นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pb13 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:34:27 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":468412,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43763,"created_at":"2013/11/21 19:34:22 +0700","asset_file_name":"PB13.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:34:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:34:22 +0700","description":"PB13.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb12 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:34:09 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":467966,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43762,"created_at":"2013/11/21 19:34:02 +0700","asset_file_name":"PB12.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:34:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:34:02 +0700","description":"PB12.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_conpb {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:33:44 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":98126,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43761,"created_at":"2013/11/21 19:33:40 +0700","asset_file_name":"ConPB.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:33:40 +0700","description":"ConPB.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb08 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:33:25 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":488092,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43760,"created_at":"2013/11/21 19:33:13 +0700","asset_file_name":"PB08.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:33:13 +0700","description":"PB08.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb07 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:02:33 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":448188,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43759,"created_at":"2013/11/21 19:02:23 +0700","asset_file_name":"PB07.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:02:23 +0700","description":"PB07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb06 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:02:11 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":324868,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43758,"created_at":"2013/11/21 19:02:01 +0700","asset_file_name":"PB06.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:02:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:02:01 +0700","description":"PB06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb05 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:01:48 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":395760,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43757,"created_at":"2013/11/21 19:01:41 +0700","asset_file_name":"PB05.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:01:41 +0700","description":"PB05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:01:31 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":512941,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43756,"created_at":"2013/11/21 19:01:20 +0700","asset_file_name":"PB04.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:01:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:01:20 +0700","description":"PB04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:00:57 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":315698,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43755,"created_at":"2013/11/21 19:00:47 +0700","asset_file_name":"PB03.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:47 +0700","description":"PB03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:00:45 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":450664,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43754,"created_at":"2013/11/21 19:00:32 +0700","asset_file_name":"PB02.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:00:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:32 +0700","description":"PB02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/21 19:00:20 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":230979,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43753,"created_at":"2013/11/21 19:00:09 +0700","asset_file_name":"PB01.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:00:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:09 +0700","description":"PB01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_btp {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/15 11:43:56 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":96764,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":43669,"created_at":"2013/11/15 11:43:45 +0700","asset_file_name":"BTP.png","updated_at":"2013/11/15 11:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/15 11:43:45 +0700","description":"BTP.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_cloth11 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/29 21:45:18 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":372369,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43458,"created_at":"2013/10/29 21:45:13 +0700","asset_file_name":"cloth11.jpg","updated_at":"2013/10/29 21:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/29 21:45:13 +0700","description":"cloth11.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_glassware01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/29 20:50:18 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":241649,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43457,"created_at":"2013/10/29 20:50:12 +0700","asset_file_name":"Glassware01.jpg","updated_at":"2013/10/29 20:50:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/29 20:50:12 +0700","description":"Glassware01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree07 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/23 21:11:43 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":266853,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43353,"created_at":"2013/10/23 21:11:38 +0700","asset_file_name":"Tree07.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:11:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:38 +0700","description":"Tree07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree06 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/23 21:11:27 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":279053,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43352,"created_at":"2013/10/23 21:11:23 +0700","asset_file_name":"Tree06.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:11:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:23 +0700","description":"Tree06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree05 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/23 21:11:12 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":293864,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43351,"created_at":"2013/10/23 21:11:07 +0700","asset_file_name":"Tree05.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:11:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:07 +0700","description":"Tree05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree04 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/23 21:10:56 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":254343,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43350,"created_at":"2013/10/23 21:10:48 +0700","asset_file_name":"Tree04.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:48 +0700","description":"Tree04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/23 21:10:35 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":195059,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43349,"created_at":"2013/10/23 21:10:31 +0700","asset_file_name":"Tree03.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:31 +0700","description":"Tree03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree02 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/23 21:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":211169,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43348,"created_at":"2013/10/23 21:10:12 +0700","asset_file_name":"Tree02.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:12 +0700","description":"Tree02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/23 21:09:55 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":230973,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43347,"created_at":"2013/10/23 21:09:49 +0700","asset_file_name":"Tree01.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:09:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:09:49 +0700","description":"Tree01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mr {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/22 08:35:19 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":517734,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43295,"created_at":"2013/10/22 08:35:08 +0700","asset_file_name":"Mr.Madan2.jpg","updated_at":"2013/10/22 08:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/22 08:35:08 +0700","description":"Mr.Madan2.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mr {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/22 08:33:38 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":444355,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43294,"created_at":"2013/10/22 08:33:26 +0700","asset_file_name":"Mr.Madan.jpg","updated_at":"2013/10/22 08:33:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/22 08:33:26 +0700","description":"Mr.Madan.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_myhome01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:54:35 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":99756,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43221,"created_at":"2013/10/13 18:54:30 +0700","asset_file_name":"myhome01.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:54:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:54:30 +0700","description":"myhome01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_4k {"commentable":true,"modified_at":"2013/10/13 18:54:22 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":950085,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":43220,"created_at":"2013/10/13 18:54:17 +0700","asset_file_name":"4K.png","updated_at":"2013/10/13 18:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:54:17 +0700","description":"4K.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: