นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2403_04 {"asset_file_name":"2403_04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/25 22:36:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_04.jpg","updated_at":"2015/03/25 22:36:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/25 22:36:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":283711,"id":51700,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:36:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2403_03 {"asset_file_name":"2403_03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/25 22:35:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_03.jpg","updated_at":"2015/03/25 22:35:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/25 22:35:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":232278,"id":51699,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:35:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2403_02 {"asset_file_name":"2403_02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/25 22:35:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_02.jpg","updated_at":"2015/03/25 22:35:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/25 22:34:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":202216,"id":51698,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:34:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2403_01 {"asset_file_name":"2403_01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/25 22:34:47 +0700","media_folder_id":1437,"description":"2403_01.jpg","updated_at":"2015/03/25 22:34:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/25 22:34:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":305243,"id":51697,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/25 22:34:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pattaniteam01 {"asset_file_name":"PattaniTeam01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/19 22:31:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PattaniTeam01.jpg","updated_at":"2015/03/19 22:31:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/19 22:31:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110102,"id":51620,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/19 22:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_baby06 {"asset_file_name":"baby06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/11 21:24:34 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby06.jpg","updated_at":"2015/03/12 11:06:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/11 21:24:28 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":52704,"id":51518,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2015/03/12 11:06:34 +0700","asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_baby05 {"asset_file_name":"baby05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/11 21:24:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby05.jpg","updated_at":"2015/03/11 21:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/11 21:24:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46988,"id":51517,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_baby04 {"asset_file_name":"baby04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/11 21:24:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby04.jpg","updated_at":"2015/03/11 21:24:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/11 21:24:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62497,"id":51516,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:24:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_baby03 {"asset_file_name":"baby03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/03/11 21:23:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"baby03.jpg","updated_at":"2015/03/11 21:23:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/03/11 21:23:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57345,"id":51515,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/03/11 21:23:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: