นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p1070463-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1070463-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"P1070463-2.jpg","created_at":"2011/12/12 21:28:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:28:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:28:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:28:57 +0700","id":32139,"asset_file_size":239704}
 • Ico64_ch17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch17.jpg","created_at":"2011/12/12 21:25:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:25:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:25:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:25:46 +0700","id":32138,"asset_file_size":213717}
 • Ico64_ch16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch16.jpg","created_at":"2011/12/12 21:25:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:25:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:25:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:25:10 +0700","id":32137,"asset_file_size":376061}
 • Ico64_ch13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch13.jpg","created_at":"2011/12/12 21:21:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:21:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:21:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:21:09 +0700","id":32136,"asset_file_size":349214}
 • Ico64_ch12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch12.jpg","created_at":"2011/12/12 21:18:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:18:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:18:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:18:32 +0700","id":32135,"asset_file_size":434171}
 • Ico64_ch10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch10.jpg","created_at":"2011/12/12 21:16:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:16:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:16:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:16:51 +0700","id":32134,"asset_file_size":218399}
 • Ico64_ch05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch05.jpg","created_at":"2011/12/12 21:16:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:16:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:16:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:16:11 +0700","id":32133,"asset_file_size":228117}
 • Ico64_ch04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch04.jpg","created_at":"2011/12/12 21:15:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:15:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:15:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:15:29 +0700","id":32132,"asset_file_size":309633}
 • Ico64_ch03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch03.jpg","created_at":"2011/12/12 21:14:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:14:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:14:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:14:24 +0700","id":32131,"asset_file_size":168149}
 • Ico64_ch02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch02.jpg","created_at":"2011/12/12 21:12:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 21:12:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 21:12:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 21:12:28 +0700","id":32130,"asset_file_size":150288}
 • Ico64_ch01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ch01.jpg","created_at":"2011/12/12 12:42:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/12 12:42:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/12 12:42:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/12 12:42:37 +0700","id":32126,"asset_file_size":139831}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"plan.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"plan.pdf","created_at":"2011/12/08 07:58:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/08 07:58:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/08 07:58:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/08 07:58:49 +0700","id":32042,"asset_file_size":142417}
 • Ico64_clean06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clean06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"clean06.jpg","created_at":"2011/12/08 07:56:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/08 07:56:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/08 07:56:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/08 07:56:33 +0700","id":32041,"asset_file_size":151771}
 • Ico64_clean05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clean05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"clean05.jpg","created_at":"2011/12/08 07:56:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/08 07:56:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/08 07:56:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/08 07:56:06 +0700","id":32040,"asset_file_size":247248}
 • Ico64_clean04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clean04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"clean04.jpg","created_at":"2011/12/08 07:55:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/08 07:55:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/08 07:55:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/08 07:55:36 +0700","id":32039,"asset_file_size":291846}
 • Ico64_clean03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clean03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"clean03.jpg","created_at":"2011/12/08 07:54:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/08 07:54:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/08 07:55:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/08 07:55:00 +0700","id":32038,"asset_file_size":193864}
 • Ico64_clean02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clean02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"clean02.jpg","created_at":"2011/12/08 07:54:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/08 07:54:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/08 07:54:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/08 07:54:34 +0700","id":32037,"asset_file_size":262954}
 • Ico64_clean01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clean01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"clean01.jpg","created_at":"2011/12/08 07:53:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/08 07:53:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/08 07:53:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/08 07:53:22 +0700","id":32036,"asset_file_size":252173}
 • Ico64_11113022222 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113022222.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113022222.JPG","created_at":"2011/12/02 16:20:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:20:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:20:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:20:27 +0700","id":31912,"asset_file_size":276574}
 • Ico64_1111302224 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1111302224.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1111302224.JPG","created_at":"2011/12/02 16:20:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:20:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:20:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:20:21 +0700","id":31911,"asset_file_size":294135}
 • Ico64_1111302223 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1111302223.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1111302223.JPG","created_at":"2011/12/02 16:20:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:20:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:20:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:20:05 +0700","id":31910,"asset_file_size":316116}
 • Ico64_1111302220 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1111302220.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1111302220.JPG","created_at":"2011/12/02 16:19:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:19:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:19:59 +0700","id":31909,"asset_file_size":268866}
 • Ico64_111130228 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111130228.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"111130228.JPG","created_at":"2011/12/02 16:19:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:19:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:19:48 +0700","id":31908,"asset_file_size":253567}
 • Ico64_111130227 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111130227.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"111130227.JPG","created_at":"2011/12/02 16:19:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:19:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:19:38 +0700","id":31907,"asset_file_size":303502}
 • Ico64_111130226 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111130226.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"111130226.JPG","created_at":"2011/12/02 16:19:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:19:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:19:32 +0700","id":31906,"asset_file_size":273138}
 • Ico64_111130224 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111130224.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"111130224.JPG","created_at":"2011/12/02 16:19:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:19:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:19:21 +0700","id":31905,"asset_file_size":310761}
 • Ico64_111130222 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111130222.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"111130222.JPG","created_at":"2011/12/02 16:19:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:19:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:19:10 +0700","id":31904,"asset_file_size":282591}
 • Ico64_111130221 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111130221.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"111130221.JPG","created_at":"2011/12/02 16:19:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:19:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:19:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:19:04 +0700","id":31903,"asset_file_size":255669}
 • Ico64_11113048 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113048.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113048.JPG","created_at":"2011/12/02 16:18:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:18:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:18:54 +0700","id":31902,"asset_file_size":283847}
 • Ico64_11113047 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113047.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113047.JPG","created_at":"2011/12/02 16:18:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:18:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:18:48 +0700","id":31901,"asset_file_size":276059}
 • Ico64_11113039 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113039.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113039.JPG","created_at":"2011/12/02 16:18:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:18:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:18:37 +0700","id":31900,"asset_file_size":279720}
 • Ico64_11113038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113038.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113038.JPG","created_at":"2011/12/02 16:18:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:18:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:18:31 +0700","id":31899,"asset_file_size":286111}
 • Ico64_11113037 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113037.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113037.JPG","created_at":"2011/12/02 16:18:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:18:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:18:20 +0700","id":31898,"asset_file_size":270326}
 • Ico64_11113033 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113033.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113033.JPG","created_at":"2011/12/02 16:18:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:18:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:18:14 +0700","id":31897,"asset_file_size":258356}
 • Ico64_11113031 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113031.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113031.JPG","created_at":"2011/12/02 16:18:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:18:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:18:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:18:03 +0700","id":31896,"asset_file_size":260373}
 • Ico64_11113028 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11113028.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"11113028.JPG","created_at":"2011/12/02 16:17:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/02 16:17:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/02 16:17:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/02 16:17:57 +0700","id":31895,"asset_file_size":251458}
ขนาดย่อ: