นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_11113020 {"member_only_commentable":false,"description":"11113020.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:17:48 +0700","asset_file_name":"11113020.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31894,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240384,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:17:48 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:17:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:17:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113019 {"member_only_commentable":false,"description":"11113019.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:17:40 +0700","asset_file_name":"11113019.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31893,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":241081,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:17:40 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:17:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:17:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113018 {"member_only_commentable":false,"description":"11113018.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:17:22 +0700","asset_file_name":"11113018.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31892,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228922,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:17:22 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:17:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:17:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113013 {"member_only_commentable":false,"description":"11113013.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:17:16 +0700","asset_file_name":"11113013.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31891,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229844,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:17:16 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:17:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:17:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113012 {"member_only_commentable":false,"description":"11113012.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:17:09 +0700","asset_file_name":"11113012.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31890,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":234601,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:17:09 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:17:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:17:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113011 {"member_only_commentable":false,"description":"11113011.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:16:58 +0700","asset_file_name":"11113011.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31889,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":222585,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:16:58 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:17:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:17:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113010 {"member_only_commentable":false,"description":"11113010.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:16:52 +0700","asset_file_name":"11113010.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31888,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184857,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:16:52 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:16:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:16:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113007 {"member_only_commentable":false,"description":"11113007.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:16:45 +0700","asset_file_name":"11113007.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31887,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198218,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:16:45 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:16:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:16:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1070139 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070139.JPG","asset_updated_at":"2011/12/01 10:03:59 +0700","asset_file_name":"P1070139.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31858,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173270,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/01 10:03:59 +0700","modified_at":"2011/12/01 10:04:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/01 10:04:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1070131 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070131.JPG","asset_updated_at":"2011/11/30 16:15:04 +0700","asset_file_name":"P1070131.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31818,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165115,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/30 16:15:04 +0700","modified_at":"2011/11/30 16:15:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 16:15:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1070137 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070137.JPG","asset_updated_at":"2011/11/30 09:19:13 +0700","asset_file_name":"P1070137.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31792,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166925,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/30 09:19:13 +0700","modified_at":"2011/11/30 09:19:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 09:19:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1070129 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070129.JPG","asset_updated_at":"2011/11/29 22:10:17 +0700","asset_file_name":"P1070129.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31791,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145243,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/29 22:10:17 +0700","modified_at":"2011/11/29 22:10:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/29 22:10:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_family02 {"member_only_commentable":false,"description":"Family02.jpg","asset_updated_at":"2011/11/29 10:02:37 +0700","asset_file_name":"Family02.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31757,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114568,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/29 10:02:37 +0700","modified_at":"2011/11/29 10:02:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/29 10:02:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fanily01 {"member_only_commentable":false,"description":"Fanily01.jpg","asset_updated_at":"2011/11/28 13:52:38 +0700","asset_file_name":"Fanily01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31750,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":263825,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/28 13:52:38 +0700","modified_at":"2011/11/28 13:52:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/28 13:52:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_220px-koeh-140 {"member_only_commentable":false,"description":"220px-Koeh-140.jpg","asset_updated_at":"2011/11/21 12:09:11 +0700","asset_file_name":"220px-Koeh-140.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21936,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/21 12:09:11 +0700","modified_at":"2011/11/21 12:09:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/21 12:09:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_toluene {"member_only_commentable":false,"description":"toluene.gif","asset_updated_at":"2011/11/20 21:59:46 +0700","asset_file_name":"toluene.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":31490,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3840,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/20 21:59:46 +0700","modified_at":"2011/11/20 21:59:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/20 21:59:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71118 {"member_only_commentable":false,"description":"71118.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:16:07 +0700","asset_file_name":"71118.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82233,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:16:07 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:16:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:16:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71117 {"member_only_commentable":false,"description":"71117.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:58 +0700","asset_file_name":"71117.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131785,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:58 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:16:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:16:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71116 {"member_only_commentable":false,"description":"71116.JPG","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:49 +0700","asset_file_name":"71116.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157514,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:49 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:15:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:15:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71115 {"member_only_commentable":false,"description":"71115.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:41 +0700","asset_file_name":"71115.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339105,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:41 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:15:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:15:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71114 {"member_only_commentable":false,"description":"71114.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:33 +0700","asset_file_name":"71114.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31441,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246704,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:33 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:15:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:15:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71113 {"member_only_commentable":false,"description":"71113.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:24 +0700","asset_file_name":"71113.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31440,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":303555,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:24 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:15:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:15:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71112 {"member_only_commentable":false,"description":"71112.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:16 +0700","asset_file_name":"71112.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31439,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":346286,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:16 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:15:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:15:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71111 {"member_only_commentable":false,"description":"71111.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:08 +0700","asset_file_name":"71111.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31438,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":293911,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:08 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:15:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:15:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71110 {"member_only_commentable":false,"description":"71110.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:15:00 +0700","asset_file_name":"71110.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31437,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69813,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:15:00 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:15:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:15:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71109 {"member_only_commentable":false,"description":"71109.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:14:45 +0700","asset_file_name":"71109.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31436,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201798,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:14:45 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:14:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:14:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71108 {"member_only_commentable":false,"description":"71108.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:14:38 +0700","asset_file_name":"71108.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31435,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91046,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:14:38 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:14:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:14:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71107-2 {"member_only_commentable":false,"description":"71107-2.JPG","asset_updated_at":"2011/11/18 16:14:30 +0700","asset_file_name":"71107-2.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31434,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199154,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:14:30 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:14:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:14:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71107 {"member_only_commentable":false,"description":"71107.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:14:22 +0700","asset_file_name":"71107.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":434099,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:14:22 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:14:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:14:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71106 {"member_only_commentable":false,"description":"71106.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:14:14 +0700","asset_file_name":"71106.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31432,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213485,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:14:14 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:14:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:14:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71105 {"member_only_commentable":false,"description":"71105.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:14:06 +0700","asset_file_name":"71105.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31431,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267463,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:14:06 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:14:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:14:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71104 {"member_only_commentable":false,"description":"71104.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:13:59 +0700","asset_file_name":"71104.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31430,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83528,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:13:59 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:14:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:14:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11703 {"member_only_commentable":false,"description":"11703.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:13:52 +0700","asset_file_name":"11703.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31429,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":297360,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:13:52 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:13:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:13:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_71101 {"member_only_commentable":false,"description":"71101.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:13:45 +0700","asset_file_name":"71101.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31428,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":181024,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:13:45 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:13:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:13:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11701 {"member_only_commentable":false,"description":"11701.jpg","asset_updated_at":"2011/11/18 16:13:31 +0700","asset_file_name":"11701.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265491,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:13:31 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:13:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:13:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1070016 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070016.JPG","asset_updated_at":"2011/11/18 16:11:57 +0700","asset_file_name":"P1070016.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31426,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137005,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/11/18 16:11:57 +0700","modified_at":"2011/11/18 16:11:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/18 16:11:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: