นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_penang02 {"asset_file_name":"Penang02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:03:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang02.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:03:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:41:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149707,"id":37410,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang01 {"asset_file_name":"Penang01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:03:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang01.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:41:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164494,"id":37409,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_newday01 {"asset_file_name":"Newday01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/10/24 12:02:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Newday01.jpg","updated_at":"2012/10/24 12:02:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/24 11:55:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102693,"id":36476,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/24 11:55:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_202442 {"asset_file_name":"20120907_202442.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_202442.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:33:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31595,"id":35851,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:33:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_202418 {"asset_file_name":"20120907_202418.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_202418.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:32:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29865,"id":35850,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:32:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_121102 {"asset_file_name":"20120907_121102.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_121102.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:32:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23287,"id":35849,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:32:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_120256 {"asset_file_name":"20120907_120256.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:34 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_120256.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:30:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19562,"id":35848,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:30:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_120249 {"asset_file_name":"20120907_120249.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_120249.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:26:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19734,"id":35847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_120226 {"asset_file_name":"20120907_120226.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_120226.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:24:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19781,"id":35846,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:24:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_120217 {"asset_file_name":"20120907_120217.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_120217.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:21:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21813,"id":35845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:21:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_114010 {"asset_file_name":"20120907_114010.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_114010.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:18:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22518,"id":35844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:18:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_114854 {"asset_file_name":"20120907_114854.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_114854.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:14:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23953,"id":35843,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:14:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_114901 {"asset_file_name":"20120907_114901.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_114901.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:13:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22246,"id":35842,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:13:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_120814 {"asset_file_name":"20120907_120814.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_120814.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:10:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24143,"id":35841,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:10:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_113956 {"asset_file_name":"20120907_113956.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_113956.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:09:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16549,"id":35840,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:09:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_113924 {"asset_file_name":"20120907_113924.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_113924.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:08:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27602,"id":35839,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:08:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_113150 {"asset_file_name":"20120907_113150.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_113150.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:07:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22663,"id":35838,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:07:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_113126 {"asset_file_name":"20120907_113126.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 23:01:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_113126.jpg","updated_at":"2012/09/07 23:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:07:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31958,"id":35837,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:07:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_113110 {"asset_file_name":"20120907_113110.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:06:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_113110.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:06:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:06:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28939,"id":35836,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:06:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_110723 {"asset_file_name":"20120907_110723.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:02:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_110723.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:02:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33102,"id":35835,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_110704 {"asset_file_name":"20120907_110704.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:01:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_110704.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 22:00:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22278,"id":35834,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 22:00:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_110655 {"asset_file_name":"20120907_110655.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:01:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_110655.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 21:59:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20458,"id":35833,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 21:59:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_110635 {"asset_file_name":"20120907_110635.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:01:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_110635.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 21:59:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19482,"id":35832,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 21:59:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_110615 {"asset_file_name":"20120907_110615.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:01:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_110615.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 21:58:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31096,"id":35831,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 21:58:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_161528 {"asset_file_name":"20120907_161528.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:01:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_161528.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 21:57:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22308,"id":35830,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 21:57:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20120907_111126 {"asset_file_name":"20120907_111126.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/09/07 22:01:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20120907_111126.jpg","updated_at":"2012/09/07 22:01:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/07 21:56:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54111,"id":35829,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/07 21:56:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ico64 {"asset_file_name":"ico64.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/07/31 17:01:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ico64.jpg","updated_at":"2012/07/31 17:01:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/07/31 16:11:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7399,"id":35495,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/31 16:11:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_review06 {"asset_file_name":"Review06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/07/31 16:01:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Review06.jpg","updated_at":"2012/07/31 16:01:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/07/31 15:51:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":846550,"id":35494,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/31 15:51:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_review04 {"asset_file_name":"Review04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/07/31 16:01:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Review04.jpg","updated_at":"2012/07/31 16:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/07/31 15:51:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1003039,"id":35493,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/31 15:51:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_review03 {"asset_file_name":"Review03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/07/31 16:01:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Review03.jpg","updated_at":"2012/07/31 16:01:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/07/31 15:51:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":924683,"id":35492,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/31 15:51:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_review02 {"asset_file_name":"Review02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/07/31 16:01:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Review02.jpg","updated_at":"2012/07/31 16:01:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/07/31 15:50:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":697573,"id":35491,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/31 15:50:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_review01 {"asset_file_name":"Review01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/07/31 16:01:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Review01.jpg","updated_at":"2012/07/31 16:01:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/07/31 15:50:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":493652,"id":35490,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/31 15:50:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_120530046 {"asset_file_name":"120530046.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/05/31 17:01:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"120530046.jpg","updated_at":"2012/05/31 17:01:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/31 16:33:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":178941,"id":34946,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/31 16:33:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_120530054 {"asset_file_name":"120530054.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/05/31 17:01:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"120530054.jpg","updated_at":"2012/05/31 17:01:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/31 16:33:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":176138,"id":34945,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/31 16:33:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_120530052 {"asset_file_name":"120530052.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/05/31 17:01:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"120530052.jpg","updated_at":"2012/05/31 17:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/31 16:33:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":188617,"id":34944,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/31 16:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_120530051 {"asset_file_name":"120530051.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/05/31 17:01:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"120530051.jpg","updated_at":"2012/05/31 17:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/31 16:33:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189728,"id":34943,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/31 16:33:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: