นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_120530047 {"member_only_commentable":false,"description":"120530047.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:33:01 +0700","asset_file_name":"120530047.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193949,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:33:01 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530045 {"member_only_commentable":false,"description":"120530045.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:32:42 +0700","asset_file_name":"120530045.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170307,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:32:42 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530040 {"member_only_commentable":false,"description":"120530040.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:32:31 +0700","asset_file_name":"120530040.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":215801,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:32:31 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530039 {"member_only_commentable":false,"description":"120530039.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:32:22 +0700","asset_file_name":"120530039.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219471,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:32:22 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530035 {"member_only_commentable":false,"description":"120530035.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:32:13 +0700","asset_file_name":"120530035.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230664,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:32:13 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530028 {"member_only_commentable":false,"description":"120530028.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:32:04 +0700","asset_file_name":"120530028.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229781,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:32:04 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530024 {"member_only_commentable":false,"description":"120530024.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:31:55 +0700","asset_file_name":"120530024.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":233723,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:31:55 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530022 {"member_only_commentable":false,"description":"120530022.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:31:45 +0700","asset_file_name":"120530022.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228073,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:31:45 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530020 {"member_only_commentable":false,"description":"120530020.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:31:36 +0700","asset_file_name":"120530020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227543,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:31:36 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530016 {"member_only_commentable":false,"description":"120530016.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:31:16 +0700","asset_file_name":"120530016.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":243947,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:31:16 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530014 {"member_only_commentable":false,"description":"120530014.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:31:08 +0700","asset_file_name":"120530014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223634,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:31:08 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530012 {"member_only_commentable":false,"description":"120530012.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:30:55 +0700","asset_file_name":"120530012.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261304,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:30:55 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530009 {"member_only_commentable":false,"description":"120530009.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:30:46 +0700","asset_file_name":"120530009.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204786,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:30:46 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530008 {"member_only_commentable":false,"description":"120530008.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:30:39 +0700","asset_file_name":"120530008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231534,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:30:39 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530006 {"member_only_commentable":false,"description":"120530006.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:30:31 +0700","asset_file_name":"120530006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221273,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:30:31 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530005 {"member_only_commentable":false,"description":"120530005.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:30:24 +0700","asset_file_name":"120530005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211555,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:30:24 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_120530002 {"member_only_commentable":false,"description":"120530002.jpg","asset_updated_at":"2012/05/31 16:30:07 +0700","asset_file_name":"120530002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34926,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206273,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/31 16:30:07 +0700","modified_at":"2012/05/31 17:01:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 17:01:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_c03 {"member_only_commentable":false,"description":"c03.jpg","asset_updated_at":"2012/05/07 21:53:18 +0700","asset_file_name":"c03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189813,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/07 21:53:18 +0700","modified_at":"2012/05/07 22:01:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/07 22:01:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_c02 {"member_only_commentable":false,"description":"c02.jpg","asset_updated_at":"2012/05/07 21:52:56 +0700","asset_file_name":"c02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184423,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/07 21:52:56 +0700","modified_at":"2012/05/07 22:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/07 22:01:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_c01 {"member_only_commentable":false,"description":"c01.jpg","asset_updated_at":"2012/05/07 21:52:31 +0700","asset_file_name":"c01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174247,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/07 21:52:31 +0700","modified_at":"2012/05/07 22:01:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/07 22:01:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_c07 {"member_only_commentable":false,"description":"c07.jpg","asset_updated_at":"2012/05/07 21:51:41 +0700","asset_file_name":"c07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209146,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/05/07 21:51:41 +0700","modified_at":"2012/05/07 22:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/07 22:01:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1070985 {"member_only_commentable":false,"description":"P1070985.JPG","asset_updated_at":"2012/03/29 09:28:08 +0700","asset_file_name":"P1070985.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164869,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/03/29 09:28:08 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:23:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:23:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_why-do-we-forget-things_1 {"member_only_commentable":false,"description":"why-do-we-forget-things_1.jpg","asset_updated_at":"2012/03/26 14:12:47 +0700","asset_file_name":"why-do-we-forget-things_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34315,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65123,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/03/26 14:12:47 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:12:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:12:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_20111208_090526 {"member_only_commentable":false,"description":"20111208_090526.jpg","asset_updated_at":"2012/01/30 21:45:06 +0700","asset_file_name":"20111208_090526.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33160,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85410,"media_folder_id":1437,"created_at":"2012/01/30 21:45:06 +0700","modified_at":"2012/01/30 21:45:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/30 21:45:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch35 {"member_only_commentable":false,"description":"ch35.jpg","asset_updated_at":"2011/12/13 10:48:25 +0700","asset_file_name":"ch35.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32159,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":317618,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/13 10:48:25 +0700","modified_at":"2011/12/13 10:48:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 10:48:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch25 {"member_only_commentable":false,"description":"ch25.jpg","asset_updated_at":"2011/12/13 10:48:13 +0700","asset_file_name":"ch25.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32158,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265869,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/13 10:48:14 +0700","modified_at":"2011/12/13 10:48:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 10:48:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch24 {"member_only_commentable":false,"description":"ch24.jpg","asset_updated_at":"2011/12/13 10:48:00 +0700","asset_file_name":"ch24.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":341902,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/13 10:48:00 +0700","modified_at":"2011/12/13 10:48:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 10:48:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch22 {"member_only_commentable":false,"description":"ch22.jpg","asset_updated_at":"2011/12/13 10:47:48 +0700","asset_file_name":"ch22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":389390,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/13 10:47:48 +0700","modified_at":"2011/12/13 10:47:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 10:47:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch15 {"member_only_commentable":false,"description":"ch15.jpg","asset_updated_at":"2011/12/13 10:47:35 +0700","asset_file_name":"ch15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":318876,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/13 10:47:35 +0700","modified_at":"2011/12/13 10:47:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 10:47:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch14 {"member_only_commentable":false,"description":"ch14.jpg","asset_updated_at":"2011/12/13 10:47:22 +0700","asset_file_name":"ch14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":343202,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/13 10:47:22 +0700","modified_at":"2011/12/13 10:47:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/13 10:47:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch45 {"member_only_commentable":false,"description":"ch45.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 22:17:34 +0700","asset_file_name":"ch45.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":226967,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 22:17:34 +0700","modified_at":"2011/12/12 22:17:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 22:17:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch27 {"member_only_commentable":false,"description":"ch27.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 22:17:12 +0700","asset_file_name":"ch27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":195511,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 22:17:12 +0700","modified_at":"2011/12/12 22:17:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 22:17:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch26 {"member_only_commentable":false,"description":"ch26.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 22:16:32 +0700","asset_file_name":"ch26.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":319728,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 22:16:32 +0700","modified_at":"2011/12/12 22:16:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 22:16:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch23 {"member_only_commentable":false,"description":"ch23.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 22:16:18 +0700","asset_file_name":"ch23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":306298,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 22:16:18 +0700","modified_at":"2011/12/12 22:16:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 22:16:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch21 {"member_only_commentable":false,"description":"ch21.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 22:14:43 +0700","asset_file_name":"ch21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":205035,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 22:14:44 +0700","modified_at":"2011/12/12 22:14:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 22:14:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ch18 {"member_only_commentable":false,"description":"ch18.jpg","asset_updated_at":"2011/12/12 22:12:28 +0700","asset_file_name":"ch18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172066,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/12/12 22:12:28 +0700","modified_at":"2011/12/12 22:12:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/12 22:12:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: