นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p1070463-2 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070463-2.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:28:53 +0700","asset_file_name":"P1070463-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":239704,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:28:53 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:28:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:28:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch17 {"member_only_commentable":false,"description":"ch17.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:25:45 +0700","asset_file_name":"ch17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213717,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:25:45 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:25:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:25:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch16 {"member_only_commentable":false,"description":"ch16.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:25:09 +0700","asset_file_name":"ch16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":376061,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:25:09 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:25:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:25:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch13 {"member_only_commentable":false,"description":"ch13.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:21:04 +0700","asset_file_name":"ch13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":349214,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:21:04 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:21:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:21:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch12 {"member_only_commentable":false,"description":"ch12.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:18:30 +0700","asset_file_name":"ch12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":434171,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:18:30 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:18:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:18:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch10 {"member_only_commentable":false,"description":"ch10.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:16:47 +0700","asset_file_name":"ch10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218399,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:16:47 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:16:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:16:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch05 {"member_only_commentable":false,"description":"ch05.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:16:06 +0700","asset_file_name":"ch05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228117,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:16:06 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:16:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:16:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch04 {"member_only_commentable":false,"description":"ch04.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:15:27 +0700","asset_file_name":"ch04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32132,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":309633,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:15:27 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:15:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:15:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch03 {"member_only_commentable":false,"description":"ch03.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:14:22 +0700","asset_file_name":"ch03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32131,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168149,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:14:22 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:14:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:14:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch02 {"member_only_commentable":false,"description":"ch02.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 21:12:26 +0700","asset_file_name":"ch02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32130,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150288,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 21:12:26 +0700","modified_at":"2011/12/12 21:12:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 21:12:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch01 {"member_only_commentable":false,"description":"ch01.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 12:42:32 +0700","asset_file_name":"ch01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32126,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139831,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 12:42:32 +0700","modified_at":"2011/12/12 12:42:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 12:42:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"plan.pdf","asset_updated_at":"2011/12/08 07:58:40 +0700","asset_file_name":"plan.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":32042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142417,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/08 07:58:40 +0700","modified_at":"2011/12/08 07:58:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/08 07:58:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_clean06 {"member_only_commentable":false,"description":"clean06.jpg","asset_updated_at":"2011/12/08 07:56:28 +0700","asset_file_name":"clean06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151771,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/08 07:56:28 +0700","modified_at":"2011/12/08 07:56:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/08 07:56:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_clean05 {"member_only_commentable":false,"description":"clean05.jpg","asset_updated_at":"2011/12/08 07:56:05 +0700","asset_file_name":"clean05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":247248,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/08 07:56:05 +0700","modified_at":"2011/12/08 07:56:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/08 07:56:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_clean04 {"member_only_commentable":false,"description":"clean04.jpg","asset_updated_at":"2011/12/08 07:55:34 +0700","asset_file_name":"clean04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":291846,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/08 07:55:34 +0700","modified_at":"2011/12/08 07:55:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/08 07:55:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_clean03 {"member_only_commentable":false,"description":"clean03.jpg","asset_updated_at":"2011/12/08 07:54:58 +0700","asset_file_name":"clean03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32038,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193864,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/08 07:54:58 +0700","modified_at":"2011/12/08 07:55:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/08 07:55:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_clean02 {"member_only_commentable":false,"description":"clean02.jpg","asset_updated_at":"2011/12/08 07:54:29 +0700","asset_file_name":"clean02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":262954,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/08 07:54:29 +0700","modified_at":"2011/12/08 07:54:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/08 07:54:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_clean01 {"member_only_commentable":false,"description":"clean01.jpg","asset_updated_at":"2011/12/08 07:53:21 +0700","asset_file_name":"clean01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252173,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/08 07:53:21 +0700","modified_at":"2011/12/08 07:53:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/08 07:53:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113022222 {"member_only_commentable":false,"description":"11113022222.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:20:25 +0700","asset_file_name":"11113022222.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":276574,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:20:25 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:20:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:20:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1111302224 {"member_only_commentable":false,"description":"1111302224.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:20:16 +0700","asset_file_name":"1111302224.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":294135,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:20:16 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:20:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:20:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1111302223 {"member_only_commentable":false,"description":"1111302223.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:20:04 +0700","asset_file_name":"1111302223.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":316116,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:20:04 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:20:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:20:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1111302220 {"member_only_commentable":false,"description":"1111302220.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:56 +0700","asset_file_name":"1111302220.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":268866,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:19:56 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:19:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:19:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_111130228 {"member_only_commentable":false,"description":"111130228.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:47 +0700","asset_file_name":"111130228.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31908,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253567,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:19:47 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:19:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:19:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_111130227 {"member_only_commentable":false,"description":"111130227.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:36 +0700","asset_file_name":"111130227.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31907,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":303502,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:19:36 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:19:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:19:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_111130226 {"member_only_commentable":false,"description":"111130226.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:27 +0700","asset_file_name":"111130226.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31906,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":273138,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:19:27 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:19:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:19:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_111130224 {"member_only_commentable":false,"description":"111130224.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:18 +0700","asset_file_name":"111130224.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31905,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":310761,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:19:18 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:19:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:19:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_111130222 {"member_only_commentable":false,"description":"111130222.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:07 +0700","asset_file_name":"111130222.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31904,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":282591,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:19:07 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:19:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:19:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_111130221 {"member_only_commentable":false,"description":"111130221.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:00 +0700","asset_file_name":"111130221.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31903,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255669,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:19:00 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:19:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:19:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113048 {"member_only_commentable":false,"description":"11113048.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:52 +0700","asset_file_name":"11113048.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31902,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":283847,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:18:52 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:18:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:18:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113047 {"member_only_commentable":false,"description":"11113047.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:43 +0700","asset_file_name":"11113047.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":276059,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:18:43 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:18:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:18:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113039 {"member_only_commentable":false,"description":"11113039.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:35 +0700","asset_file_name":"11113039.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":279720,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:18:35 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:18:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:18:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113038 {"member_only_commentable":false,"description":"11113038.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:26 +0700","asset_file_name":"11113038.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31899,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":286111,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:18:26 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:18:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:18:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113037 {"member_only_commentable":false,"description":"11113037.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:18 +0700","asset_file_name":"11113037.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31898,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":270326,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:18:18 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:18:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:18:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113033 {"member_only_commentable":false,"description":"11113033.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:10 +0700","asset_file_name":"11113033.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31897,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258356,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:18:10 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:18:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:18:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113031 {"member_only_commentable":false,"description":"11113031.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:02 +0700","asset_file_name":"11113031.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31896,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260373,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:18:02 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:18:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:18:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_11113028 {"member_only_commentable":false,"description":"11113028.JPG","asset_updated_at":"2011/12/02 16:17:54 +0700","asset_file_name":"11113028.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31895,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":251458,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/02 16:17:54 +0700","modified_at":"2011/12/02 16:17:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 16:17:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: