นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_note08 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 20:04:49 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":91922,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42693,"created_at":"2013/09/10 20:04:46 +0700","asset_file_name":"Note08.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:04:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:04:46 +0700","description":"Note08.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_note07 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 20:04:36 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":79417,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42692,"created_at":"2013/09/10 20:04:33 +0700","asset_file_name":"Note07.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:04:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:04:33 +0700","description":"Note07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_note06 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 20:04:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":97738,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42691,"created_at":"2013/09/10 20:04:20 +0700","asset_file_name":"Note06.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:04:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:04:20 +0700","description":"Note06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_note05 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 20:00:31 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":86708,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42690,"created_at":"2013/09/10 20:00:25 +0700","asset_file_name":"Note05.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:00:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:00:25 +0700","description":"Note05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_note04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 20:00:03 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":86170,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42689,"created_at":"2013/09/10 19:59:57 +0700","asset_file_name":"Note04.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:00:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:57 +0700","description":"Note04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_note03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 19:59:46 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":109870,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42688,"created_at":"2013/09/10 19:59:43 +0700","asset_file_name":"Note03.jpg","updated_at":"2013/09/10 19:59:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:43 +0700","description":"Note03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_note02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 19:59:34 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":97563,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42687,"created_at":"2013/09/10 19:59:28 +0700","asset_file_name":"Note02.jpg","updated_at":"2013/09/10 19:59:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:28 +0700","description":"Note02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_note01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/10 19:59:22 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":91238,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42686,"created_at":"2013/09/10 19:59:16 +0700","asset_file_name":"Note01.jpg","updated_at":"2013/09/10 19:59:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:16 +0700","description":"Note01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_coco16 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/08 18:12:56 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":133331,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42662,"created_at":"2013/09/08 18:12:53 +0700","asset_file_name":"CoCo16.jpg","updated_at":"2013/09/08 18:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/08 18:12:53 +0700","description":"CoCo16.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_coco15 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/08 18:12:37 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":159398,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42661,"created_at":"2013/09/08 18:12:33 +0700","asset_file_name":"CoCo15.jpg","updated_at":"2013/09/08 18:12:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/08 18:12:33 +0700","description":"CoCo15.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_coco14 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/08 18:12:17 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":154780,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42660,"created_at":"2013/09/08 18:12:14 +0700","asset_file_name":"CoCo14.jpg","updated_at":"2013/09/08 18:12:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/08 18:12:14 +0700","description":"CoCo14.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_coco13 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/08 18:11:56 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":92933,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42659,"created_at":"2013/09/08 18:11:53 +0700","asset_file_name":"CoCo13.jpg","updated_at":"2013/09/08 18:11:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/08 18:11:53 +0700","description":"CoCo13.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_coco12 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/08 18:11:41 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":121778,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42658,"created_at":"2013/09/08 18:11:38 +0700","asset_file_name":"CoCo12.jpg","updated_at":"2013/09/08 18:11:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/08 18:11:38 +0700","description":"CoCo12.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_coco11 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/08 18:11:06 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":151377,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42657,"created_at":"2013/09/08 18:11:03 +0700","asset_file_name":"CoCo11.jpg","updated_at":"2013/09/08 18:11:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/08 18:11:03 +0700","description":"CoCo11.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mango01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/07 09:49:43 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":302702,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42645,"created_at":"2013/09/07 09:49:37 +0700","asset_file_name":"mango01.jpg","updated_at":"2013/09/07 09:49:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/07 09:49:37 +0700","description":"mango01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bond01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/07 09:43:55 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":1040566,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42644,"created_at":"2013/09/07 09:43:51 +0700","asset_file_name":"bond01.jpg","updated_at":"2013/09/07 09:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/07 09:43:51 +0700","description":"bond01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mok01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/07 09:39:52 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":280035,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42643,"created_at":"2013/09/07 09:39:47 +0700","asset_file_name":"mok01.jpg","updated_at":"2013/09/07 09:39:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/07 09:39:47 +0700","description":"mok01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_cover5601 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/05 22:13:09 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":200728,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42615,"created_at":"2013/09/05 22:13:04 +0700","asset_file_name":"Cover5601.jpg","updated_at":"2013/09/05 22:13:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/05 22:13:04 +0700","description":"Cover5601.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vet07 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/31 14:27:31 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":89055,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42483,"created_at":"2013/08/31 14:27:24 +0700","asset_file_name":"Vet07.jpg","updated_at":"2013/08/31 14:27:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/31 14:27:24 +0700","description":"Vet07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vet06 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/31 14:26:25 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":146461,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42482,"created_at":"2013/08/31 14:26:20 +0700","asset_file_name":"Vet06.jpg","updated_at":"2013/08/31 14:26:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/31 14:26:20 +0700","description":"Vet06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vet05 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/31 14:26:11 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":90178,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42481,"created_at":"2013/08/31 14:26:06 +0700","asset_file_name":"Vet05.jpg","updated_at":"2013/08/31 14:26:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/31 14:26:05 +0700","description":"Vet05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vet04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/31 14:25:54 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":127466,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42480,"created_at":"2013/08/31 14:25:52 +0700","asset_file_name":"Vet04.jpg","updated_at":"2013/08/31 14:25:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/31 14:25:52 +0700","description":"Vet04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vet03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/31 14:25:42 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":97287,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42479,"created_at":"2013/08/31 14:25:37 +0700","asset_file_name":"Vet03.jpg","updated_at":"2013/08/31 14:25:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/31 14:25:37 +0700","description":"Vet03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vet02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/31 14:25:29 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":97382,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42478,"created_at":"2013/08/31 14:25:22 +0700","asset_file_name":"Vet02.jpg","updated_at":"2013/08/31 14:25:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/31 14:25:22 +0700","description":"Vet02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vet01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/31 14:24:57 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":106658,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":42477,"created_at":"2013/08/31 14:24:55 +0700","asset_file_name":"Vet01.jpg","updated_at":"2013/08/31 14:24:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/31 14:24:55 +0700","description":"Vet01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: