นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_srf03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","id":42969,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"SRF03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","description":"SRF03.jpg","asset_file_size":115933}
 • Tiny_srf02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","id":42968,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"SRF02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","description":"SRF02.jpg","asset_file_size":87767}
 • Tiny_srf01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","id":42967,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"SRF01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","description":"SRF01.jpg","asset_file_size":106849}
 • Tiny_24sep04 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","id":42959,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"24Sep04.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","description":"24Sep04.jpg","asset_file_size":145351}
 • Tiny_24sep03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","id":42958,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"24Sep03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","description":"24Sep03.jpg","asset_file_size":118207}
 • Tiny_24sep02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","id":42957,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"24Sep02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","description":"24Sep02.jpg","asset_file_size":151993}
 • Tiny_24sep01 {"last_commented_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","id":42956,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"24Sep01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/25 21:16:08 +0700","description":"24Sep01.jpg","asset_file_size":121345}
 • Tiny_25cow {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","id":42906,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"25Cow.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","description":"25Cow.jpg","asset_file_size":241454}
 • Tiny_8cow {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","id":42905,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"8Cow.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","description":"8Cow.jpg","asset_file_size":93270}
 • Tiny_duck14 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","id":42896,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Duck14.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","description":"Duck14.jpg","asset_file_size":141814}
 • Tiny_duck13 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","id":42895,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Duck13.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","description":"Duck13.jpg","asset_file_size":166345}
 • Tiny_duck12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","id":42894,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Duck12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","description":"Duck12.jpg","asset_file_size":138872}
 • Tiny_duck11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:39:53 +0700","id":42893,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Duck11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/22 20:39:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:39:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/22 20:39:57 +0700","description":"Duck11.jpg","asset_file_size":102367}
 • Tiny_homeru03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/19 21:33:24 +0700","id":42840,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"HomeRu03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/19 21:33:31 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 21:33:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/19 21:33:31 +0700","description":"HomeRu03.jpg","asset_file_size":196950}
 • Tiny_homeru02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/19 21:05:18 +0700","id":42839,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"HomeRu02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/19 21:05:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 21:05:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/19 21:05:19 +0700","description":"HomeRu02.jpg","asset_file_size":193150}
 • Tiny_homeru01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/19 21:04:59 +0700","id":42838,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"HomeRu01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/19 21:05:02 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 21:04:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/19 21:05:02 +0700","description":"HomeRu01.jpg","asset_file_size":189340}
 • Tiny_duck01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/19 20:04:06 +0700","id":42837,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Duck01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/19 20:04:09 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 20:04:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/19 20:04:09 +0700","description":"Duck01.jpg","asset_file_size":41447}
 • Tiny_note16 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:55 +0700","id":42703,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note16.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 21:02:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 21:01:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 21:02:01 +0700","description":"Note16.jpg","asset_file_size":126603}
 • Tiny_note15 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:39 +0700","id":42702,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note15.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 21:01:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 21:01:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 21:01:44 +0700","description":"Note15.jpg","asset_file_size":118448}
 • Tiny_note14 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:26 +0700","id":42701,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note14.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 21:01:31 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 21:01:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 21:01:31 +0700","description":"Note14.jpg","asset_file_size":140494}
 • Tiny_note13 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:11:53 +0700","id":42698,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note13.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 20:11:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:11:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 20:11:57 +0700","description":"Note13.jpg","asset_file_size":91068}
 • Tiny_note12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:07:04 +0700","id":42697,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 20:07:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:07:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 20:07:07 +0700","description":"Note12.jpg","asset_file_size":89396}
 • Tiny_note11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:47 +0700","id":42696,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 20:05:54 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:05:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 20:05:54 +0700","description":"Note11.jpg","asset_file_size":93904}
 • Tiny_note10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:16 +0700","id":42695,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note10.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 20:05:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:05:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 20:05:20 +0700","description":"Note10.jpg","asset_file_size":94447}
 • Tiny_note09 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:00 +0700","id":42694,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"Note09.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/09/10 20:05:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:05:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/10 20:05:04 +0700","description":"Note09.jpg","asset_file_size":95550}
ขนาดย่อ: