นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_3p_1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:53:49 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":165745,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43219,"created_at":"2013/10/13 18:53:46 +0700","asset_file_name":"3P_1.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:53:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:46 +0700","description":"3P_1.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_3p {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:53:36 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":955496,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":43218,"created_at":"2013/10/13 18:53:31 +0700","asset_file_name":"3P.png","updated_at":"2013/10/13 18:53:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:31 +0700","description":"3P.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_2k_1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:53:04 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":119706,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43217,"created_at":"2013/10/13 18:53:00 +0700","asset_file_name":"2K_1.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:53:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:00 +0700","description":"2K_1.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_2j {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:52:51 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":935092,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":43216,"created_at":"2013/10/13 18:52:46 +0700","asset_file_name":"2J.png","updated_at":"2013/10/13 18:52:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:52:46 +0700","description":"2J.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1b {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:52:18 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":911502,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":43215,"created_at":"2013/10/13 18:52:10 +0700","asset_file_name":"1B.png","updated_at":"2013/10/13 18:52:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:52:10 +0700","description":"1B.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_3p1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:46:18 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":60029,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43214,"created_at":"2013/10/13 18:46:13 +0700","asset_file_name":"3P1.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:46:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:46:13 +0700","description":"3P1.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_2k {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:45:09 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":37120,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43213,"created_at":"2013/10/13 18:45:04 +0700","asset_file_name":"2K.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:45:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:45:04 +0700","description":"2K.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1tea {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:43:11 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":60056,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43212,"created_at":"2013/10/13 18:43:07 +0700","asset_file_name":"1Tea.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:43:07 +0700","description":"1Tea.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1roti {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:42:58 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":544344,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43211,"created_at":"2013/10/13 18:42:53 +0700","asset_file_name":"1Roti.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:42:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:42:53 +0700","description":"1Roti.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_nasi {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:42:25 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":65787,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43210,"created_at":"2013/10/13 18:42:17 +0700","asset_file_name":"Nasi.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:42:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:42:17 +0700","description":"Nasi.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_leak04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 21:24:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":140114,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43108,"created_at":"2013/10/04 21:24:21 +0700","asset_file_name":"Leak04.jpg","updated_at":"2013/10/04 21:24:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:24:21 +0700","description":"Leak04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_leak03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 21:24:16 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":123828,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43107,"created_at":"2013/10/04 21:24:09 +0700","asset_file_name":"Leak03.jpg","updated_at":"2013/10/04 21:24:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:24:09 +0700","description":"Leak03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_leak02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 21:24:03 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":128338,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43106,"created_at":"2013/10/04 21:23:56 +0700","asset_file_name":"Leak02.jpg","updated_at":"2013/10/04 21:24:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:23:56 +0700","description":"Leak02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_leak01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 21:23:31 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":136531,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43105,"created_at":"2013/10/04 21:23:25 +0700","asset_file_name":"Leak01.jpg","updated_at":"2013/10/04 21:23:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:23:25 +0700","description":"Leak01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_cowinhelmet {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/02 21:24:39 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":785019,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43059,"created_at":"2013/10/02 21:24:31 +0700","asset_file_name":"cowinhelmet.jpg","updated_at":"2013/10/02 21:24:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/02 21:24:30 +0700","description":"cowinhelmet.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_happy03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/02 20:28:29 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":126784,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43058,"created_at":"2013/10/02 20:28:22 +0700","asset_file_name":"Happy03.jpg","updated_at":"2013/10/02 20:28:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/02 20:28:22 +0700","description":"Happy03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_happy02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/02 20:28:12 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":152593,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43057,"created_at":"2013/10/02 20:28:06 +0700","asset_file_name":"Happy02.jpg","updated_at":"2013/10/02 20:28:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/02 20:28:06 +0700","description":"Happy02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_happy01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/02 20:27:54 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":173088,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43056,"created_at":"2013/10/02 20:27:47 +0700","asset_file_name":"Happy01.jpg","updated_at":"2013/10/02 20:27:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/02 20:27:47 +0700","description":"Happy01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_cat_wet {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/30 08:43:55 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":36867,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43030,"created_at":"2013/09/30 08:43:48 +0700","asset_file_name":"cat_wet.jpg","updated_at":"2013/09/30 08:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/30 08:43:48 +0700","description":"cat_wet.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newhome02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/29 15:23:33 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":328010,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43016,"created_at":"2013/09/29 15:23:25 +0700","asset_file_name":"NewHome02.jpg","updated_at":"2013/09/29 15:23:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/29 15:23:25 +0700","description":"NewHome02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mama56 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/29 15:16:38 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":337629,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43015,"created_at":"2013/09/29 15:16:32 +0700","asset_file_name":"MaMa56.jpg","updated_at":"2013/09/29 15:16:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/29 15:16:32 +0700","description":"MaMa56.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dead20cow1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/29 09:15:50 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":63616,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43014,"created_at":"2013/09/29 09:15:47 +0700","asset_file_name":"dead20cow1.jpg","updated_at":"2013/09/29 09:15:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/29 09:15:47 +0700","description":"dead20cow1.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_951236191 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/29 09:06:45 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":4348,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":43013,"created_at":"2013/09/29 09:06:42 +0700","asset_file_name":"951236191.gif","updated_at":"2013/09/29 09:06:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/29 09:06:42 +0700","description":"951236191.gif","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_cow_hate_cow01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/28 14:04:37 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":84627,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42999,"created_at":"2013/09/28 14:04:32 +0700","asset_file_name":"cow_hate_cow01.jpg","updated_at":"2013/09/28 14:04:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/28 14:04:32 +0700","description":"cow_hate_cow01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_srf04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/26 09:58:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":106915,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42970,"created_at":"2013/09/26 09:58:09 +0700","asset_file_name":"SRF04.jpg","updated_at":"2013/09/26 09:58:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:58:09 +0700","description":"SRF04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: