +0700","modified_at":"2011/11/17 21:53:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/17 21:53:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vid05 {"member_only_commentable":false,"description":"Vid05.JPG","asset_updated_at":"2011/11/16 12:55:38 +0700","asset_file_name":"Vid05.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":212209,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/16 12:55:38 +0700","modified_at":"2011/11/16 12:55:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 12:55:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vid04 {"member_only_commentable":false,"description":"Vid04.JPG","asset_updated_at":"2011/11/16 12:55:29 +0700","asset_file_name":"Vid04.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216292,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/16 12:55:29 +0700","modified_at":"2011/11/16 12:55:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 12:55:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vid03 {"member_only_commentable":false,"description":"Vid03.JPG","asset_updated_at":"2011/11/16 12:55:21 +0700","asset_file_name":"Vid03.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227597,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/16 12:55:21 +0700","modified_at":"2011/11/16 12:55:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 12:55:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vid02 {"member_only_commentable":false,"description":"Vid02.JPG","asset_updated_at":"2011/11/16 12:55:11 +0700","asset_file_name":"Vid02.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219802,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/16 12:55:11 +0700","modified_at":"2011/11/16 12:55:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 12:55:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vid01 {"member_only_commentable":false,"description":"Vid01.JPG","asset_updated_at":"2011/11/16 12:55:03 +0700","asset_file_name":"Vid01.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194292,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/16 12:55:03 +0700","modified_at":"2011/11/16 12:55:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 12:55:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ico001 {"member_only_commentable":false,"description":"ico001.jpg","asset_updated_at":"2011/11/15 13:55:59 +0700","asset_file_name":"ico001.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21627,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/15 13:55:59 +0700","modified_at":"2011/11/15 13:56:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/15 13:56:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra10 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra10.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:18:40 +0700","asset_file_name":"loykra10.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31287,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175089,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:18:40 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:18:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:18:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra09 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra09.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:18:33 +0700","asset_file_name":"loykra09.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31286,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182333,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:18:33 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:18:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:18:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra08 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra08.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:18:25 +0700","asset_file_name":"loykra08.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31285,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173935,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:18:25 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:18:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:18:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra07 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra07.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:18:18 +0700","asset_file_name":"loykra07.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31284,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189124,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:18:18 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:18:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:18:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra06 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra06.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:18:00 +0700","asset_file_name":"loykra06.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31283,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":208543,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:18:00 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:18:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:18:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra05 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra05.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:17:49 +0700","asset_file_name":"loykra05.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31282,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170470,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:17:49 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:17:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:17:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra04 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra04.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:17:42 +0700","asset_file_name":"loykra04.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129196,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:17:42 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:17:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:17:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra03 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra03.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:17:34 +0700","asset_file_name":"loykra03.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148699,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:17:34 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:17:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:17:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra02 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra02.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:17:27 +0700","asset_file_name":"loykra02.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130555,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:17:27 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:17:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:17:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_loykra01 {"member_only_commentable":false,"description":"loykra01.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 15:17:19 +0700","asset_file_name":"loykra01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55366,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 15:17:19 +0700","modified_at":"2011/11/11 15:17:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 15:17:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_desk5 {"member_only_commentable":false,"description":"desk5.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 13:53:04 +0700","asset_file_name":"desk5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":236230,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 13:53:05 +0700","modified_at":"2011/11/11 13:53:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 13:53:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_desk4 {"member_only_commentable":false,"description":"desk4.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 13:52:57 +0700","asset_file_name":"desk4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165333,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 13:52:57 +0700","modified_at":"2011/11/11 13:53:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 13:53:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_desk3 {"member_only_commentable":false,"description":"desk3.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 13:52:50 +0700","asset_file_name":"desk3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":249697,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 13:52:50 +0700","modified_at":"2011/11/11 13:52:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 13:52:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_desk2 {"member_only_commentable":false,"description":"desk2.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 13:52:43 +0700","asset_file_name":"desk2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147354,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 13:52:43 +0700","modified_at":"2011/11/11 13:52:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 13:52:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_desk1 {"member_only_commentable":false,"description":"desk1.jpg","asset_updated_at":"2011/11/11 13:52:35 +0700","asset_file_name":"desk1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240058,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 13:52:35 +0700","modified_at":"2011/11/11 13:52:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 13:52:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1070065 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070065.JPG","asset_updated_at":"2011/11/11 13:49:18 +0700","asset_file_name":"P1070065.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":207884,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/11 13:49:18 +0700","modified_at":"2011/11/11 13:49:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/11 13:49:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low9 {"member_only_commentable":false,"description":"low9.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 10:04:50 +0700","asset_file_name":"low9.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49793,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 10:04:50 +0700","modified_at":"2011/11/09 10:04:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 10:04:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low8 {"member_only_commentable":false,"description":"low8.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 10:03:16 +0700","asset_file_name":"low8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42294,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 10:03:16 +0700","modified_at":"2011/11/09 10:03:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 10:03:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low7 {"member_only_commentable":false,"description":"low7.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 10:00:54 +0700","asset_file_name":"low7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31209,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41895,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 10:00:54 +0700","modified_at":"2011/11/09 10:00:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 10:00:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low6 {"member_only_commentable":false,"description":"low6.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 09:54:48 +0700","asset_file_name":"low6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31208,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49018,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 09:54:48 +0700","modified_at":"2011/11/09 09:54:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 09:54:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_low5 {"member_only_commentable":false,"description":"low5.jpg","asset_updated_at":"2011/11/09 09:52:59 +0700","asset_file_name":"low5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31207,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44631,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/09 09:52:59 +0700","modified_at":"2011/11/09 09:53:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 09:53:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: