นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_true02 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":296173,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44602,"created_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","asset_file_name":"true02.jpg","updated_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","description":"true02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vapodest {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/21 21:05:40 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":188666,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44471,"created_at":"2014/01/21 21:05:35 +0700","asset_file_name":"Vapodest.jpg","updated_at":"2014/01/21 21:05:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/21 21:05:35 +0700","description":"Vapodest.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vegaspro10cs {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/14 08:45:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":67366,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44268,"created_at":"2014/01/14 08:45:14 +0700","asset_file_name":"vegaspro10cs.jpg","updated_at":"2014/01/14 08:45:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/14 08:45:14 +0700","description":"vegaspro10cs.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_aas04 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/05 21:21:21 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":319059,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44192,"created_at":"2014/01/05 21:21:13 +0700","asset_file_name":"AAS04.jpg","updated_at":"2014/01/05 21:21:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/05 21:21:13 +0700","description":"AAS04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flame04 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/05 20:57:38 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":106973,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44191,"created_at":"2014/01/05 20:57:32 +0700","asset_file_name":"Flame04.jpg","updated_at":"2014/01/05 20:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:32 +0700","description":"Flame04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flame00 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/05 20:57:28 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":113470,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44190,"created_at":"2014/01/05 20:57:19 +0700","asset_file_name":"Flame00.jpg","updated_at":"2014/01/05 20:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:19 +0700","description":"Flame00.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flame {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/05 20:57:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":187855,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44189,"created_at":"2014/01/05 20:57:02 +0700","asset_file_name":"Flame.jpg","updated_at":"2014/01/05 20:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:02 +0700","description":"Flame.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_jusmin01 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/29 22:48:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":331297,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44135,"created_at":"2013/12/29 22:48:03 +0700","asset_file_name":"Jusmin01.jpg","updated_at":"2013/12/29 22:48:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/29 22:48:03 +0700","description":"Jusmin01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tree007 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/29 22:39:57 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":310141,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44134,"created_at":"2013/12/29 22:39:43 +0700","asset_file_name":"Tree007.jpg","updated_at":"2013/12/29 22:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/29 22:39:43 +0700","description":"Tree007.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newyear2014_2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/20 22:05:43 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":635680,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44088,"created_at":"2013/12/20 22:05:34 +0700","asset_file_name":"NewYear2014_2.jpg","updated_at":"2013/12/20 22:05:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/20 22:05:34 +0700","description":"NewYear2014_2.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newyear2014 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/20 21:53:43 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":600878,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44087,"created_at":"2013/12/20 21:53:33 +0700","asset_file_name":"NewYear2014.jpg","updated_at":"2013/12/20 21:53:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/20 21:53:33 +0700","description":"NewYear2014.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb30 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:02:35 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":280208,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43961,"created_at":"2013/12/10 19:02:29 +0700","asset_file_name":"PB30.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:02:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:02:29 +0700","description":"PB30.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb29 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:02:20 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":324227,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43960,"created_at":"2013/12/10 19:02:12 +0700","asset_file_name":"PB29.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:02:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:02:12 +0700","description":"PB29.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb28 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:02:00 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":328224,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43959,"created_at":"2013/12/10 19:01:56 +0700","asset_file_name":"PB28.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:56 +0700","description":"PB28.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb27 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:01:41 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":290758,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43958,"created_at":"2013/12/10 19:01:35 +0700","asset_file_name":"PB27.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:35 +0700","description":"PB27.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb25 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:01:17 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":443670,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43957,"created_at":"2013/12/10 19:01:08 +0700","asset_file_name":"PB25.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:08 +0700","description":"PB25.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb24 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:00:57 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":439688,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43956,"created_at":"2013/12/10 19:00:47 +0700","asset_file_name":"PB24.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:47 +0700","description":"PB24.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb23 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:00:32 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":424963,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43955,"created_at":"2013/12/10 19:00:27 +0700","asset_file_name":"PB23.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:00:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:27 +0700","description":"PB23.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb22 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 19:00:12 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":324945,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43954,"created_at":"2013/12/10 19:00:08 +0700","asset_file_name":"PB22.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:00:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:08 +0700","description":"PB22.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb21 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 18:59:58 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":384465,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43953,"created_at":"2013/12/10 18:59:50 +0700","asset_file_name":"PB21.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:50 +0700","description":"PB21.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_conpb03 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 18:59:33 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":222457,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43952,"created_at":"2013/12/10 18:59:25 +0700","asset_file_name":"conPB03.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:25 +0700","description":"conPB03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb19 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 18:59:09 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":324235,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43951,"created_at":"2013/12/10 18:59:02 +0700","asset_file_name":"PB19.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:02 +0700","description":"PB19.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb17 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 18:58:49 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":350937,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43950,"created_at":"2013/12/10 18:58:41 +0700","asset_file_name":"PB17.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:58:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:58:41 +0700","description":"PB17.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pb14 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 18:58:29 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":387557,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43949,"created_at":"2013/12/10 18:58:21 +0700","asset_file_name":"PB14.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:58:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:58:21 +0700","description":"PB14.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_282256 {"commentable":true,"modified_at":"2013/11/28 18:09:02 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":106168,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":43842,"created_at":"2013/11/28 18:08:56 +0700","asset_file_name":"282256.jpg","updated_at":"2013/11/28 18:09:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/28 18:08:56 +0700","description":"282256.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: