นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_srf03 {"description":"SRF03.jpg","asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42969,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"SRF03.jpg","updated_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","modified_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115933,"last_commented_at":null}
 • Tiny_srf02 {"description":"SRF02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42968,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"SRF02.jpg","updated_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","modified_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":87767,"last_commented_at":null}
 • Tiny_srf01 {"description":"SRF01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42967,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"SRF01.jpg","updated_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","modified_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":106849,"last_commented_at":null}
 • Tiny_24sep04 {"description":"24Sep04.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42959,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"24Sep04.jpg","updated_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":145351,"last_commented_at":null}
 • Tiny_24sep03 {"description":"24Sep03.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42958,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"24Sep03.jpg","updated_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":118207,"last_commented_at":null}
 • Tiny_24sep02 {"description":"24Sep02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42957,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"24Sep02.jpg","updated_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":151993,"last_commented_at":null}
 • Tiny_24sep01 {"description":"24Sep01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42956,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"24Sep01.jpg","updated_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:16:08 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":121345,"last_commented_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700"}
 • Tiny_25cow {"description":"25Cow.jpg","asset_updated_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42906,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25Cow.jpg","updated_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","modified_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":241454,"last_commented_at":null}
 • Tiny_8cow {"description":"8Cow.jpg","asset_updated_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42905,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"8Cow.jpg","updated_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","modified_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93270,"last_commented_at":null}
 • Tiny_duck14 {"description":"Duck14.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42896,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Duck14.jpg","updated_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":141814,"last_commented_at":null}
 • Tiny_duck13 {"description":"Duck13.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42895,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Duck13.jpg","updated_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":166345,"last_commented_at":null}
 • Tiny_duck12 {"description":"Duck12.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42894,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Duck12.jpg","updated_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":138872,"last_commented_at":null}
 • Tiny_duck11 {"description":"Duck11.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:39:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42893,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/22 20:39:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Duck11.jpg","updated_at":"2013/09/22 20:39:57 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:39:57 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":102367,"last_commented_at":null}
 • Tiny_homeru03 {"description":"HomeRu03.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 21:33:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42840,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 21:33:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"HomeRu03.jpg","updated_at":"2013/09/19 21:33:31 +0700","modified_at":"2013/09/19 21:33:31 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":196950,"last_commented_at":null}
 • Tiny_homeru02 {"description":"HomeRu02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 21:05:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42839,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 21:05:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"HomeRu02.jpg","updated_at":"2013/09/19 21:05:19 +0700","modified_at":"2013/09/19 21:05:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":193150,"last_commented_at":null}
 • Tiny_homeru01 {"description":"HomeRu01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 21:04:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42838,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 21:04:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"HomeRu01.jpg","updated_at":"2013/09/19 21:05:02 +0700","modified_at":"2013/09/19 21:05:02 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":189340,"last_commented_at":null}
 • Tiny_duck01 {"description":"Duck01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 20:04:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42837,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/19 20:04:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Duck01.jpg","updated_at":"2013/09/19 20:04:09 +0700","modified_at":"2013/09/19 20:04:09 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41447,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note16 {"description":"Note16.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42703,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 21:01:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note16.jpg","updated_at":"2013/09/10 21:02:01 +0700","modified_at":"2013/09/10 21:02:01 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":126603,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note15 {"description":"Note15.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42702,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 21:01:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note15.jpg","updated_at":"2013/09/10 21:01:44 +0700","modified_at":"2013/09/10 21:01:44 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":118448,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note14 {"description":"Note14.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42701,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 21:01:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note14.jpg","updated_at":"2013/09/10 21:01:31 +0700","modified_at":"2013/09/10 21:01:31 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":140494,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note13 {"description":"Note13.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:11:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42698,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:11:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note13.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:11:57 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:11:57 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":91068,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note12 {"description":"Note12.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:07:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42697,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:07:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note12.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:07:07 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:07:07 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89396,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note11 {"description":"Note11.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42696,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:05:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note11.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:05:54 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:05:54 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93904,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note10 {"description":"Note10.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42695,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:05:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note10.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:05:20 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:05:20 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":94447,"last_commented_at":null}
 • Tiny_note09 {"description":"Note09.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42694,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/10 20:05:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Note09.jpg","updated_at":"2013/09/10 20:05:04 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:05:04 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95550,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: